Strajki i protesty pracownicze w Polsce ? m.in. zwycięstwo w Solarisie

| 1 kwietnia 2022

Solaris Bus &Coach ? Bolechowo
Zwycięstwo załogi Solarisa

Strajkujący/strajkujące Solarisa.

Strajkujący pracownicy firmy Solaris zwyciężyli w walce o godne płace. Po 39 dniach strajku w nocy z drugiego na trzeciego marca związki zawodowe i zarząd firmy podpisały porozumienie. Pracownicy otrzymają po 500 zł podwyżki płacy zasadniczej w dwóch ratach, najpierw 400 zł od pierwszego marca, zaś pozostałą kwotę od pierwszego lipca.

Ponadto pracodawca gwarantuje podwyżkę na 2023 rok w wysokości średniorocznego wskaźnika inflacji za rok 2022 plus 0,5 pkt. proc., lecz nie więcej niż 7,5 proc. i nie mniej niż 250 zł płacy zasadniczej. Oprócz tego strony ustaliły, że do 10 marca zostaną wypracowane zasady przyznania dodatkowej premii finansowej za realizację planu produkcji za rok 2022, którą pracodawca wypłaci w styczniu 2023 r.

Podpisane porozumienie oznacza zakończenie strajku oraz sporu zbiorowego. I choć pierwotne żądania reprezentujących załogę Solarisa związków Konfederacji Pracy i Solidarności zostały obniżone do 650 złotych to i tak wywalczona kwota jest dwukrotnie wyższa od tego, co początkowo proponował pracodawca.

Strajk generalny w Solarisie zaczął się 24 stycznia i był prawdziwym sprawdzianem dla pracowników i związków. To jeden z dwóch największych strajków, do jakich doszło w prywatnej spółce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Drugi to strajk w fabryce Paroc w Trzemesznie w sierpniu 2021.

Zarząd firmy jeszcze w trakcie negocjacji ze związkami i później w czasie strajku stanowczo odmawiał spełnienia żądań płacowych, przedstawiał za to swoją ofertę podwyżek w wysokości 5 proc. dla wszystkich. Propozycja nie do zaakceptowania ? jak mówili związkowcy, wspierani przez załogę spółki.

Protestujący pokazali wielką determinację i wolę walki, nawet wtedy, gdy pracodawca ogłosił wstrzymanie wypłaty wynagrodzeń za okres strajku. Jednak jak powiedział przewodniczący OM OPZZ ?Konfederacja Pracy? Wojciech Jasiński: ?Jeśli już zdecydowaliśmy, wraz z załogą, że przystępujemy do tej najbardziej radykalnej formy protestu, to chcemy osiągnąć zakładane cele?. Jedność związkowców z OPZZ i NSZZ ?Solidarność? była kluczem do zwycięstwa.

Strajkującą załogę Solarisa wspierali ludzie w całej Polsce. Została zorganizowana solidarnościowa zbiórka na rzecz strajkujących. Zebrano 457 tys. zł na fundusz strajkowy, z którego mają być wypłacone rekompensaty dla pracowników za czas, kiedy nie zarabiali. Pod bramą zakładu i w samym zakładzie ze wsparciem pojawiali się pracownicy z innych zakładów, działacze związkowi, posłowie partii Razem, przewodniczący RSS Piotr Ikonowicz.


PKP Cargo
Związki żądają podwyżek

Związki zawodowe w PKP Cargo żądają podwyżek wynagrodzeń w wysokości 600 zł. Płace miałyby wzrosnąć od 1 kwietnia 2022.

Płacowe żądania związków nie powinny być zaskoczeniem dla zarządu spółki, ponieważ już w sierpniu zeszłego roku związkowcy zapowiedzieli, że w styczniu 2022 r. strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy podejmą rozmowy dotyczące wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki odmawia spełnienia postulatów dotyczących podwyżek, dlatego z dniem 1 marca 2022 roku, został wszczęty przez związki zawodowe spór zbiorowy.


Nexteer Automotive Polska
Spór trwa ? firma oferuje za mało

Działająca w zakładzie Międzyzakładowa Organizacja Związkowa OPZZ negocjuje z pracodawcą podwyżki wynagrodzeń. Związek walczy o podwyżkę w wysokości 3 zł za każdą godzinę, a w przypadku pracowników, których wypłata liczona jest co miesiąc ? podwyżkę o 600 zł brutto.

W wyniku działań związku pracodawca już wycofał się z niektórych antypracowniczych pomysłów, np. z uzależnienia wysokości podwyżki od oceny pracy konkretnej osoby i jej absencji w pracy. Niestety dalej obstaje przy podwyżce o zaledwie 1,2 zł brutto za godzinę

Związek zapowiada, że spór zbiorowy będzie kontynuowany, dopóki nie będzie satysfakcjonującego porozumienia w kwestii podwyżek i premii. Chce również wprowadzenia w firmie systemu nagród jubileuszowych.

