Oświadczenie Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu (IST) w sprawie wojny w Ukrainie

| 16 marca 2022
24.02.2022 Sankt Petersburg. Demonstracja antywojenna.

1. Rosyjska inwazja na Ukrainę w dniu 24 lutego była aktem imperialistycznej agresji i pogwałceniem prawa ukraińskiego ludu do samostanowienia. Dla Ukraińców i Ukrainek jest to wojna w samoobronie narodowej. Jednocześnie ze strony zachodnich mocarstw imperialistycznych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i zorganizowanych w ramach NATO jest to wojna zastępcza przeciwko Rosji. Wojna ta jest zarówno imperialistyczną inwazją na byłą kolonię, jak i częścią międzyimperialistycznego konfliktu pomiędzy USA a Rosją oraz ich sojusznikami. Jesteśmy przeciw obu imperialnym potęgom. Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami, popierając ich prawo do oporu wobec inwazji. Czyniąc to, sprzeciwiamy się jednocześnie NATO i jego ekspansji na Wschód.

2. Międzyimperialistyczny charakter tego konfliktu potwierdza polityka rządu w Kijowie, który dąży do wciągnięcia Zachodu w realną wojnę. Taki jest w istocie sens stale ponawianego żądania od NATO wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Nieuchronnie doprowadziłoby to do starcia sił NATO i Rosji. Taka wojna mogłaby przerodzić się w wymianę nuklearną między obiema stronami ? nie tylko dlatego, że prezydent Rosji, Władimir Putin, bezpośrednio zagroził odwetem nuklearnym, ale także z powodu konwencjonalnej przewagi Rosji w strefie działań wojennych. USA i Rosja są zdecydowanie największymi potęgami termonuklearnymi na świecie. Wojna między nimi zniszczyłaby większość ludzkości, pozostawiając tych, którzy przetrwali, w nędznej, zubożałej egzystencji.

3. Odpowiedzialność za tę przerażającą perspektywę ponoszą dwaj imperialistyczni antagoniści ? USA i ich sojusznicy, którzy kierują NATO i Unię Europejską na wschód, w stronę granic Rosji, aby rozszerzyć i umocnić swoją dominację w zachodniej Eurazji, oraz Rosja i jej sojusznicy, którzy próbują powstrzymać ten proces poprzez wojnę, podbój i okupację. Spirala eskalacji jest podsycana przez obu imperialistycznych antagonistów. Wszystko to dzieje się na plecach ludzi w Ukrainie. Pracownicy i pracownice w krajach dotkniętych konfliktem nie mają co liczyć na cokolwiek dobrego ani ze strony zachodniego, ani rosyjskiego imperializmu.

4. W związku z powyższym, żądamy:

  • – Natychmiastowego przerwania ognia i wycofania sił rosyjskich z Ukrainy!
  • – Wycofania sił NATO z Europy Środkowej i Wschodniej!
  • – Zakazu dostaw broni na Ukrainę!
  • – Żadnych sankcji wobec Rosji!
  • – Żadnej eskalacji działań ani przez Rosję, ani przez NATO!
  • – Zatrzymania wyścigu zbrojeń ? wydania bilionów na walkę z głodem, kryzysem klimatycznym, ubóstwem i nierównościami, a nie na wojny i zbrojenia!
  • – Anulowania długu zagranicznego Ukrainy w wysokości 113 miliardów dolarów i wysłania szybkiej pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy!

5. Zła rosyjskiej eskalacji militarnej są oczywiste. Jednak NATO, choć postanowiło uniknąć bezpośredniego zaangażowania w wojnę, niebezpiecznie eskaluje walkę. Dostarczanie broni na Ukrainę zaprasza do rosyjskiego odwetu. A sankcje gospodarcze nałożone na rosyjskie instytucje i interesy to wojna prowadzona innymi środkami. Sankcje zawsze uderzają w ludność cywilną. Pasują one do nacjonalistycznej propagandy Putina i pomagają mu zdobyć poparcie społeczne. Kiedy USA i UE wykorzystały swoją dominację w światowym systemie finansowym do odcięcia Centralnego Banku Rosji od jego rezerw walutowych, Putin zareagował postawieniem rosyjskich sił jądrowych w stan gotowości. Poleganie na presji ekonomicznej, która rzekomo ma pokojowo rzucić Rosję na kolana, może zamiast tego doprowadzić do ostatecznej katastrofy. Sankcje i embarga są tylko wstępem do dalszej eskalacji, która często kończy się użyciem środków militarnych. Tak było w Iraku od 1990 roku, w Jugosławii/Serbii od 1992 roku, w Somalii od 1992 roku, na Haiti od 1992 roku, w Afganistanie od 1999 roku, w Gruzji od 2006 roku, w Libii od 1992/2011 roku, w Jemenie od 2014 roku. W niemal każdej niedawnej operacji wojskowej USA widoczny jest ten sam schemat: sankcje poprzedzają bombardowania.

6. Sprzeciwiamy się także rozbudowie sił zbrojnych NATO ? na przykład decyzji rządu niemieckiego o wydaniu dodatkowych 100 mld euro na „obronę”, a także podwojeniu przez Polskę liczebności armii i zwiększeniu wydatków na cele wojskowe do trzech procent PKB, oraz ogólne dążenie UE do militaryzacji. Odrzucamy cel NATO, jakim jest zwiększenie wydatków na zbrojenia do dwóch procent produktu krajowego brutto ? w czasie wojny, globalnego ubóstwa, kryzysu klimatycznego, niskich płac i zniszczonej infrastruktury w szkołach i szpitalach, a także nędznego i niewystarczającego mieszkalnictwa. Pracownicy i ich rodziny zapłacą cenę za tę politykę militaryzacji i wojny.

