Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 maja 2023

CBJ – Lubin
Niemal 90% pracowników
za strajkiem – wywalczyli podwyżkę

Zakończyło się referendum strajkowe przeprowadzone w dniach 19-21 kwietnia w Centrum Badań Jakości w Lubinie ( spółka należąca do KGHM).

Wynik jest jednoznaczny – 88,15 proc. załogi odpowiedziało pozytywnie na pytanie o strajk, czyli prawie 9 na 10 pracowników CBJ uważa, że przystąpienie do strajku zmusi pracodawcę do ustępstw. Decyzja o terminie akcji ma zapaść wkrótce.

Trzy związki zawodowe ze spółki od wielu miesięcy walczą o poprawę warunków pracy i płacy, w szczególności wzrostu podstawowej płacy o 27 procent dla wszystkich pracowników, dopłat za dojazdy i corocznego wzrostu wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Dotychczasowe działania – spotkania z kierownictwem firmy, pikiety nie przyniosły efektu (15 marca odbyła się manifestacja przed biurem zarządu), dlatego 30 marca związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z zarządem. I przygotowały referendum strajkowe.

Aktualizacja – pracownicy wygrali

Załoga wywalczyła podwyżkę wynagrodzeń. Zarząd firmy i związkowcy podpisali 27 kwietnia porozumienie. Pensje zasadnicze pracowników, w zależności od stażu, wzrosną od 600 do 1000 zł miesięcznie.


Personel bibliotek – Legnica
Protest na sesji rady miasta

Protest legnickich bibliotekarek na ostatniej sesji rady miasta.

Legnickie bibliotekarki i bibliotekarze razem ze związkowcami z Międzyzakładowego Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Kultury walczą o wyższe wynagrodzenia. Na ostatnią sesję rady miasta przyszli z transparentami i flagami związkowymi by zamanifestować swoje postulaty.

Żądają zwiększenia płac od stycznia tego roku o 2,5 proc., kolejnej podwyżki od 1 lipca, a od stycznia 2024 pensje mają wzrosnąć jeszcze o 5 proc. To nie są wygórowane żądania, mówią związkowcy. Obecnie 2/3 załogi pracuje za najniższą krajową. W tym momencie trwają rokowania z miastem.


ZPS „Karolina„ Jaworzyna Śląska
Pikieta protestacyjna

Związkowcy z całego Dolnego Śląska pikietowali 24 kwietnia przed Zakładami Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Akcja zorganizowana przez „Solidarność” była protestem przeciwko antypracowniczym i antyzwiązkowym działaniom zarządu firmy.

Lista zarzutów jest długa, poczynając od wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w firmie od 1995 roku, niezapewnienia odpowiednich warunków pracy (na przykład ostatniej zimy załoga pracowała w nieogrzewanych halach), szykanowanie za działalność związkową, a nawet opóźnienie w wypłacaniu pracownikom pensji. A taka sytuacja miała miejsce w listopadzie 2022. W firmie dochodzi do licznych zwolnień i przestojów w produkcji, pracę straciło już 240 osób – alarmują związkowcy.


Pracownicy ARiMR – budżetówka
Przygotowania do referendum
strajkowego

Zakładowa „Solidarność” działająca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19 kwietnia poinformowała, że po dwóch latach trwania sporu zbiorowego i mediacji przechodzi do bardziej radykalnej formy walki. Zapadła decyzja o rozpoczęciu przygotowań do referendum strajkowego, a w konse- kwencji do przeprowadzenia strajku, by w ten sposób zmusić pracodawcę do spełnienia żądań.

Związek wylicza, jakie bolączki trapią załogę i domaga się od pracodawcy ich usunięcia. To przede wszystkim niskie płace dużej części pracowników, na poziomie niewiele wyższym od minimalnego krajowego wynagrodzenia, ciężkie warunki pracy, zwłaszcza przestarzały sprzęt i oprogramowanie, niejasna ścieżka awansu zawodowego. Związkowcy chcą podwyżki 800 zł brutto na pracownika tak przeprowadzonej, by osoby najmniej zarabiające dostały najwyższe podwyżki.


OZZPiP – Kraków, Katowice
Stop degradacji, stop dyskryminacji –
protesty pielęgniarek

W Krakowie 12 kwietnia odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Blisko 2 tysiące pielęgniarek i położnych z różnych regionów Polski przeszło ulicami Krakowa, by zaprotestować przeciwko sposobowi realizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z lipca 2022 r.