Wody Polskie
Będzie referendum strajkowe

W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie działające tam organizacje związkowe podjęły decyzje o przeprowadzeniu referendum strajkowego. Była to reakcja na propozycje pracodawcy dotyczące podwyżek wynagrodzeń, które według związkowców są niesprawiedliwe i jeszcze bardziej pogłębią nierówności płacowe w spółce.

Jak mówią związkowcy, od 4 lat nie było przeglądu płac, nie ma regulaminu wynagradzania, więc zdarza się, że pracownicy na tym samym stanowisku mają zupełnie różne płace. Propozycja pracodawcy zamiast porządkować kwestię wynagrodzeń jeszcze bardziej zwiększy dysproporcje. Ponadto pensje są po prostu za niskie, a pracodawca wykorzystywał pandemię do zamrożenia wynagrodzeń. Związki proponują ? 600 zł/brutto dla każdego pracownika i 800 zł brutto na regulację płacową.

Oburzenie związkowców i pracowników wywołuje też postępowanie pracodawcy, który ignoruje stanowisko organizacji związkowych.


Hutchinson ? Żywiec
Pracownicy żądają wyższych stawek

Przed siedzibą firmy w Żywcu 23 lutego związkowcy z zakładowej Solidarności i pracownicy pikietowali domagając się podwyżek płac. Wspierali ich działacze Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ?Solidarność?.

Pikietujący chcieli pokazać pracodawcy, że załoga firmy jest w bojowym nastroju i nie zamierza zrezygnować ze swoich żądań. Postulat związku to wzrost stawki godzinowej o co najmniej 3,70 zł. Pracodawca proponuje niecałe 2 złote, na co nie ma zgody związkowców.


BCUBE ? Świdnik
Spór zbiorowy i referendum

Od 7 lutego trwa spór zbiorowy pomiędzy związkowcami a Zarządem firmy BCUBE oddział w Świdniku. Pierwsze rokowania płacowe na 2022 r., prowadzone przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Związek Zawodowy Inżynierów i Techników (organizacje członkowskie OPZZ) a przedstawicielami zarządu, odbyły się 22 lutego.

Pracodawca starał się utrudnić rozpoczęcie rozmów, na przykład nie udostępniając lokalu na terenie zakładu do prowadzenia negocjacji.

Postulaty związków to 500 zł podwyżki i 250 zł premii absencyjnej, propozycja pracodawcy to wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego o 140 zł od marca i 100 zł od lipca 2022 r. a premia absencyjna do 240 zł z wyrównaniem od stycznia 2022 r.

21 marca przedstawiciele ZZIT poinformowali, że w wśród pracowników oddziału BCube w Świdniku zostało przeprowadzone referendum strajkowe.


Lotos
Nie wszystkie związki godzą się na kompromis

W Grupie Lotos podpisane zostało porozumienie dotyczące podwyżek. Zakłada ono wzrost płac o 5,5 proc. oraz jednorazową nagrodę finansową. Jednak nie wszystkie związki zgodziły się na podwyżki zaproponowane przez zarząd Lotosu, ponieważ pierwotnie żądano ogólnego wzrostu płac o 12 proc.

Cztery z dziewięciu działających w spółce organizacji związkowych, którym nie odpowiada kompromis zawarty z pracodawcą, planują wejście w spór zbiorowy z zarządem spółki. Negocjacjom płacowym w Lotosie towarzyszyły demonstracje pod siedzibą spółki w Gdańsku.


LOT
Spór zbiorowy wokół odwołanych lotów

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego ogłosił 7 marca rozpoczęcie kolejnego sporu zbiorowego z zarządem Polskich Linii Lotniczych LOT. Związkowcy domagają się wypłaty 60 proc. wynagrodzenia dla personelu pokładowego, w przypadku gdy lot, który pracownik miał zaplanowany w miesięcznym grafiku, został odwołany.


DPS ? Baszków
Pracownicy chcą podwyżek

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (powiat krotoszyński) weszli w spór zbiorowy z pracodawcą. Domagają się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich 132 zatrudnionych. Grożą, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, sytuacja zakończy się protestem, a nawet strajkiem. Związkowcy mają konkretne żądania: podwyżki płacy zasadniczej dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o 1200 zł brutto i wprowadzenia dodatku funkcyjnego na 5 różnych stanowiskach w wysokości 600 zł brutto.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - kwiecień 2022

Comments are closed.