7. Warto podkreślić, że jest to wojna, w którą zaangażowane są przede wszystkim Europa, USA i Kanada. Chiny udzieliły Rosji warunkowego poparcia, ale wiele innych państw globalnego Południa odmawia opowiedzenia się po jednej ze stron, w tym państwa Zatoki Perskiej, Indie, Indonezja, Meksyk i RPA. Podkreśla to obsceniczność grożenia zagładą ludzkości przez Rosję i Zachód z powodu konfliktu regionalnego.

8. Wojna ta będzie miała ogromne konsekwencje ekonomiczne, nie tylko dla mieszkańców Ukrainy i Rosji. Skokowy wzrost cen energii i żywności, który spowodowała, powoduje wzrost inflacji, będącej już wcześniej na najwyższym od 30 lat poziomie. Determinacja banków centralnych, by kontynuować politykę podnoszenia stóp procentowych i ograniczania luzowania ilościowego, jest próbą zmuszenia ludzi pracy do płacenia za kryzys, który nie jest w żadnym stopniu ich zasługą. Tymczasem Rosja i Ukraina są głównymi producentami żywności. Ich wojna doprowadzi do tego, że więcej ludzi będzie głodować na Globalnym Południu.

9. Wojna spowodowała masowe przesiedlenia uchodźców zarówno na terenie Ukrainy, jak i poza jej granicami. Wielu zwykłych ludzi w wielu krajach zgodziło się przyjąć tych uchodźców do swoich domów. Stosunkowo przyjazna postawa niektórych państw członkowskich UE kontrastuje z budową Twierdzy Europa, która ma trzymać migrantów i uchodźców z dala od nich. My mówimy: Ukrainki i Ukraińcy są mile widziani w naszych krajach, ale należy otworzyć granice dla wszystkich uchodźców i migrantów! Sprzeciwiamy się także wzrostowi antyrosyjskiego rasizmu, często obłudnie wspieranego przez polityków, którzy w niedawnej przeszłości z radością przyjęli rosyjskich bogaczy, oraz rasizmu przeciwko ludziom czarnoskórym na Ukrainie i w krajach sąsiednich, takich jak Polska, gdzie Afrykańczykom odmawiano schronienia.

10. Globalny masowy ruch antywojenny, który rozwinął się przeciwko inwazji na Irak, osłabł w czasie ostatnich 15 lat. Teraz będzie musiał się odrodzić w oparciu o jasne polityczne uznanie, że głównym zagrożeniem dla pokoju na świecie jest rywalizacja wielkich potęg militarnych. Kampania na rzecz jednostronnego rozbrojenia jądrowego znów stała się ważna, podobnie jak w okresie zimnej wojny. NATO nie może zostać rozszerzone, musi zostać rozwiązane.

11. Ruch antywojenny w Rosji ma znaczenie szczególne. Wyrażamy podziw dla odwagi protestujących i mamy nadzieję, że doświadczenie tej katastrofalnej wojny zwiększy ich liczbę. Zasługują na ogólnoświatową solidarność.

12. Wojna ta jest katastrofą z punktu widzenia ochrony środowiska. Rywalizujące ze sobą machiny wojskowe są ogromnymi emitentami CO2. Zakłócenia w dostawach energii zachęcają do zwiększenia produkcji ropy naftowej i potencjalnie większego uzależnienia od energii nuklearnej. A nawet najbardziej ograniczone użycie broni jądrowej spowodowałoby liczne zanieczyszczenia. Ponadto wojna odwraca uwagę od pilnego zadania, jakim jest dekarbonizacja gospodarki światowej. 27 lutego, w tym samym dniu, w którym Putin ogłosił postawienie rosyjskich sił jądrowych w stan gotowości, najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu ostrzegał przed niszczycielskim wpływem zmian klimatycznych na ludzkie społeczeństwa oraz przed znacznie większymi szkodami, jakie mogą one spowodować w przyszłości. Socjaliści i socjalistki muszą dążyć do występowania razem ruchu antywojennego i ruchu na rzecz klimatu.

13. Wojna ta jest kolejnym dowodem na to, że globalny system kapitalistyczny wyczerpał swoją użyteczność. Coraz częściej jedyne, co obiecuje ludzkości, to wojny, zniszczenie środowiska, epidemie i zubożenie. Zadaniem socjalistów i socjalistek jest budowanie pozaparlamentarnych ruchów i działań w miejscach pracy przeciwko temu systemowi ? czy będzie to ruch antywojenny, ruch klimatyczny, walka z faszystami czy walka o płace w miejscach pracy ? a tym samym wzmacnianie i budowanie ich sieci i organizacji. Na nowo zobowiązujemy się do pomocy w doprowadzeniu do międzynarodowej rewolucji socjalistycznej, która ostatecznie uwolni naszą planetę od przekleństwa kapitalizmu. Hasło Karla Liebknechta: ?główny wróg jest we własnym kraju? musi być naszym hasłem przewodnim.

Koordynacja Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu ? 15 marca 2022 r.

(IST jest nurtem, przy którym jest afiliowana Pracownicza Demokracja)

Tags:

Category: Wydarzenia i spotkania

Comments are closed.