Socjaliści w Nigerii: Precz z homofobicznym prawem i atakami na mniejszości seksualne i płciowe

| 1 czerwca 2023

Rząd Ugandy przeforsował okrutne homofobiczne prawo. Oto oświadczenie naszej siostrzanej organizacji, Socjalistycznej Ligi Pracowniczej (SWL) w Nigerii, w odpowiedzi na ataki

Hasło: "Prawa LGBT są prawami człowieka"

1. Socjalistyczna Liga Pracownicza kategorycznie potępia podpisanie ugandyjskiej ustawy antyhomoseksualnej z 2023 roku. Odzwierciedla to rosnące naruszanie praw mniejszości seksualnych i płciowych w Afryce.

2. Ustawa ta stanowi szczyt serii przepisów, które w czasie ostatnich dziesięciu lat rząd Ugandy wprowadził w celu kryminalizacji związków osób tej samej płci. Z każdym kolejnym krokiem zalegalizowane prześladowania osób LGBTQ stają się coraz surowsze. Krajowa ustawa o przeciwdziałaniu homoseksualizmowi z 2014 r. zakazała stosunków seksualnych między osobami tej samej płci. W swoim pierwotnym projekcie zawierała ona przepisy przewidujące karę śmierci. W następstwie globalnego oburzenia rząd Ugandy porzucił te przepisy. Trybunał Konstytucyjny tego kraju następnie uchylił ustawę z przyczyn technicznych, ponieważ została ona przyjęta bez kworum parlamentarnego.

3. Ustawa z 2023 r. poważnie ogranicza prawa i wolności osób LGBTQ, przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności za stosunki seksualne między osobami tej samej płci i ponownie wprowadza karę śmierci do homofobicznego ustawodawstwa, rzekomo za “ciężki homoseksualizm”. Są to środki nie do przyjęcia dla nas jako socjalistów i muszą być takie dla każdej osoby, grupy lub ruchu autentycznie zaangażowanego w walkę o wolność i postęp społeczny. Musimy zająć wyraźne stanowisko przeciwko temu faszystowskiemu ustawodawstwu i domagać się jego uchylenia.

4. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że niestety wiele ugrupowań lewicowych wydaje się udzielać milczącego wsparcia fali homofobii na kontynencie. Znajduje to odzwierciedlenie w głośnym milczeniu związków zawodowych i partii socjalistycznych w sprawie ugandyjskiej ustawy antyhomoseksualnej. Wyrażamy uznanie dla kilku radykalnych i rewolucyjnych grup, które odważnie wystąpiły przeciwko tej ustawie, nawet gdy była ona projektem, a także podobnym krokom podejmowanym w krajach takich, jak Kenia i Ghana, w celu przeforsowania jeszcze bardziej drakońskich antygejowskich zmian legislacyjnych.

5. Twierdzenie, że homofobiczne ustawodawstwo jest w jakikolwiek sposób antyimperialistyczne, jest całkowicie fałszywe. Uganda, Ghana, Nigeria i znaczna część Afryki widziały wprowadzenie najwcześniejszych przepisów anty- LGBTQ przez rządy kolonialne w XIX wieku. Ponadto, w czasie ostatniej dekady zachodni ewangelicy finansowali i zachęcali do homofobii w Afryce.

6. To nie przypadek, że w obecnym okresie, w następstwie globalnego kryzysu finansowego, rządy i politycy prześcigają się w uchwalaniu ustaw anty-LGBTQ. Wykorzystują to jako popularny sposób na odwrócenie uwagi od swoich niepowodzeń i niepowodzeń systemu, który reprezentują w radzeniu sobie z obecnym kryzysem społecznym i gospodarczym.

7. Zachodnie rządy, które krzyczą w obronie praw osób LGBTQ, są nie mniej obłudne. Przedstawiają swoje stanowisko w oparciu o szacunek dla demokracji i rzekomo liberalnych zachodnich wartości. Jednak prawa okresu kolonialnego położyły podwaliny pod homofobiczne prawa w byłych koloniach Brytanii. Homoseksualizm był nielegalny w większości krajów Europy i Ameryki Północnej jeszcze do połowy XX wieku. Klasa rządząca nigdzie nie przyznała praw osobom LGBTQ. Socjaliści i aktywiści LGBTQ i nie-LGBTQ walczyli razem, aby uzyskać te podstawowe prawa człowieka do swobody w miłości.

8. Historia ponownie wzywa radykalne i rewolucyjne siły, tym razem w Afryce. Musimy zjednoczyć się i walczyć przeciwko ugandyjskiej ustawie antyhomoseksualnej z 2023 r. i wszystkim innym przepisom anty-LGBTQ w całym kraju. Musimy zjednoczyć się i walczyć z homofobią i bigoterią w naszych szeregach i ogólnie w społeczeństwie. Musimy odważyć się walczyć o pełną realizację praw mniejszości seksualnych i płciowych, aby walka o demokrację ludzi pracy miała jakiekolwiek znaczenie. Krzywda wyrządzona jednemu jest krzywdą wyrządzoną wszystkim.

Frances Akinjole,

Krajowy Przewodniczący i

Mobolaji Otuyelu,

Sekretarka Krajowa

Oświadczenie na stronie internetowej SWL: bit.ly/3qnm1yR

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2023

Comments are closed.