Pracownicza walka z drożyzną ? bezterminowy strajk w Solarisie!

| 1 lutego 2022
31.01.22. Strajkujący wspierani przez związkowców z całego kraju.
31.01.22. Strajkujący wspierani przez związkowców z całego kraju.

Od 24 stycznia w zakładach Solaris Bus & Coach produkujących autobusy trwa generalny strajk. Protest zaczął się 24 stycznia o 6 rano, gdy poranna zmiana nie przystąpiła do pracy.

Akcja ma podłoże płacowe. Pracownicy i dwa działające w zakładzie związki zawodowe MO Konfederacja Pracy OPZZ i NSZZ ?Solidarność? domagają się od pracodawcy przede wszystkim godnych podwyżek wynagrodzeń.

Konkretnie chodzi o to, by każdy pracownik dostał podwyżkę w wysokości 800 złotych brutto (w dwóch transzach). Zarząd spółki mimo rekordowych zysków w ostatnim roku, zaproponował w odpowiedzi śmiesznie niskie pieniądze w postaci 5-procentowej (m.in. 270 zł brutto) podwyżki dla wszystkich. To oznacza, że ci, co zarabiają mało, a w firmie jest wiele osób, których wynagrodzenia wynoszą 2900 zł na rękę, dalej będą dostawać mało.

Warto tu odnotować, że zysk firmy w 2020 roku przekroczył ponad 100 mln złotych; 2021 rok nie zapowiada się gorszy. Ponadto zarząd firmy arogancko lekceważył stronę związkową i próbował podzielić załogę. Przedstawione ostatnio propozycje podwyżek dla niektórych grup pracowniczych (80 zł brutto pracownicy produkcyjni, brygadziści 200 złotych dodatkowo) miały na celu rozbicie jedności pracowniczej. Próbowano też podważyć zaufanie do związków zawodowych wśród załogi, obarczając je winą za brak podwyżek, gdy te nie chciały zgodzić się na niekorzystne propozycje zarządu.

W odpowiedzi związkowcy postanowili przeprowadzić referendum strajkowe. Zagłosowały w nim 1342 osoby (51,7 proc. uprawnionych do głosowania). Za przeprowadzeniem strajku generalnego opowiedziały się 1244 osoby, czyli 92,7 proc. wszystkich głosujących.

W referendum udział wzięli przede wszystkim pracownicy działów produkcji bezpośredniej, pracownicy magazynowi i pracownicy serwisu. Pracownicy administracyjni nie głosowali tak masowo, wielu z nich pracuje jednak zdalnie, co utrudniło udział w głosowaniu. O antypracowniczych i antyzwiązkowych manipulacjach zarządu świadczy fakt, że do głosów 71 osób, które były przeciwko strajkowi, doliczono 1255 osób nie biorących z różnych przyczyn udziału w referendum, przekazując załodze komunikat, że ponad 51% pracowników opowiedziało się przeciw strajkowi.

Już w czasie strajku nie wpuszczono na teren zakładu w Bolechowie wspierających strajkujących przedstawicieli Centrali Konfederacji Pracy OPZZ, gdy ci chcieli tam wrócić po opuszczeniu go. Jasne jest, że pracodawca nie przestrzega Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ani Konwencji i Zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, która mówi ?Przedstawiciele związku zawodowego, którzy nie są zatrudnieni w przedsiębiorstwie, lecz którego pracownicy są członkami tego związku, powinni mieć wolny dostęp do takiego przedsiębiorstwa?.

Protestujący pracownicy są zdeterminowani, by wywalczyć podwyżki. Dwa zakładowe związki zawodowe Konfederacja Pracy i NSZZ ?Solidarność? działają razem, jak mówią sami związkowcy ?idziemy ramię w ramię?. Z pomocą z zewnątrz mimo trudności ze strony kierownictwa firmy przybywają przedstawiciele centrali związkowych: OPZZ i Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? oraz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ?Solidarność?.

Strajkujących wspierają też posłowie Adrian Zandberg i Maciej Konieczny (Razem) oraz posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Ueberhan (Nowa Lewica). Dziemianowicz-Bąk już w ubiegłym roku była w zakładzie, kiedy spółka chciała zwolnić pięciu pracowników. Właśnie tam, gdzie toczy się walka pracownicza jest miejsce dla lewicy.

Zainicjowana została też akcja zbierania pieniędzy na fundusz strajkowy, ponieważ pracodawca zapowiedział już, że nie będzie wypłacał wynagrodzeń za czas strajku.

Pracownicy Solarisa potrzebują naszego wsparcia i solidarności. Walczą nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich pracowników. Ich zwycięstwo będzie przykładem i inspiracją do rozpoczynania kolejnych batalii o prawa pracownicze i godne wynagrodzenia.

Tak jak zwycięski strajk z przed kilku miesięcy w firmie Paroc z Trzemeszna.

Joanna Puszwacka

Wsparcie dla funduszu strajkowego pracowników i pracownic Solarisa: https://zrzutka.pl/r2uwj9

Tags:

Category: Gazeta - luty 2022

Comments are closed.