Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 stycznia 2022

Polska Grupa Górnicza
Górnicy żądają podwyżek, pieniędzy za nadgodziny i pracę w weekendy

4 stycznia związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zamierzają rozpocząć blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki.

Związki domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Oczekują wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł wobec 7829 zł obecnie. Chcą też rozmawiać o wysokości wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku oraz o przyszłości Polskiej Grupy Górniczej.

“Skoro minister Pyzik, ani zarząd PGG, nie widzą możliwości dogadania się, skoro dla nich przeszkodą jest, iż jest to dwudniowa sprzedaż węgla w PGG – bo o takie środki chodzi – to trudno; my jesteśmy pod ścianą i musimy podjąć pewne działania” – tłumaczył lider Solidarności w PGG Bogusław Hutek, podkreślając, iż górnicy – często hejtowani i oskarżani o roszczeniowość – ciężko “pracują w soboty i niedziele, w nadgodzinach, żeby dać krajowi węgiel, którego dziś wszyscy poszukują”.

Grupa związkowców z Sierpnia’80 od 20 grudnia przebywała w katowickiej siedzibie PGG. Przewodniczący związku Sierpień’80 w PGG Rafał Jedwabny stwierdził: “Nie mówimy o dodatkowych środkach dla górników. Chcemy tylko wynagrodzenia za to, co przepracowali – pracowali za darmo w soboty, w niedziele, w nadgodzinach. Chcemy, żeby tylko im za to oddali. Myślę, że górnicy na to zasłużyli”.

Wcześniej, po fiasku rozmów z zarządem PGG i podpisaniu protokołu rozbieżności, związkowcy przez dobę blokowali kolejowy transport węgla z kopalń do elektrowni. Jak mówili, był to “sygnał ostrzegawczy” dla rządu. Związki zapowiedziały referendum strajkowe w kopalniach.


Grupa Azoty Koltar – Kędzierzyn-Koźle
Pikieta przed siedzibą firmy

Związkowcy Grupy Azoty Koltar sp. z o.o. oddział w Kędzierzynie-Koźlu pikietowali 20 grudnia przed siedzibą firmy.

Organizatorem pikiety była OM NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty ZAK SA. Pikieta była protestem przeciwko działaniom prezes Izabeli Majerskiej.

Główne postulaty pikiety to: sprzeciw wobec braku podwyżek, ograniczania działalności związkowej, zamiarowi zwolnienia z pracy przewodniczącego Organizacji Oddziałowej w Koltarze oraz innym działaniom zastraszających pracowników i związkowców. W pikiecie uczestniczyło około 30 członków NSZZ „Solidarność”.


SOR w SPSK nr 4 w Lublinie
Protestem absencyjnym wywalczono dodatki

26 listopada w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie wybuchł protest absencyjny kadry SOR.

Większość personelu oddziału (59 z 88) skorzystała ze zwolnień lekarskich, oczekując podwyższenia dodatku za pracę.

Tuż przed świętami doszło do zawarcia porozumienia. W oświadczeniu wydanym przez szpital 23 grudnia czytamy, że „udało się wypracować rozwiązania finansowe obejmujące: dodatek stały obejmujący pielęgniarki, położne i ratowników medycznych trzech oddziałów, a także dodatek stały obejmujący pozostałe grupy pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (z wyłączeniem grupy zawodowej lekarzy objętej inną regulacją) oraz dodatek za każdą godzinę pracy dla pracowników nieobjętych tzw. „dodatkiem covidowym” i pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2”.


Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie
Kierowcy autobusów żądają podwyżek

Sześć związków zawodowych (ZZKRP, WZZKRP, WZZ Sierpień 80, OZZKiM, NZZK, NSZZ “Solidarność” 80) pozostaje w sporze zbiorowym z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie.

18 listopada MZA podpisały wprawdzie porozumienie ws. podwyżek z trzema związkami zawodowymi. Nie spełniło to jednak oczekiwań innych.

Protestujący chcą podwyżki o 800 złotych. Władze MZA proponują po 300 złotych „średnio na etat” i do 1500 złotych jednorazowej wypłaty do końca roku.


Opera Nova i Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
Spory zbiorowe przeciw niskim płacom

W Operze Nova i w Filharmonii Pomorskiej trwa spór zbiorowy pomiędzy pracownikami i pracodawcą, przedmiotem sporu są niskie płace.

Ponad 60 procent pracowników Opery Nova nie zarabia nawet płacy minimalnej, otrzymują ją dzięki dodatkowi wyrównawczemu. W 2022 r. ten współczynnik wzrośnie do ponad 80 procent. Podobna sytuacja jest w Filharmonii Pomorskiej.


