Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 grudnia 2022

ZG Janina – Libiąż
Górnicy walczą o pieniądze i gwarancje pracy

Protest górników ZG Janina

Rano 28 listopada 2022 akcję protestacyjną rozpoczęli górnicy ZG Janina w Libiążu, blokując kolejowe bramy wjazdowe do kopalni. Akcja związana jest ze zmianą właściciela. Od 1 stycznia 2023 kopalnie wchodzące obecnie w skład w skład Tauronu Wydobycie, czyli Janina w Libiąż, ZG Brzeszcze i „Sobieski” w Jaworznie, przechodzą pod zarząd Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pracownicy nie wiedzą jednak, na jakich warunkach zostaną zatrudnieni u nowego właściciela.

Prowadzące protest związki zawodowe – NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych i Sierpień ‘80 – przedstawiły propozycję „Umowy społecznej”, w której zapisano m. in. gwarancje pracy i płacy dla pracowników. Pracownicy oczekują także jednorazowej odprawy w wysokości 14 tys. zł brutto, czyli 10 tys. zł na rękę.


Piecza zastępcza-Warszawa
Pracownicy domów dziecka żądają podwyżek

„Praca to nie wolontariat”, „Godna płaca, ciężka praca!”, „Chcemy podwyżek! Mamy dość!” Takie i wiele innych haseł skandowali pracownicy warszawskich domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy 18 listopada przyszli na pikietę przed budynkiem Biura Pomocy i Projektów Społecznych urzędu m.st. Warszawy przy ulicy Kruczkowskiego.

Protest zorganizowały warszawskie oddziały ZNP, ale problemy, o których mówili protestujący, dotyczą placówek w całym kraju.

Zebrani żądali podwyżek wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Domagali się także poprawy funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej. Domów dziecka ma być coraz mniej, a ich funkcje mają przejąć rodziny zastępcze, jednak ciągle jeszcze te placówki istnieją i zajmują się ponad 16 tys. dzieci w skali kraju. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekraczane są ustalone limity miejsc i umieszcza się tam dzieci poniżej 10 roku życia, choć to niezgodne z przepisami. Placówki są przepełnione, brakuje kadry, wyspecjalizowani pracownicy odchodzą.

Trwa spór zbiorowy z pracodawcą, w tym przypadku władzami Warszawy. Związkowcy żądają 50 proc. podwyżki dla wszystkich pracowników.


MOPS-Legnica
Strajk ostrzegawczy

Ponad 300 pracownic i pracowników wzięło udział 3 listopada 2022 w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Był to protest przeciwko niskim płacom, powiedziała przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, która zorganizowała strajk. Zapowiedziała też: “Jeżeli nikt nie zacznie z nami rozmawiać to zapowiadamy strajk regularny”.

Protest odbył się w siedzibach MOPS-u, Domu Pomocy Społecznej oraz żłobkach. Pracownicy opuścili na dwie godziny swoje stanowiska pracy i wyszli z budynków, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu.

Od czerwca w MOPS i DPS trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się podwyżki w wysokości 1,2 tys. zł brutto od stycznia tego roku i kolejnych 400 zł od stycznia roku 2023.


MOPS – Rzeszów
Związkowcy gotowi na strajk

Związkowcy z Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej domagają się dla pracowników podwyżki w wysokości dwóch tysięcy złotych brutto i corocznej 10-procentowej rewaloryzacji. Od 4 listopada na 10 budynkach, w których mieszczą się Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Rzeszowie, wiszą banery protestacyjne.

Trwają mediacje. Związkowcy zapowiadają, że jeżeli nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy i marsz pod ratusz. Następnie zostanie przeprowadzone referendum strajkowe.


Kaufland – Wrocław
Manifestacja: „Przeciwko drożyźnie i wyzyskowi”

Wzrost o tysiąc złotych miesięcznie – taki jest postulat pracowników Kaufland Polska Markety. W tej sprawie odbył się protest 21 listopada pod siedzibą Centrali Kaufland we Wrocławiu. Manifestację pod hasłem: „Przeciwko drożyźnie i wyzyskowi” zorganizowała Międzyzakładowa Organizacja WZZ „Jedność Pracownicza”


DPS-Lubliniec
Pikietujący domagają się podwyżek

Przed budynkiem starostwa powiatowego w Lublińcu (woj. śląskie) 23 listopada odbyła się pikieta pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” wspieranych przez związkowców częstochowskiej “Solidarności”.

Protestujący domagali się podwyżek płacy w wysokości tysiąca złotych brutto, zmiany sposobu finansowania DPS-ów i poprawy warunków pracy.

