Protesty ZNP i WZZ ?Forum-Oświata?. Od przedszkoli po uczelnie: pracownicy żądają podwyżek

| 1 października 2022

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy ?Forum-Oświata?, tworzące razem międzyzwiązkowy komitet protestacyjny, planują szereg działań protestacyjnych w najbliższych tygodniach.

Już od 1 września w przedszkolach i placówkach oświatowych trwa pogotowie prote- stacyjne. Związki nie godzą się na fatalne warunki pracy, jakie stworzyła zła polityka oświatowa.

Składają się na to między innymi braki kadrowe, zmuszanie do brania zastępstw, przeładowana podstawa programowa i zbyt liczne klasy. Drugim poważnym zarzutem jest doprowadzenie do pauperyzacji zawodu nauczyciela. Gigantyczna inflacja pochłania zarobki nauczycielskie, a rząd próbuje nastawić społeczeństwo przeciwko nauczycielom w kłamliwy sposób przedstawiając choćby ich poziom zarobków.

Po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP w Warszawie 19 września związkowcy zapowiedzieli, że 15 października w Warszawie ma odbyć się pikieta nauczycieli, innych pracowników oświaty oraz pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Od 7 października ma też powstać w stolicy miasteczko edukacyjne, w którym będą odbywać się panele dyskusyjne, spotkania itp. dotyczące trudnej sytuacji w szkolnictwie.

Również w regionach przewidziane są protesty. Na przykład akcja pod hasłem: ?Nauczycielu nie sponsoruj swojego warsztatu pracy?. Chodzi w niej o to, by przy wykonywaniu swojej pracy nie używać własnego prywatnego sprzętu, np. komputerów, drukarek czy papieru.

W akcji protestacyjnej w stolicy bierze udział w własnymi postulatami także Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Obok wspólnego dla całego Związku żądania 20% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w obszarze publicznej edukacji jeszcze w tym roku, RSzWiN ZNP domaga się podniesienia stawek minimalnych dla nauczycieli akademickich, wprowadzenia ustawowych gwarancji stawek minimalnych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz corocznego wzrostu wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe i naukę o 0,3% PKB do osiągnięcia poziomu 3% PKB.

Joanna Puszwacka i Filip Ilkowski

Tags:

Category: Gazeta - październik 2022

Comments are closed.