Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 lutego 2024

WKD – Warszawa
Sukces maszynistów

Strajkujący maszyniści WKD.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, reprezentujący maszynistów pracujących w Warszawskiej Kolei Dojazdowej, zawarł 24 stycznia porozumienie z zarządem dotyczące podwyżki wynagrodzeń.

W tym czasie na kolei trwał już bezterminowy strajk rozpoczęty 18 stycznia. Od tego dnia codziennie w godzinach 6-8 i 15-17 podmiejskie pociągi przerywały bieg i zatrzymywały się na najbliższej stacji.

Ta akcja protestacyjna związana była z impasem w rozmowach z zarządem w sprawie podwyżek. Związek chciał, by wynagrodzenia zostały podwyższone o 800 zł. Władze spółki pozostawały głuche na te żądania – oferowały jedynie 500 zł. Co więcej do mediów poszedł komunikat, że średnie wynagrodzenie maszynistów zatrudnionych w spółce plasuje się na poziomie dziesięciu tysięcy złotych brutto.

Jednak w rzeczywistości, po odjęciu z wypłaty godzin nadliczbowych oraz za pracę w niedziele i święta, wynagrodzenie maszynisty wynosi niewiele więcej niż 5 tysięcy brutto. Do tego dochodzą złe warunki pracy oraz duża odpowiedzialność za pasażerów i mienie. Maszyniści w końcu powiedzieli „dość” i zdecydowali się zastrajkować.

Zapowiadali, że w razie braku efektów protestu, rozpoczną strajk generalny i pociągi staną zupełnie. Po 7 dniach władze spółki przystały na porozumienie. Według jego zapisów od lutego wprowadzona zostanie podwyżka wynagrodzeń w wysokości 700 zł brutto średnio na pracownika w uposażeniu zasadniczym.

To duże zwycięstwo i świetny przykład dla innych. Firmy, zakłady, spółki transportowe nie mogą funkcjonować, jeśli zabraknie pracowników. To bardzo ważny argument przy żądaniu wyższych wynagrodzeń czy poprawy warunków pracy.

Drugim argumentem jest solidarność pracownicza. Jak powiedział jeden ze strajkujących maszynistów: „Oni robią, co mogą, żeby nastawić ludzi przeciwko nam. Zrobią z nas pazernych nierobów, będą straszyć podwyżkami cen biletów, to są zagrywki stare jak świat, ale jak ci ludzie, którzy nas teraz oceniają, będą walczyć o podwyżki i godne traktowanie w swoich miejscach pracy, to my pierwsi ich poprzemy.”


PIWet-PIB – Puławy
Gotowość strajkowa

Związki zawodowe pracowników Państwowego Instytutu Weterynarii-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ogłosiły gotowość strajkową. Główne żądanie wysuwane przez związkowców to zagwarantowanie podwyżki dla kadry naukowej instytutu.

Domagają się też zmiany polityki płacowej. Obecnie na skutek złych regulacji placowych zdarza się, że nowo zatrudnione osoby otrzymują wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż pracownicy z wieloletnim stażem. Już od 2019 trwa spór zbiorowy Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych z dyrektorem Instytutu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PIWet-PIB w Puławach i NSZZ Solidarność przy PIWet-PIBecie w grudniu wystosowały list otwarty w tej sprawie, adresowany m.in. do prezydenta, premiera i Marszałka Sejmu.

Ponieważ ze strony adresatów odpowiedzi nie było, związkowcy 3 stycznia zapowiedzieli przygotowania do akcji strajkowej.


Inspektorzy Ruchu Drogowego – cały kraj
Zapowiadają protest

Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego (ZZITD) zapowiada protest. Powodem są niespełnione obietnice poprzedniego rządu w sprawie nadania ITD statusu służby mundurowej. Jak mówią związkowcy, zwiększyłoby to bezpieczeństwo pracy i polepszyło warunki zatrudnienia, choćby pod kątem emerytur.

Protest ma polegać na intensyfikacji kontroli transportów krajowych.


