7 czerwca strajk ostrzegawczy ? Solidarność z pielęgniarkami!

| 1 czerwca 2021
12.05.21. Protest pielęgniarek przed Sejmem.

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych zapowiedział na 7 czerwca dwugodzinny strajk ostrzegawczy w szpitalach na terenie całej Polski.

Decyzja ta została podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się 18 maja.

Pielęgniarki domagają się między innymi podwyżek, zachęt dla młodych osób do szkolenia w ich zawodzie i zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia ? tak, aby wysokość ich zarobków nie zależała tylko od wykształcenia, lecz także od doświadczenia zawodowego.

OZZPiP od dawna alarmuje o dramatycznie złej sytuacji w polskim systemie opieki zdrowotnej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Składa się na to wiele czynników, w tym niskie zarobki, przeciążenie pracą z powodu braków kadrowych, brak działań ze strony rządu.

Przykładowo w Polsce przypada 5,33 pielęgniarki na 1000 mieszkańców i jest to jeden z najgorszych wskaźników w UE. Średnia wieku pielęgniarek wynosi 53 lata, a w kolejnych latach z zawodu będzie odchodzić na emeryturę około 10 500 osób. Natomiast tylko 5300 absolwentów rocznie kończy cykl kształcenia zawodowego, z tego nie wszyscy ? a raczej nie wszystkie ? podejmą pracę w systemie ochrony zdrowia. Już teraz zdarza się, że w niektórych szpitalach brakuje nawet 20-40 etatów pielęgniarskich. To wynik wieloletnich zaniedbań kolejnych rządów, które bardzo niechętnie i jeśli już, to pod naciskiem masowych protestów, zgadzały się realizować część postulatów środowiska.

Sytuację pogorszyła pandemia Covid-19. Doszły dodatkowe obowiązki, ryzyko zarażenia i stres. Jakąś formą zadośćuczynienia miały być dodatki covidowe do wynagrodzeń, ale są liczne sygnały, że dyrekcje szpitali ociągają się z wypłacaniem tych pieniędzy.

Do tego Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdro- wia. Projekt ten został odebrany, jako dyskryminujący. Pielęgniarki, które mają licencjat, zostały przypisane do grupy pracowników z wykształceniem średnim. Zatem ustawa zrównuje pielęgniarkę z dyplomem licencjata z osobą bez wykształcenia medycznego, nie biorąc pod uwagę jej doświadczenia zawodowego i pozycji zawodowej.

Działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych popierają inne organizacje branżowe. Dołączenie do protestu zapowiedziała w komunikacie z 19 maja Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych zrzeszająca organizacje zawodowe pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych.

Wszyscy liderzy tych organizacji pracowniczych poparli postulaty OZZPiP i zapowiedzieli udział w strajku ostrzegaw- czym. Protest pielęgniarek 7 czerwca poparła też Naczelna Rada Lekarska.

Wszyscy powinniśmy wspierać strajkujące pielęgniarki i położne. Wymaga tego nie tylko zawsze ważna solidarność pracownicza, ale i fakt, że ochrona zdrowia jest w dużej mierze częścią naszej ?płacy społecznej?. Poprawa sytuacji tego sektora ? niemożliwa bez znaczącej poprawy sytuacji pracujących w nim ludzi ? to poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pracowników i pracownic.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2021

Comments are closed.