Zamów literaturę

| 9 grudnia 2016

?Idee panujące w każdym społeczeństwie – pisał Karol Marks –  są ideami klasy panującej?.
Dla organizacji takich jak Pracownicza Demokracja która przeciwstawia się kapitalistycznej klasie rządzącej, posiadanie własnej teorii jest bardzo ważne. Idee same w sobie nie mogą obalić systemu, ale są przewodnikiem dla praktyki. Nasza teoria analizuje szybko zmieniający się system, marksizm jest jak kompas by się odnaleźć w analizie. Potrzebujemy jedności teorii z praktyką, trzeba odrzucać błędne analizy. Teoria musi być testowana przez rzeczywistość.
Zebraliśmy broszury, książki kluczowych postaci w tradycji marksistowskiej – Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Lwa Trockiego, Włodzimierza Lenina, Róży Luksemburg, członków Pracowniczej Demokracji, siostrzanych organizacji oraz autorów którzy w danych latach stali blisko naszego stanowiska. Jasne jest, że nie wszyscy się zgadzali ze sobą w każdej sprawie ale całość stanowi jedność tradycji marksistowskiej.
Stan literatury będzie bieżącą uzupełniany

By zamówić skontaktuj się poprzez:
adres: PO BOX 12 01-900 Warszawa 118
e-mail: pracdem@gmail.com
Facebook („Wiadomość”):  http://m.me/pracdem


(Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki)

Wprowadzenie do marksizmu
„Marksizm w nowe milenium” Tony Cliff – Cena 5zł
„Marksizm w działaniu” Chris Harman – Cena 2zł
„Czym jest socjalizm Oddolny” John Molyneux – Cena 3 zł
„Rozwój socjalizmu od utopii do nauki” Fryderyk Engels – Cena 2zł
„Manifest Komunistyczny” i „O aktualności Manifestu Komunistycznego w 90 rocznicę jego napisania”. Karol Marks, Fryderyk Engels i Lew Trocki – Cena 2zł

Państwo
„Państwo i rewolucja” Włodzimierz Lenin – Cena 3zł
„Reforma socjalna czy rewolucja” Róża Luksemburg – Cena 2zł

Faszyzm
„Czym jest faszyzm i jak z nim walczyć” Artykuły Pracowniczej Demokracji i Lwa Trockiego – Cena 2zł
„Rewolucja niemiecka a stalinowska biurokracja (żywotne problemy niemieckiego proletariatu) – Cena 3zł

Analiza historii
„Marksizm i historia” Chris Harman – Cena 2zł
„Rewolucje i bunty na świecie” Artykuły Pracowniczej Demokracji – Cena 3zł

Ekonomia, kryzys kapitalistyczny
„Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa” Chris Harman – Cena 15zł
„Praca najemna i kapitał” i „Płaca, cena i zysk” Karol Marks – Cena 3zł

Religia
„Socjalizm i religia” Włodzimierz Lenin – Cena 2zł

Permanentna rewolucja, rosyjska rewolucja, trockizm, stalinowska Rosja,
„Rezultaty i perspektywy” Lew Trocki – Cena 2zł
„Stalinizm a Bolszewizm” i „Ich moralność a nasza” Lew Trocki – Cena 2zł
„Nauki października” i „Tezy podstawowe o permanentnej rewolucji” Lew Trocki – Cena 2zł
„W obronie października” Lew Trocki – cena 2zł
„Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923” Andrzej Witkowicz – Cena 20zł
„W jaki sposób przegrano rewolucję” Chris Harman – Cena 3zł
„Państwowy kapitalizm w Rosji. Od Stalina do Gorbaczowa” Tony Cliff – Cena 10zł
„Rewolucje rosyjskie” Artykuły Pracowniczej Demokracji – Cena 2zł

Polska
„List otwarty do partii” Jacek Kuroń, Karol Modzelewski – Cena 3zł
„’Solidarność’ 1980-81 a PRL – analiza marksistowska” Ewa i Colin Barker – Cena 10zł
„Nowy polski kapitalizm” Jane Hardy – Cena 15zł

Filozofia
„Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej” i „Tezy o Feuerbachu” Fryderyk Engels, Karol Marks – Cena 2z
„Marksizm i filozofia” Karl Korsch – Cena 2zł

Imperializm
„Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego” Filip Ilkowski – Cena 32zł
„Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych” Filip Ilkowski – Cena 34zł

Kwestia narodowościowa
„O prawie narodów do samostanowienia” Włodzimierz Lenin – Cena 2zł

Taktyka
„Dziecięca choroba 'lewicowości’ w komunizmie” Włodzimierz Lenin – Cena 3zł
„Socjalizm a wojna” Włodzimierz Lenin – Cena 2zł
„Strajk masowy, partia i związki zawodowe” Róża Luksemburg – Cena 2zł
„Lenin: Studiom nad jednością jego myśli” György  Lukács – Cena 3zł

Category: Literatura

Comments are closed.