MPK – Wrocław
Spór zbiorowy trwa

Liderzy trzech związków zawodowych działających we wrocławskim MPK: MOZ NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej MOZ Wrocław w RP oraz Federacji Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu ogłosili 3 stycznia rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.

Decyzja została podjęta w związku z niespełnieniem żądania podwyższenia wynagrodzeń pracownikom MPK. Związkowcy zarzucają też dyrekcji łamanie przepisów prawa i wolności związkowej.

Związkowcy o podwyżki wynagrodzeń zabiegali od 6 października ubiegłego roku, domagając się kwoty 1800 złotych brutto dla każdego pracownika.

15 stycznia zarząd MPK Wrocław wydał komunikat o zawarciu porozumienia z dwoma organizacjami związkowymi. Wszyscy pracownicy mają dostać podwyżkę w wysokości 800 złotych brutto od 1 kwietnia 2024 i jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 złotych, wypłacane w trzech równych ratach.

Porozumienie podpisały jednak tylko dwie z trzech organizacji związkowych: Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP MOZ Wrocław oraz Federacja Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu.

Pod porozumieniem nie podpisała się „Solidarność”. Według związku propozycja zarządu jest zbyt niska, zwłaszcza, że pierwotnie domagano się 1800 złotych. Związek ogłosił, że dalej pozostaje w sporze zbiorowym.


DPS – Bielsko-Biała
Wywalczyli podwyżki

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” działającej w trzech jednostkach pomocy społecznej w Bielsku-Białej wspólnie z pracownikami wywalczyli podwyżki wynagrodzeń.

W dwóch placówkach trwała już akcja protestacyjna, w trzeciej przeprowadzono referendum strajkowe, gdy w pierwszej połowie stycznia doszło do zawarcia porozumienia. Zgodnie z nim pracownicy placówek pomocy społecznej w Bielsku-Białej dostaną podwyżki.

Związkowy postulat dotyczył podwyżek rzędu około 1500 zł brutto na etat, z wyrównaniem od listopada 2023. Według podpisanego porozumienia wynagrodzenia wzrosną o około 600 zł na rękę.

Porozumienie jest tymczasowe. Strony mają wrócić do rozmów na temat dalszych podwyżek pod koniec I kwartału 2024.

Po podwyżkach średnia pensja w bielskich DPS wynosić będzie ok. 5200 zł brutto.


Kaufland – cały kraj
Porozumienie albo strajk – mówią związkowcy

Po udanym proteście w sklepach sieci 30 grudnia Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy zapowiada kolejny strajk, jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą.

Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń o 1200 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zwiększenia zatrudnienia.

Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OM OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie, zapowiada, że jeszcze przed Wielkanocą sklepy w całej Polsce mogą zostać zamknięte do odwołania z powodu strajku generalnego. Pracownicy są zdeterminowani, by walczyć o godne wynagrodzenia, ponieważ przy obecnej drożyźnie nie są w stanie spiąć swoich budżetów domowych. Część z nich jest zmuszona dorabiać na drugim etacie.

W lutym ma się odbyć ostatnie spotkanie mediacyjne, potem odbędzie się referendum strajkowe.


PKP Cargo – Warszawa
Związkowcy grożą strajkiem

Osiem organizacji związkowych z PKP Cargo (transport kolejowy towarów) domaga się podwyżek plac.

Związki pozostają w sporze zbiorowym od połowy grudnia 2023 r. W styczniu odbyła się kolejna tura rokowań zakończona fiaskiem. Po podpisaniu protokołu rozbieżności spór przeszedł w etap mediacji. Następnym krokiem będzie strajk ostrzegawczy.

Związkowcy domagają się od zarządu spółki podwyżki o 400 zł miesięcznie, z wyrównaniem od października 2023 r.

Organizacje związkowe, które przystąpiły do sporu zbiorowego i które są gotowe na ewentualny strajk, zrzeszają maszynistów, rewidentów taboru, pracowników warsztatowych, dyżurnych ruchu PKP, dyspozytorów i pracowników administracji. Strajk oznaczałby całkowity paraliż transportu kolejowego towarów.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - luty 2024

Comments are closed.