John Molyneux ? 1948-2022

| 1 stycznia 2023
John Molyneux

Wiadomość o śmierci Johna Molyneux była szokiem dla socjalistów i socjalistek w wielu krajach świata, w tym także dla nas, w Polsce. John wniósł bardzo ważny wkład w to, co ? idąc za tytułem jednej z jego broszur ? możemy nazwać tradycją prawdziwego marksizmu.

Tłumaczył marksizm z wielką jasnością i w bardzo przystępnym stylu. Zarówno kiedy pisał, jak i kiedy mówił. W obu przypadkach o wszystkim ? od potencjalnej rzeczywistości przyszłego społeczeństwa socjalistycznego do pokazania, czym jest, a czym nie jest partia rewolucyjna. Potrafił umiejscowić wielkich artystów w ich historycznym czasie i miejscu, jednocześnie ilustrując to, co było charakterystyczne w ich sztuce. Zawsze był aktywistą, brał udział i pomagał organizować zarówno małe pikiety, jak i wielkie demonstracje. Był wzorowym rewolucjonistą.

Argumenty Johna dotyczące prawdziwego marksizmu są ważne dla socjalistów i socjalistek na całym świecie. W krajach takich jak Polska, gdzie kilka dekad temu u władzy był ?fake marksizm?, mają one szczególne znaczenie. Przez lata przetłumaczyliśmy wiele pism Johna. Są one wspaniałym zasobem dla naszych członków, młodych i starych.

Oto co powiedział jeden z naszych członków Marek Uchan po usłyszeniu smutnej wiadomości o śmierci Johna. ?Przedwczoraj przeglądając listę video z Marxism 22 wybrałem i obejrzałem jego prezentację o malarstwie F. Bacona. Broszurę Johna o socjalizmie oddolnym noszę zawsze w plecaku.?

Ostatnio widzieliśmy Johna z pasją angażującego się w internetowe spotkanie Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu na temat katastrofy klimatycznej i potrzeby rewolucji. Osobiście znałem go od połowy lat siedemdziesiątych i zawsze uważałem go za ciepłego, przyjaznego człowieka, zdolnego do sporów bez animozji.

Przesyłamy nasze kondolencje wszystkim towarzyszom, którzy znali Johna, jego rodzinie, a zwłaszcza jego partnerce Mary Smith.

Andrzej Żebrowski
Pracownicza Demokracja

Ten tekst został wysłany w języku angielskim do irlandzkiej i brytyjskiej organizacji siostrzanej Pracowniczej Demokracji (Molyneux działał w obu krajach). Inne wspomnienia o Johnie Molyneux można przeczytać tu:

http://www.rememberingjohnmolyneux.info/all-posts/

i tu:

https://socialistworker.co.uk/obituaries/molyneux_remembered/

John Molyneux zmarł 10 grudnia 2022 r.

Tu znajdziesz informację o wydanej przez nas broszurze Molyneux: ?Czym jest socjalizm oddolny?.

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2023, Gazeta - styczeń 2023 - cd.

Comments are closed.