Walka z drożyzną ? strajki i protesty w Polsce

| 1 stycznia 2023

Pracownicy browaru ? Braniewo
Pikieta przeciw zwolnieniu związkowców

Przed budynkiem browaru w Braniewie 5 grudnia odbył się protest zorganizowany przez NSZZ ?Solidarność?.

Ta blisko dwugodzinna związkowa pikieta była wyrazem sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem zwolnienia przez browar przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego zakładowej ?Solidarności?. Protestujący wyrażali też dobitnie swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki pracodawca traktuje zakładowy związek zawodowy. Domagali się poszanowania praw pracowników do zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

Zakładowa ?Solidarność? od wielu miesięcy wysuwa żądanie wzrostu wynagrodzeń, a z powodu braku odzewu ze strony kierownictwa firmy, uznania przez pracodawcę, że związek wszedł w spór zbiorowy. Odpowiedzią było bezpodstawne zwolnienie szefa, a następnie zastępcy szefa zakładowej organizacji związkowej.

Na proteście byli obecni związkowcy z Regionu Warmińsko-Mazurskiego, Elbląskiego, Sekretariatu Przemysłu Spożywczego i organizacji zakładowych solidaryzujących się ze zwolnionymi związkowcami. Zapowiedzieli, że jeśli nie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, ?Solidarność? zorganizuje dużo większy protest.


Kaufland
Pracownicy stają w obronie koleżanki ? związek grozi protestem

Jolanta Żołnierczyk, pracownica Kauflandu w Żywcu, wiceprzewodnicząca
ZZ ?Jedność Pracownicza?. Zwolniona z pracy. (Zdjęcie: DDB)

Związek Zawodowy ?Jedność pracownicza? z Bełchatowa, zrzeszający pracowników z całej Polski, ogłosił pogotowie strajkowe w sieci Kaufland. Powodem jest zwolnienie 18 listopada z pracy wiceprzewodniczącej organizacji Jolanty Żołnierczyk za rzekome ciężkie naruszenie obowiązków.

Tak naprawdę zwolniona pracownica ujawniła proceder dyskryminacji płacowej kobiet. Chodzi o młode matki, które przez to, że zdecydowały się na urodzenie dziecka, po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego mają niższą pensję. Po nagłośnieniu sprawy do związku z całej Polski zgłaszają się pracownice, pokrzywdzone przez przedsiębiorcę. Do tej pory jest to już około 300 kobiet.

Związek Zawodowy ?Jedność pracownicza? pozostaje w sporze zbiorowym z firmą. Żąda m.in. wzrostu wynagrodzeń i zaprzestania dyskryminacji kobiet. Szef związku zapewnia, że pracownicy są zdeterminowani i gotowi do strajku.


PKP Cargo ? Warszawa
Pracownicy odmawiają pracy w nadgodzinach

Pracownicy PKP CARGO domagają się podwyżek. Od marca 2022 roku w spółce trwa spór zbiorowy. Strona społeczna chce, by wynagrodzenia wzrosły o 600 złotych.

Zarząd PKP Cargo nie przejawia woli podjęcia rozmów, odwleka je i mimo niezadowolenia związkowców ustalił termin negocjacji dopiero na styczeń 2023. W odpowiedzi na takie działania Związek Zawodowy Maszynistów zaapelował pod koniec listopada do pracowników, by poczynając od 28 listopada nie podejmowali pracy w nadgodzinach. Skutkiem tego wiele pociągów PKP Cargo nie zostało w tym czasie obsłużonych.


Pyszne.pl
Kurierzy walczą o godne warunki pracy

Kurierzy Pyszne.pl z kilku miast w Polsce, m.in. Białegostoku, Lublina, Radomia, zorganizowali oddolną akcję strajkową. Żądają przywrócenia dodatków stażowych, bonusów za pracę w trudnych warunkach oraz przywrócenia dodatków dla starszych kurierów wykonujących dodatkowe obowiązki.

