Walka z drożyzną – rosnąca liczba strajków w Polsce

| 1 września 2022

W tym numerze Pracowniczej Demokracji jest tyle strajków i protestów do uwzględnienia, że musieliśmy je umieścić na dwóch stronach.

W&W Polska ? Lubsko
Załoga przystąpiła do strajku

Strajk pracownic zakładu produkującego obuwie W&WPolska.

Pracownice zakładu produkującego obuwie W&WPolska 1 sierpnia rozpoczęły strajk. Pierwszego dnia akcja trwała 2 godziny, a w dniach następnych aż do piątego sierpnia po 4 godziny dziennie.

Komisja Zakładowa NSZZ ?Solidarność? domaga się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 450 złotych brutto i zmiany zasad wypłacania premii. Spór zbiorowy trwa już od marca tego roku. W czerwcu, lipcu i sierpniu prowadzone były negocjacje, jednak nie osiągnięto porozumienia z kierownictwem zakładu.

Choć w czasie rozmów strony sporu uzgodniły nowe stawki wynagrodzeń, podwyżkę zasadniczej stawki zaszeregowania dla pracowników i nowe zasady premiowania, przedsiębiorca chce, by weszły one w życie od 1 listopada. Związek uważa zaś, że powinny one obowiązywać od 1 maja 2022.

Dlatego, po przerwie urlopowej, od 23 sierpnia strajk jest kontynuowany tym razem przez 8 godzin dziennie, czyli całą poranną zmianę.

Region Zielonogórski NSZZ ?Solidarność? zorganizował 3 sierpnia akcję wspierającą strajkujące pracownice. Przed zakładem w Lubsku zebrali się przedstawiciele 16 organizacji zakładowych Solidarności i innych organizacji związkowych, by wyrazić swoje poparcie dla strajkującej załogi.


MOPS ? Łódź
Strajkujący nie poddają się

Od 26 kwietnia trwa strajk pracowników socjalnych z Łodzi. Strajk prowadzi Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. Rozmowy są obecnie zawieszone, strajkujący jednak się nie poddają. Nawet wydane pod koniec lipca postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi zakazujące prowadzenia strajku przez terenowych pracowników socjalnych MOPS doczasu ustalenia przez sąd czy strajk jest legalny, nie spowodowało jego przerwania.


MOPR ? Chełm
Strajk ostrzegawczy ? walczą o godne zarobki

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie walczą o wyższe pensje. 8 lipca odbył się strajk ostrzegawczy, podczas którego pracownicy na dwie godziny odeszli od pracy i z siedziby ośrodka przeszli do Urzędu Miasta w Chełmie.

Bartosz Szymański, wiceprzewodniczący związku zawodowego pracowników MOPR w Chełmie, stwierdził, że aktualnie 75 procent pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 tysięcy zł brutto.

Płacowy spór zbiorowy trwa już od lutego tego roku. Pracownicy mówią, że propozycję miasta są daleko niewystarczające. Padła propozycja 250 złotych, następnie 400 złotych, tymczasem protestujący żądają 1500 złotych od stycznia.


Edukacja ? ZNP, kraj
Pogotowie protestacyjne

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada w całej Polsce pogotowie protestacyjne od 1 września. W placówkach oświatowych będą umieszczone symbole związku, plakaty i informacje o proteście.

To odpowiedź na zapowiadane przez MEiN podwyżki dla nauczycieli w wysokości 9 proc od stycznia 2023. Wg wyliczeń ministerstwa średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosłoby od 399 do 612 złotych To dużo poniżej poziomu inflacji ? mówią związkowcy. Dodają, że pensje nauczycielskie już i tak są niskie od lat. W tym proteście chodzi nie tylko o płace. Związek chce wzrostu nakładów na oświatę i ogólnie poprawy kondycji polskiej edukacji. A jest to palący problem, zwłaszcza przy rosnących kosztach np. ogrzewania szkół.

ZNP wystąpiło do innych reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli ? NSZZ ?Solidarność? i Forum Związkow Zawodowych ? z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.


Ochrona zdrowia ? Sanok
Strajk ostrzegawczy

W sanockim szpitalu 2 sierpnia miała miejsce akcja protestacyjna pracujących tam pielęgniarek. Był to dwugodzinny strajk ostrzegawczy polegający na odejściu od łóżek pacjentów.

