Tureccy socjaliści obwiniają rząd za skalę ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi

| 6 lutego 2023
Zdjęcie: DSIP

Rewolucyjna Socjalistyczna Partia Pracownicza (DSIP), siostrzana organizacja Pracowniczej Demokracji w Turcji, opublikowała następujące oświadczenie w sprawie trzęsienia ziemi.

W smutku czcimy pamięć tych, którzy stracili życie w trzęsieniu ziemi, życzymy rannym szybkiego powrotu do zdrowia, domagamy się ratowania uwięzionych pod gruzami i maksymalnego wykorzystania wszystkich środków dla tych, którzy pozostali pod gołym niebem.

Według międzynarodowych centrów pomiaru trzęsień ziemi, w poniedziałek 6 lutego, o godzinie 4.28 rano odnotowano trzęsienie ziemi o sile 7,7, ześrodkowane w dzielnicy Pazarcık w Kahramanmaraş. Skutki silnego trzęsienia ziemi były odczuwalne na dużym obszarze rozciągającym się od Izraela po Trabzon.

Wiadomości napływające z regionu pokazują bardzo zły obraz – zawaliły się domy i budynki użyteczności publicznej, główne drogi zostały zniszczone, wiele osób zginęło, zostało rannych i uwięzionych pod gruzami.

Surowe zimowe warunki pogłębiają zniszczenia spowodowane przez trzęsienie ziemi. Możliwość wystąpienia hipotermii powoduje, że działania poszukiwawcze i ratownicze muszą być prowadzone szybko i systematycznie. Gaz ziemny [służący do ogrzewania] nie jest dostarczany do większości obszaru objętego trzęsieniem ziemi.

Mamy nadzieję, że pomoc dotrze do ludzi pod gruzami tak szybko, jak to możliwe.

Nasze serca wychodzą do wszystkich dotkniętych zniszczeniami w Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantepie, Urfrze, Adanie, Malatyi, Adıyamanie, Diyarbakır i innych prowincjach.

Podobnie jak wiele organizacji zawodowych, związków zawodowych i organizacji pracowniczych, mówimy: „Trzęsienie ziemi zabija, solidarność trzyma przy życiu!”. Okażemy wszelką możliwą solidarność.

Musimy jednak podkreślić dwie kwestie. Wielu ekspertów od trzęsień ziemi i naukowców od dawna mówiło, że powinniśmy być przygotowani na bardzo duże trzęsienie ziemi w tym regionie. Prof. dr Naci Görür powiedział wcześniej w programie telewizyjnym: „Należy uważnie przyjrzeć się regionowi Kahramanmaraş, zachować ostrożność. Środki zaradcze powinny być już podjęte.” Kontynuując swoje ostrzeżenia, Görür powiedział: „Ostatnie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 wystąpiło w 1513 roku. Minęło 500 lat, co oznacza, że jest to region zagrożony trzęsieniem ziemi” i wezwał do podjęcia pilnych działań.

Podobnie jak w przypadku trzęsienia ziemi w Gölcük, po którym nastąpiło trzęsienie ziemi w Düzce, a następnie trzy lata temu w Elazığ, to nie samo trzęsienie ziemi powoduje śmierć ludzi i innych istot żywych. To brak działań władz politycznych, aby zmniejszyć jego skutki. Zapominanie i sprawianie, abyśmy zapominali o tym, że Turcja jest strefą trzęsień ziemi, dopóki trzęsienie nie nastąpi .

Wykorzystanie zasobów zgodnie z priorytetami kapitału i jego chęci zysku, a nie na rzecz ludzi, ochrony życia i w celu dążenia do minimalizacji szkód przy trzęsieniach ziemi, pozostawia nas wszystkich bezradnymi w obliczu takich katastrof.

Należy natychmiast zmobilizować wszystkie środki przede wszystkim na ratowanie ofiar trzęsienia ziemi i szybką likwidację zniszczeń, których rozmiar zwiększył się ze względu na współistniejące warunki zimowe.

Wszyscy ci, którzy przyczynili się do budowy budynków niezgodnych z przepisami zamiast domów odpornych na trzęsienia ziemi, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Wszyscy administratorzy, którzy opóźniali walkę z trzęsieniem ziemi i marnowali zasoby, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Gubernator Hatay ogłosił, że z powodu trzęsienia ziemi zawaliły się państwowe szpitale.

Zniszczenie w trzęsieniach ziemi instytucji publicznych, zwłaszcza szpitali, jest przestępstwem.

Placówki służby zdrowia muszą być budowane w taki sposób, aby usługi mogły być kontynuowane nieprzerwanie. Należy wszcząć dochodzenie w sprawie każdej instytucji publicznej, której budynki zostały zniszczone.

Ponadto informacje z regionu wskazują, że skutki trzęsienia ziemi są duże także w Syrii. Mówi się, że w namiotowych obozach uchodźców nie ma większych zniszczeń, ale w regionach Atme, Sermede, Darkush i Harim ludzie czekają bezradnie z powodu zniszczenia wielu domów i niewystarczającej ilości ekip poszukiwawczo-ratowniczych.

Musimy pójść o krok dalej w solidarności z migrantami w walce z tą katastrofą, aby pomóc im przezwyciężyć zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi i pokazać, że nie są bezradni w trudnych warunkach zimowych.

DSIP – 06.02.2023

Tags:

Category: Wydarzenia i spotkania

Comments are closed.