„Lex Czarnek”. Sprzeciw wobec próby podporządkowania szkół kuratoriom

| 1 stycznia 2022
08.12.21 Sejm. Protest przeciwko „lex Czarnek”.
08.12.21 Sejm. Protest przeciwko „lex Czarnek”.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ustroju szkolnym spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony nauczycieli, nauczycielskich związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych dyrektorów szkół, rodziców i uczniów, organizacji pozarządowych oraz korporacji samorządowych.

Ponad 100 organizacji społecznych zorganizowało się w kampanii Wolna Szkoła. Protestują przeciwko zcentralizowaniu zarządzania oświatą, w tym przede wszystkim cenzurze zajęć dodatkowych i zwiększeniu uprawnień kuratoriów przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów szkół. Mobilizują się w internecie i na ulicach. Aktywiści zabiegali też o ponadpartyjne wysłuchanie publiczne w Sejmie. Odbyło się ono 6 grudnia 2022, a zorganizowały je wspólnie cztery opozycyjne kluby parlamentarne.

Dwa dni później miała miejsce demonstracja pod Sejmem. Jej uczestnicy protestowali m.in. pod hasłami:

„Pogrzeb polskiej edukacji”,

„Chcemy myśleć, a nie klęczeć”,

„NIE dla deformacji, tak dla edukacji”,

„Chcemy edukacji, nie indoktrynacji”.

Tymczasem obóz władzy, mający od dłuższego czasu coraz większe problemy z sejmową większością, poniósł 14 grudnia porażkę w komisji edukacji, która głosami opozycji zdecydowała o zawieszaniu prac nad „lex Czarnek”.

Z dużym prawdopodobieństwem ustawa wróci jednak pod obrady Sejmu na początku roku. Oddolna presja na rządzących i solidarne działanie wszystkich zaangażowanych środowisk będą miały kluczowe znaczenie w powstrzymaniu autorytarnych zapędów rządzących, którzy chcą wziąć pod but dyrektorów i nauczycieli, a ze zideologizowanej szkoły uczynić kolejne narzędzie służące reprodukcji władzy.

Agnieszka Kaleta

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2022

Comments are closed.