Pielęgniarki i reprezentujący je Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych walczą o wyższe wynagrodzenia, spór zbiorowy jest obecnie na etapie mediacji. Niestety ze strony szefów nie było woli rozmów, do strajkujących nikt nie wyszedł ani z dyrekcji ani z organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego.

Za to strajk został wsparty przez koleżanki pozostające w tym czasie poza pracą oraz przedstawicielki innych szpitali z regionu, między innymi z Leska, Rzeszowa, Lubaczowa i Przeworska.


Remondis Sanitech ? Poznań
Krótka, skuteczna akcja

Rano 6 lipca pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów postanowili odmówić pracy. Śmieciarki nie wyjechały do miasta. Załoga rozpoczęła strajk z powodu braku podwyżek i wyrównania inflacji.

O godzinie 9 doszło do porozumienia i strajk zostal zakończony. Każdy pracownik otrzymał osłonową jednorazową wypłatę, ponadto zarząd zapowiedział kolejne bonusy w najbliższym czasie oraz podjęcie rozmów o dalszych podwyżkach płac.


Domy pomocy społecznej ? Zamość
Walczą o 1000 zł podwyżki i poprawy warunków

Przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Zamościu 5 lipca zebrało się około kilkudziesięciu związkowców z Solidarności reprezentujących pracowników domów pomocy społecznej regionu. Na proteście domagano się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Jak mówili zebrani na proteście, praca jest wyjątkowo ciężka, czasem niewdzięczna, a zarobki niskie zwłaszcza przy obecnej inflacji. Na przykład starszy opiekun zarabia około 3 tysięcy złotych. Zebrani domagali się wzrostu wynagrodzeń o 1000 złotych netto.


Nexteer Automotive Poland ? Tychy
Nie damy się zastraszyć

Związkowcy walczą o podwyżki dla pracowników. Obecnie w zakładzie trwają dwa spory zbiorowe na tle placowym.

Szefowie zamiast spełnić żądania pracowników próbują, nie po raz pierwszy zresztą, zastraszyć stronę związkową, zwalniając dyscyplinarnie przewodniczącego zakładowej Solidarności.

Co ciekawe, na przestrzeni lat związkowiec zwalniany był już dwukrotnie, to już trzecia taka próba. Za każdym razem sąd uznawał te zwolnienia za bezzasadne i przywracał go do pracy. Podobnie będzie teraz, przewodniczący zapowiada walkę o swoje prawa w sądzie i stwierdza, że nie da się zastraszyć, wiedząc, że ma silne poparcie załogi.


MZK ? Bydgoszcz
Wywalczyli podwyżkę? takim strajkiem można było wygrać więcej

Podpisaniem 8 lipca porozumienia zakończył się strajk kierowców autobusów i motorniczych tramwajów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. W ramach zawartego porozumienia przyjęto propozycję NSZZ ?Solidarność?, czyli 350 zł brutto podwyżki od 1 lipca. Miasto ma też do końca sierpnia wypracować harmonogram przyszłych regulacji płacowych.

Osiągnięto sukces, ale niestety połowiczny. Pierwotnym postulatem strajkujących były podwyżki w wysokości tysiąca złotych, a determinacja strajkujących była imponująca. Nie wszystkie strony przyjęły to porozumienie. Nie zgodził się na nie przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP Andrzej Arndt.

Strajk trwał dwa tygodnie i choć przez władze miasta był uznawany za nielegalny zyskał duże poparcie zwykłych mieszkańców Bydgoszczy i pracowników w całym kraju.


Sfera budżetowa ? OPZZ, kraj
Pikiety i zapowiedź dalszych protestów

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zorganizowało w ostatnim tygodniu lipca akcję protestacyjną skierowaną do rządu związaną z niskimi płacami w budżetówce. Były to pikiety przed urzędami wojewódzkimi w różnych miastach Polski; Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie.

30 lipca przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim manifestowali pracownicy budżetówki. W pikiecie wzięło udział blisko 150 związkowców z organizacji związkowych pracowników oświaty, ochrony zdrowia, ZUS, domów pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, poczty i celników.