Protest polegał na niezgłoszeniu gotowości do pracy, (do czego kurier ma prawo) w konkretne dni, które zostały ustalone w ramach międzymiastowej koordynacji. Głównym dniem akcji był poniedziałek 19 grudnia. W niektórych miastach liczba strajkujących sięgnęła nawet 90 procent załogi.

Strajk miał charakter ostrzegawczy, ale kurierzy gotowi są go powtórzyć. Obecnie trwają rozmowy z załogami, które jeszcze nie przystąpiły do strajku. Zbierane są także podpisy pod petycją zawierającą wyżej wymienione postulaty.

O akcji poinformowała Ewa Reinek z biura zarządu OPZZ Konfederacji Pracy, wspierającej akcję protestacyjną dostawców Pyszne.pl. W listopadzie powstał związek zawodowy kurierów (pierwszy taki związek w całej branży w Polsce), który dołączył do międzybranżowego zrzeszenia OPZZ Konfederacja Pracy. Jak podają związkowcy zainteresowanie nowym związkiem jest duże, także wśród jeżdżących dla Pyszne.pl obcokrajowców.


MPO ? Warszawa
Protest przed urzędem miasta

NSZZ ?Solidarność? przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania domaga się podwyżek dla pracowników, poprawy bezpieczeństwa pracy i lepszej organizacji pracy spółki. W związku z tym 7 grudnia pod urzędem miasta odbyła się akcja protestacyjna. To kolejny taki protest. Już w lipcu odbyła się pikieta, na której zgromadzeni zgłaszali podobne żądania.

Trzy działające w spółce związki zawodowe są zaniepokojone także przyszłością przedsiębiorstwa, a tym samym stabilnością zatrudnienia. Chodzi o zapewnienie MPO wystarczającej liczby zleceń od miasta z tzw. wolnej ręki. Inaczej spółce trudno będzie konkurować z innymi firmami i zaczną się zwolnienia.

Protestujący pracownicy zaznaczyli, że jeśli nic nie zmieni się w spółce, nie wykluczają wejścia w spór zbiorowy, a następnie przystąpienia do strajku.


MOPR ? Zabrze
Pracownicy wyszli na ulice

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrzu zorganizowali 5 grudnia marsz protestacyjny ulicami miasta. Żądają podwyższenia wynagrodzeń o 1000 zł dla każdego pracownika. Ich płaca wynosiła w grudniu 3100 zł brutto. Jak mówili, to stanowczo za mało jak na taką ciężką i odpowiedzialną pracę, a do tego dochodzi ponad 17 proc inflacja.

Rozmowy z władzami miasta ciągną się od czerwca 2022, trwa spór zbiorowy. We wrześniu w ramach protestu budynki MOPR zostały oflagowane. Odbył sie też protest pod Urzędem Miejskim w Zabrzu.


MOPS ? Legnica
Będą referenda strajkowe

NSZZ ?Solidarność? w MOPS Legnica ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do referendów strajkowych i strajku. To skutek fiaska mediacji płacowych, jakie prowadzone były między związkiem a władzami Legnicy. Związkowcy żądali 1,2 tys. zł podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku oraz 400 zł podwyżki od 1 stycznia 2023 roku.

W trakcie mediacji strona związkowa zadeklarowała, że w ramach ustępstwa obniży te żądania. Pracownicy byli gotowi zadowolić się jednorazowym dodatkiem za rok 2022 i skumulowaną podwyżką w wysokości 1,6 tys. zł od 1 stycznia 2023 r.

Ta dobra wola ze strony związku nie doczekała się nawet odpowiedzi ze strony prezydenta miasta. Pozostało tylko podpisać protokół rozbieżności. Załogi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej szykują się do strajku.


IPN ? Szczecin
Pikieta przeciw zwolnieniom

14 grudnia związkowcy z ?Solidarności? pikietowali pod szczecińską siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej w obronie trzech pracownic, które zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy.

Związkowcy uważają, że stało się to z naruszeniem prawa i zapowiadają, że będą powtarzać pikiety tak długo, aż ich koleżanki zostaną przywrócone do pracy.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2023

Comments are closed.