Zerwać wszelkie powiązania z Izraelem

| 1 listopada 2023
Kampania BDS.

27 października Zgromadzenie Ogólne ONZ głosowało nad rezolucją, która wzywała do “natychmiastowego, trwałego i zrównoważonego humanitarnego rozejmu prowadzącego do zaprzestania działań wojennych”. Polska wstrzymała się od głosu.

Tym haniebnym głosowaniem państwo polskie mówi: “Chcecie mordować więcej dzieci? Proszę bardzo, nie mamy nic przeciwko temu. I nawet wam pomożemy poprzez współpracę wojskową i partnerstwo ekonomiczne z Izraelem.”

Dlatego w ruchu solidarności z Palestyną powinniśmy domagać się zerwania wszelkich więzi z Izraelem – kulturowych, gospodarczych i wojskowych. Powinniśmy wspierać kampanię BDS (Bojkot, Wycofanie inwestycji i Sankcje) i domagać się wydalenia izraelskiego ambasadora.

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2023, Gazeta - listopad 2023 - cd.

Comments are closed.