Pracownicy sądów
Środowe pikiety i Czerwone Miasteczko

Związkowcy z Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” nie zaprzestają swojej walki.

Wciąż w każdą środę przed szeregiem budynków sądowych w całej Polsce odbywają się pikiety protestacyjne. Przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości niezmiennie stoi Czerwone Miasteczko, w którym protestujący zorganizowali także związkową Wigilię. Główny postulat protestujących pracowników sądów to 12 % podwyżki wynagrodzeń.


Pracownicy w starostwach – Zielona Góra, Żagań
Spór zbiorowy o 500 zł

“Solidarność” walczy o podwyżki dla pracowników urzędów w Zielonej Górze i Żaganiu.

Związkowcy postulują wzrost płac w jednostkach podległych starostwu zielonogórskiemu o 500 zł na etat.

Zarząd powiatu dał 350 zł. Związkowcy zarzucili starostwu zerwanie negocjacji, weszli w spór zbiorowy i rozważają strajki solidarnościowe. Związek negocjuje też podwyżki z Urzędem Miejskim w Żaganiu, przed którym organizował manifestacje, i ze starostwem żagańskim.


Szkolnictwo wyższe i nauka
„Żądamy realnych podwyżek wynagrodzeń”. Pikiety w całym kraju

20.12.21 Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego.
20.12.21 Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego.

„Władza się wyżywi, czas na pracowników!”, „Solidarność naszą bronią”, “Żądamy realnych podwyżek wynagrodzeń” – skandowali m.in. przedstawiciele środowiska akademickiego podczas protestu przed Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobne pikiety odbyły się 20 grudnia przed uczelniami i instytutami badawczymi w całej Polsce.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowała przeciw brakowi podwyżek wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce oraz chronicznemu niedofinansowaniu tego sektora.

Uczestnicy pikiety zwracali uwagę, że na uczelniach nie pracują tylko pracownicy dydaktyczni i że szczególnie nisko jest wynagradzana praca osób pracujących w administracji, w obsłudze, w bibliotekach, czy jako techniczni. Pochylano się także nad bardzo złą sytuacją finansową doktorantów i doktorantek, ale także nad niskimi stypendiami studenckimi.

Głównym organizatorem pikiet był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ale np. w Łodzi ZNP manifestował w sprawie podwyżek razem z “Solidarnością”. Pikieta obu centrali związkowych pod Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego była wsparta również przez pracowników Politechniki Łódzkiej – łącznie wzięło w niej udział ponad sto osób. Z kolei w Uniwersytecie Warszawskim partnerem ZNP w proteście był związek Inicjatywa Pracownicza.

ZNP wylicza, że protesty, w różnych formach objęły 42 szkoły wyższe.


Magna Automotive (Poland) – Dąbrowa Górnicza
Spór zbiorowy o podwyżki

Podniesienie stawek godzinowych o 3 zł brutto i podwyższenie miesięcznych wynagrodzeń pracowników administracji o 500 zł brutto – to najważniejsze postulaty przedstawione przez organizacje związkowe działające w spółce Magna Automotive (Poland) w Dąbrowie Górniczej.

Spółka działa w branży motoryzacyjnej, zatrudnia ponad 500 osób.

Swoje roszczenia związkowcy przekazali 5 listopada w trybie sporu zbiorowego. Jak mówił Andrzej Sobolewski, przewodniczący „Solidarności” w spółce, podejście pracodawcy do negocjacji płacowych budzi sprzeciw strony związkowej. – Z taką arogancją ze strony pracodawcy jeszcze się nie spotkaliśmy. Podczas jednego z wcześniejszych spotkań zaproponował podniesienie stawek godzinowych wszystkich pracowników o 50 groszy brutto. Gdy powiedzieliśmy, że to mniej więcej tyle, ile kosztuje 10 kostek masła, stwierdził, iż masło w Bielsku jest tańsze, tak jakby sugerował, że tam mamy jeździć. To tylko jeden z wielu przykładów ironii, lekceważenia pracowników i związkowców – mówił.

W grudniu spór zbiorowy nadal trwał. Firma zaproponowała podwyżki jedynie w połowie spełniające oczekiwania pracowników.


Kaufland – Wrocław
Pikieta pod centralą firmy

6 grudnia przed budynkiem zarządu sieci marketów Kaufland we Wrocławiu odbyła się pikieta pracowników domagających się podwyżek i protestujących przeciwko mobbingowi. WZZ „Jedność Pracownicza” jest od ponad roku w sporze zbiorowym z pracodawcą, którego osią jest podwyżka o 800 zł.

Opracował Filip Ilkowski

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2022, Gazeta - styczeń 2022 - cd.

Comments are closed.