Dyrektorzy placówek medycznych wykorzystują zapisy tej ustawy, by ciąć koszty, obniżając wynagrodzenia pielęgniarskie. Wiele pielęgniarek dostaje tzw. wypowiedzenia zmieniające, które oznaczają, że jeśli chcą zachować pracę, muszą zgodzić się na pogorszenie warunków zatrudnienia.

Na przykład w Szpitalu Uniwersyteckim podlegającym pod Uniwersytet Jagielloński ponad 600 pielęgniarkom dyrekcja nie uznała kwalifikacji zawodowych i obniżyła pensje.

Kolejna manifestacja miała miejsce 17 kwietnia w Katowicach. Tam też przyjechały pielęgniarki i położnych z całej Polski. Przytaczały liczne przykłady nieuznawania kwalifikacji i degradacji z dotychczasowych stanowisk narzucane przez pracodawców. Wiele z nich zapowiadało odejścia ze szpitali.

OZZPiP zapowiedział, że w maju w Warszawie odbędzie się kolejny ogólnopolski protest. Pielęgniarki i położne są zdeterminowane, by walczyć o sprawiedliwe i godne wynagrodzenia. Jak same mówią: „weźmiemy namioty i karimaty, gdyby trzeba było zostać w stolicy na dłużej”.


Kaufland – Wrocław
Związkowcy grożą strajkiem

Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie wysuwa wobec zarządu firmy szereg żądań m.in. zwiększenie zatrudnienia, wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty rekompensat dla kobiet dyskryminowanych płacowo po urlopach macierzyńskich.

Do tych postulatów doszedł ostatnio zarzut o próbę utrudniania działalności związkowej. Zarząd sieci przed spotkaniem negocjacyjnym postawił warunek, by związkowcy podpisali umowy cywilnoprawne przewidujące kary w wysokości 25 tysięcy złotych za ujawnienie spraw, które Kaufland może uznać za poufne.

To oczywiście jest niezgodne z prawem, stwierdzili związkowcy, a ponadto utrudniałoby informowanie załogi o szczegółach negocjacji. Wobec takiej postawy pracodawcy związek podjął decyzję o rozpoczęciu sporu zbiorowego. A to w konsekwencji może zakończyć się strajkiem, mówią związkowcy.


Polregio – Wrocław
Pikieta kolejarzy

Związki zawodowe działające na terenie Dolnośląskiego Zakładu Polregio zorganizowały 7 kwietnia pikietę pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Związkowcy wezwali władze wojewódzkie do zaprzestania prowadzenia polityki zmierzającej do zrujnowania Zakładu Dolnośląskiego Polregio we Wrocławiu. Domagali się równego traktowania spółek kolejowych działających na terenie województwa i zaniechania likwidacji połączeń kolejowych miedzy niektórymi miastami.


Pracownicy wodociągów – Chojnice
Kolejny etap protestu – oflagowanie zakładu

NSZZ Pracowników Branży Wod-Kan. i Ochrony Środowiska przy Miejskich Wodociągach w Chojnicach prowadzi akcję protestacyjną. Na bramie prowadzącej do siedziby spółki 21 kwietnia pojawiły się związkowe flagi i transparenty. To kolejny etap walki o podwyżki płac dla załogi spółki.

Spór zbiorowy trwa od lata 2022, mimo podjętych już ustaleń podwyżek nie ma. Miejskie wodociągi nie mają na nie pieniędzy z powodu gwałtownego wzrostu kosztów, zwłaszcza energii elektrycznej.


Koncern Mondelez
Nie zgadzają się na oszczędności kosztem pracowników

W czterech z ośmiu fabryk Mondelez (producenta słodyczy i przekąsek) 12 kwietnia związki rozpoczęły spór zbiorowy z pracodawcą. Jego przyczyną są przedstawione przez zarząd propozycje mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji. Są one nieakceptowalne, mówią związkowcy, ponieważ oznaczałyby degradację ze stanowisk i nieuznawanie kwalifikacji pracowników.

Mimo trwających miesiąc negocjacji do porozumienia nie doszło, stąd decyzja o rozpoczęciu sporu zbiorowego w czterech zakładach: w Jankowicach, Bielanach Wrocławskich i w Skarbimierzu.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - maj 2023

Comments are closed.