Głównym hasłem protestu było żądanie podniesienia płac w budżetówce przynajmniej o 20 proc.

Rząd proponuje podwyżki na poziomie 7,8 proc. To stanowczo za mało, uważają związkowcy, zwłaszcza przy tak dużej inflacji. W odpowiedzi zapowiadają podjęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.


MPK ? Łódź
Będzie strajk

W Łodzi, w poniedziałek, 5 września rozpocznie się strajk komunikacji miejskiej. Strajk ma zacząć się o drugiej w nocy i będzie miał charakter bezterminowy i rotacyjny. Pracownicy będą przychodzić na swoje zmiany według grafiku, ale nie podejmą pracy.

W łódzkim MPK od maja trwa spór zbiorowy, prowadzony przez wszystkie osiem zakładowych związków zawodowych. W czerwcu, w referendum akcję strajkową w razie braku porozumienia płacowego z zarządem spółki i jej właścicielem, czyli miastem Łódź, poparło blisko 100 proc. załogi przy ponad 60 proc. frekwencji. W drugiej dekadzie sierpnia fiaskiem zakończyły się mediacje z udziałem mediatora zewnętrznego, efektu nie dały także rozmowy ostatniej szansy 24 sierpnia.

Związki zawodowe żądają 340 zł podwyżki dla etatów nierobotniczych i 2 zł więcej za godzinę pracy dla stanowisk robotniczych płatne od czerwca 2022 r., motywując żądania rosnącymi cenami i inflacją.


PGE Obrót ? Tarnobrzeg
Strajk ostrzegawczy

W tarnobrzeskim Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. trwa spór zbiorowy, który jest obecnie na etapie mediacji.

NSZZ ?Solidarność? domaga się utrzymania miejsc pracy i godziwych zarobków dla pracowników. W związku ze sporem 28 lipca został przeprowadzony strajk ostrzegawczy. Przez 2 godziny pracownicy nie obsługiwali klientów, wywieszono też komunikaty związkowe, transparenty i flagi.


PGE Obrót ? Białystok
Dwugodzinny strajk

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzili związkowcy z PGE Obrót S.A. Oddział Białystok 28 lipca. Domagano się podwyżek płac i sprzeciwiano się planowanym zmianom w organizacji spółki.


PGE GiEK ? Bełchatów
Najpierw pogotowie strajkowe, potem podwyżki

Związki zawodowe działające w PGE przedstawiły żądanie podwyżek dla załogi, tak by wzrost wynagrodzeń rekompensował galopującą inflację.

Gdy po rozmowach 26 lipca z zarządem PGE oraz PGE GiEK okazało się, że nie ma szans na porozumienie dotyczące tzw. rekompensaty inflacyjnej, związki ogłosiły pogotowie strajkowe we wszystkich oddziałach PGE GiEK.

Już 27 lipca odpowiednie porozumienie zostało podpisane. Będą podwyżki wynagrodzeń w kopalni, elektrowni Bełchatów i spółkach zależnych.


Tauron ? Katowice
Skuteczna okupacja

Związkowcy z grupy energetycznej Tauron 12 lipca rozpoczęli okupację katowickiej siedziby firmy. Protest miał podłoże płacowe. Związki domagały się 5,5 tys. zł netto dla każdego pracownika tytułem jednorazowego wyrównania inflacyjnego za pierwsze półrocze i gwarancji podjęcia dalszych rozmów płacowych w sierpniu.

Dwa dni trwały burzliwe rozmowy z zarządem spółki i przedstawicielem rządu ?wiceministrem aktywów państwowych. Z racji mało konkretnych propozycji ze strony rządowej związkowcy kontynuowali okupację, ostrzegając przy okazji, że taka postawa rządu podgrzewa bojowe nastroje wśród pracowników. 14 lipca zostało zawarte porozumienie w sprawie podwyżki płac.


Straż miejska ? Warszawa
Akcja ostrzegawcza

Ogólnopolski Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskich oraz Gminnych domaga się zmian w systemie wynagradzania i premiowania strażników. Od 13 do 26 lipca na stołeczne ulice wyjeżdżało tylko dwie trzecie planowanych patroli. Reszta patrolowała ulice pieszo, co wydłużyło czas reakcji na zgłoszenia.


