11 września: ogólnopolska demonstracja w Warszawie – popierajmy protest pracujących w ochronie zdrowia!

| 1 września 2021
15.06.21. Demonstracja medyczek i medyków przed Sejmem.
15.06.21. Demonstracja medyczek i medyków przed Sejmem.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy zapowiedział wielki protest pracowników ochrony zdrowia. Do protestu dołączają kolejne organizacje zawodów medycznych.

2 sierpnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajk- owy składający się z przedstawicieli 11 organizacji; związków zawodowych i samorządów w ochronie zdrowia. Ogłosił on, że 11 września w sobotę o godz. 12 w Warszawie członkowie wszystkich 11 organizacji zrzeszających m.in. lekarzy, pielęgniarki, techników medycznych, laborantów, farmaceutów i ratowników medycznych, a także niezrzeszeni wyjdą na ulice, by domagać się wyższych nakładów na ochronę zdrowia i wzrostu wynagrodzeń.

Będzie to największy od lat taki protest pracowników ochrony zdrowia. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok przewiduje, że w strajku weźmie udział kilkanaście tysięcy osób.

Najważniejsze postulaty Komitetu Protestacyjno-Strajkowego:

– wyższy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej w wysokości nie 7 proc., a 8 proc. PKB

– zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, by zahamować emigrację zewnętrzną i wewnętrzną pracowników opieki zdrowotnej

– zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń

– podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – lepsza opieka lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceu- tyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej/obrazowej.

– zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Sytuacja w systemie ochrony zdrowia w Polsce od lat była zła. Kolejne rządy lekceważyły postulaty środowiska medyków dotyczące zwięk- szania nakładów na leczenie, poprawy warunków pracy personelu medycznego i kształcenia nowych kadr.

30.06.21 Ministerstwo Zdrowia. 
Protest ratowniczek i ratowników medycznych.
30.06.21 Ministerstwo Zdrowia.
Protest ratowniczek i ratowników medycznych.

Pandemia Koronawirusa

Pandemia koronawirusa obnażyła i spotęgowała wszystkie negatywne zjawiska w systemie. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, ratowników itd. A ci, którzy są, często pracują ponad siły po kilkanaście godzin na dobę, nie otrzymując wystarczająco dobrego wynagrodzenia za ciężką pracę.

W Polsce umarło z powodu pandemii dużo więcej osób niż w krajach, gdzie są większe nakłady w służbie zdrowia. Braki kadrowe, sprzętowe, powodują, że dostęp do diagnostyki i leczenia jest coraz trudniejszy. To będzie to skutkowało nadmiarowymi zgonami nie tylko z powodu zachorowania na koronawirusa, ale z powodu innych chorób, często możliwych do wyleczenia, jeśli leczenie zacznie się odpowiednio wcześnie.

Żądania medyków kierowane do rządu o zwiększenie finansowania ochrony zdrowia, poprawienie warunków pracy personelu medycznego są lekceważone. Dlatego wspierajmy protest pracowników ochrony zdrowia, jest to nasza wspólna sprawa.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - wrzesień 2021

Comments are closed.