Rosja: zwycięski strajk w Niżnym Nowogrodzie

| 1 stycznia 2021
?Śmieciowy szok? ?
strajk w rosyjskiej TV.
?Śmieciowy szok? ?
strajk w rosyjskiej TV.

Na początku grudnia dozorcy dzielnicy Kanawinski odmówili przeprowadzenia prac porządkowych. Od trzech miesięcy nie otrzymują pensji, która wynosi tylko od 10 do 15 tysięcy rubli (600-800 złotych).

Komunalni robotnicy z obwodu moskiewskiego przyłączyli się do strajku dozorców dzielnicy Kanawinski. Im również nie wypłacono wynagrodzenia przez 2-3 miesiące.

Poza tym, według słów niektórych pracowników, w 4 innych dzielnicach miasta występują opóźnienia płacowe.

Na chwilę obecną około 100 dozorców aktywnie walczy o swoje prawa pracownicze.

Kiedy dziennikarze zwrócili się do przedstawicieli Przedsiębiorstwa Zarządu Domów, otrzymali odpowiedź dość zwyczajną w rosyjskiej rzeczywistości. Rzecznik firmy oświadczył, że przedsiębiorstwo nie zalega z wypłatami, a winę za to, co się wydarzyło, ponoszą jakoby podwykonawcy, którym przekazano środki na wypłatę wynagrodzeń.

Brak prac porządkowych prowadzi do pogorszenia się stanu sanitarnego na ulicach milionowego miasta, co może utrudnić i tak już kiepską sytuację czasu pandemii koronawirusa.

Obecna sytuacja pokazuje, że podjęte we właściwym czasie zbiorowe działanie ludzi, dzięki których pracy funkcjonuje społeczeństwo, może pociągnąć do odpowiedzialności kapitalistów i wyzyskiwaczy, ponieważ zawie- szenie istotnych dla życia prac ma szkodliwy wpływ zarówno na sytuację społeczeństwa, jak i na pozycję materialną pasożytniczych elementów.

Widzimy, jak chciwość przedstawicieli klas posiadających prowadzi ich do kradzieży i oszustwa, co jeszcze bardziej popycha w nędzę i ubóstwo klasy nieposiadające, niekiedy zmuszając je do podejmowania krańcowych środków walki klasowej.

Strajk zakończył się po kilku dniach, ponieważ Przedsiębiorstwa Zarządu Domów w pełni zapłaciły pracownikom. Dozorcy otrzymały całość wypłat z ostatnich miesięcy.

Tłumaczył Andrzej Witkowicz

Tekst ten otrzymaliśmy od działającego w Rosji ugrupowaniu: Tendencji Socjalistycznej.

Ich witryna: vk.com/socialtendency

Oto link do telewizyjnego raportu na temat strajku:
http://youtube.com/watch?v=HaiPTAYOkqI

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2021, Gazeta - styczeń 2021 - cd.

Comments are closed.