Komunikacja miejska ? Kołobrzeg
Protest absencyjny

Kierowcy z miejskiej spółki walczą o podwyżki. Ponieważ przeprowadzone przez Związkową Alternatywę referendum strajkowe nie przyniosło decyzji umożliwiającej przeprowadzenie strajku, prowadzą protest absencyjny. W sierpniu kierowcy postanowili iść masowo na L4, żeby pokazać szefom, jak niezastąpiona jest ich praca dla mieszkańców Kołobrzegu.


WORD ? cały kraj
Ogólnopolski protest egzaminatorów

Od 8 sierpnia egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce wznowili swój protest.

Egzaminatorzy biorą urlopy na żądanie lub idą na L4, a to oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie są przeprowadzane. Protestujący chcą zmian w przepisach dotyczących egzaminów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Pierwszy protest miał miejsce w dniach od 4 lipca do 8 lipca i objął 27 ośrodków egzaminacyjnych.


Wody Polskie ? wszystkie oddziały
Związkowcy walczą o godne warunki

Protest pracowników Wód Polskich

NSZZ ?Solidarność? szykuje się do referendum strajkowego. Spór zbiorowy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie toczy się od 2018 roku. Obecnie Solidarność domaga się tysiączłotowej podwyżki dla każdego pracownika.

Wody Polskie to instytucja odpowiedzialna zakrajową gospodarkę wodną ? między innymi, retencję, ochronę wód oraz walkę z suszą i powodziami. I choć to bardzo ważne zadania, zarabia się tu bardzo źle, a warunki pracy są fatalne. Kontrola NIK wykazała, że kierownik Nadzoru Wodnego w Sochaczewie pół roku pracował na własnym laptopie, a pracownicy za własne pieniądze kupowali papier i tonery. Ta sytuacja powoduje odpływ specjalistów i brak naboru nowych pracowników.

W instytucji powstał Komitet Protestacyjno-Strajkowy i rozpoczął przygotowania do referendum. Jednak kierownictwo utrudnia pracę związkowcom i zarzuca im ?szkalowanie pracodawcy?. Wody Polskie zatrudniają w całym kraju sześć tysięcy pracowników.


PGG ? Katowice
Po okupacji wypłata świadczenia

Reprezentanci 13 działających w spółce central związkowych ? w sumie ok. 40 osób ? 11 lipca rozpoczęło okupację siedziby PGG w Katowicach. Akcja miała charakter rotacyjny, protestujący zmieniali się co 12 lub co 24 godziny.

Żądania związkowców dotyczyły trzech zasadniczych spraw: inwestycji w zwiększenie wydobycia węgla, zatrudnienia nowych pracowników oraz wyższych wynagrodzeń.

Po zaledwie kilku dniach zarząd się poddał i zostało podpisane porozumienie.

Ustalono m.in., że przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni 4 tys. zł brutto. Będą też rekompensaty za trzeci i czwarty kwartał.


MPO ? Warszawa
Pikieta za podwyżką

Przed budynkiem stołecznego ratusza 13 lipca odbyła się pikieta pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Protest zorganizowała NSZZ ?Solidarność a wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Związek domaga się podwyżki wynagrodzeń o 500 złotych netto.


Wymiar sprawiedliwości ? Poznań
Pikieta protestacyjna

23 lipca pracownicy sądownictwa protestowali przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Protest został zorganizowany przez NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, który domaga się przede wszystkim podwyżek płac dla pracowników administracji sądowej: urzędników, asystentów, kuratorów sądowych.


Inspekcja weterynaryjna ? cały kraj
Zapowiadają strajk

W środowisku pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii panują bojowe nastroje. Jak ogłosiła 26 lipca Krajowa Izba Lekarsko ? Weterynaryjna zawiązany został Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, który rozpoczął przygotowania do protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Podłożem konfliktu jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Projekt ten zakłada obniżenie niektórych stawek, co oznacza realne obniżenie zarobków, nie przewidziano w nim też rewaloryzacji wynagrodzeń dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - wrzesień 2022

Comments are closed.