Pikietujący przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: “Zapomniane domy pomocy”, “Ludziom pomagamy a sami biedę mamy “. W placówce trwa spór zbiorowy.


Kontrolerzy ruchu lotniczego – Gdańsk
Włoski strajk

Kontrolerzy zbliżania z lotniska w Gdańsku protestują przeciwko obniżce wynagrodzeń. Związek Zawodowy Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku podaje, że wynagrodzenie kontrolerów zostało obniżone w ramach nowego regulaminu wynagrodzeń „od 4 proc. do 43 proc., średnio o blisko 30 proc.”

Protest ma charakter absencyjny. Kontrolerzy biorą urlopy lub zwolnienia lekarskie, a ich nieobecność powoduje zakłócenia w pracy lotniska. Na przykład w nocy z 7 na 8 listopada lotnisko było zamknięte przez dwie godziny samoloty nie mogły lądować. Podobne akcje miały też miejsce w październiku. Wtedy też z powodu absencji kontrolerów nie mogły lądować samoloty lub dochodziło do opóźnień.


Ikea-Lubawa
Pikieta w obronie związkowca

Pod bramą firmy IKEA Industry w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie) 18 listopada odbyła się pikieta protestacyjna zorganizowana przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność”. Był to protest przeciwko próbie zwolnienia jej przewodniczącego Dariusza Kawki. W pikiecie wzięło udział około 300 osób pracowników i mieszkańców gminy Lubaw.

Związkowcy z zakładu zapowiadają zdecydowane działania, jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę z przewodniczącym Solidarności.


Górnicy – Warszawa
Protest przeciwko wysokim cenom energii

Górnicy z WZZ “Sierpień ‘80” przyjechali do stolicy, by zaprotestować przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie przeciwko wysokim cenom energii i, co bardziej problematyczne, zaniechaniu inwestycji państwa w krajowe złoża.

Organizatorem protestu byli związkowcy z “Sierpnia ’80”. W proteście wzięli udział także górnicy nienależący do związku oraz inne osoby niezwiązane z górnictwem. Na manifestacji poruszano problem zbyt wysokich zysków PGE. Przewodniczący „Sierpnia ‘80”zarzucił spółce, że koszt wyprodukowania przez nią prądu oscyluje w granicach 140-160 zł za 1 MWG, a sprzedaje go po około 1000 zł.


Weterynarze – Warszawa
Pikieta

Przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa 17 listopada odbył się protest zorganizowany przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego konsolidującego środowiska lekarzy weterynarii.

Głównym powodem był sprzeciw wobec zbyt niskich wynagrodzeń, a także niezgoda na plany usunięcia lekarzy z urzędowego systemu kontroli żywności i zastąpienia ich tzw. personelem pomocniczym.


Muzeum Śląskie – Katowice
Nie chcemy pensji na poziomie płacy minimalnej!

Podwyżek o 2 tysiące złotych netto domagają się pracownicy Muzeum Śląskiego w Katowicach. NSZZ “Solidarność” działająca w tej instytucji rozpoczęła 16 listopada spór zbiorowy z pracodawcą.

Jak mówi wiceprzewodnicząca zakładowej Solidarności, płace w placówce nie zmieniały się od kilku lat, a w styczniu, po wzroście minimalnego wynagrodzenia, pensje znacznej części pracowników muzeum będą na poziomie płacy minimalnej.


Budżetówka – Oświęcim
Żądają podwyżek dla wszystkich

Pracownicy Urzędu Miasta w Oświęcimiu domagają się wzrostu wynagrodzeń. Rozmowy wznowione zostały w kwietniu tego roku. Obecnie spór zbiorowy jest na etapie mediacji. Reprezentująca pracowników „Solidarność” Pracowników Samorządowych wystąpiła z żądaniem podwyżki w wysokości 1000 zł brutto średnio dla pracownika. Warto tu odnotować, że w międzyczasie decyzją władz miasta znacząco wzrosły niektóre płace i diety radnych. Prezydent miasta dostaje teraz 19 608 zł brutto (a dostawał 10 940 zł).


PKP Intercity – kraj
Jest porozumienie, będą podwyżki

Związki zawodowe działające w PKP Intercity (trzynaście organizacji związkowych, m.in. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych) podpisały 17 listopada porozumienie z zarządem spółki, kończąc rozpoczęty 3 października spór zbiorowy. Kolejarze wywalczyli 3500 złotych brutto jednorazowej gratyfikacji dla każdego pracownika wypłaconej do 10 grudnia 2022. Oprócz tego pracownicy dostaną podwyżki: pierwszą w styczniu, drugą w lipcu przyszłego roku.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - grudzień 2022

Comments are closed.