Żądania na czas pandemii

| 1 kwietnia 2020
We Włoszech strajkujący zmusili rząd i szefów do zamknięcia wielu zakładów, 
które nie muszą działać w czasie pandemii, jak i do dostarczenia 
pracownikom wyposażenia ochronnego.
We Włoszech strajkujący zmusili rząd i szefów do zamknięcia wielu zakładów,
które nie muszą działać w czasie pandemii, jak i do dostarczenia
pracownikom wyposażenia ochronnego.

W czasie kryzysu koronawirusowego grupy pracowników już podjęły działania ? zwłaszcza we Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych ? zmuszając do zamykania nieistotnych miejsc pracy i wymagając wyposażenia ochronnego tam, gdzie trzeba kontynuować pracę. Nurt Międzynarodowego Socjalizmu (IST), zrzeszenie organizacji socjalizmu oddolnego w różnych krajach, proponuje takie postulaty, które mogą przyczynić się do rozpowszechnienia tej walki.

– Państwowe kierowanie gospodarką, w celu przesunięcia zasobów ku ochronie zdrowia, produkcji niezbędnego sprzętu do leczenia pacjentów i ochrony ich opiekunów oraz zapewnienia niezbędnych potrzeb ludności.

– Zapewnienie na stałe bezpłatnej opieki zdrowotnej opartej na potrzebach i odpowiednio finansowanej z progresywnego opodatkowania.

– To przesunięcie zasobów ma być finansowane z drastycznych cięć w wydatkach zbrojeniowych.

– Za niezbędnych pracowników powinni zostać uznani ci, którzy faktycznie wnoszą niezbędny wkład w dobrostan ludności i którzy powinni mieć zapewnione bezpieczne warunki transportu do pracy i jej wykonywania.

– Wszyscy pracownicy, którzy nie są niezbędni i nie mają możliwości pracować zdalnie, niezależnie od ich prawnego statusu, mają mieć zapewnioną płacę zapewniającą utrzymanie.

– Finansowa pomoc państwa dla wspólnot lokalnych, wraz z ich wsparciem ze strony samorządów, w celu organizacji pomocy dla osób najbardziej narażonych i zapewnienia odpowiedniej dystrybucji żywności, leków i innych niezbędnych produktów.

– Nacjonalizacja bez odszkodowania firm zaangażowanych w czerpanie zysków z pandemii.

– Żadnego rasistowskiego szukania kozłów ofiarnych: zamknięcie ośrodków dla uchodźców i zapewnienie osadzonym w nich ludziom zakwaterowania, w którym mogą się poddać samoizolacji; pójście (ale dalej) za przykładem Portugalii i zapewnienie prawa do pozostania migrantom i uchodźcom.

– Obrona wolności obywatelskich: żadnych specjalnych uprawnień dla policji ? restrykcje dotyczące przemieszczania się mają być kontrolowane i egzekwowane przez wspólnoty lokalne.

(Pracownicza Demokracja jest afiliowana przy IST)

W Polsce możemy dodać do tego jeszcze inne istotne żądania:

– Utrzymanie zatrudnienia i dotychczasowego wynagrodzenia pracowników jako warunek otrzymania jakiejkolwiek pomocy finansowej ze strony państwa.

– Zawieszenie czynszów oraz opłat za prąd, gaz i inne dobra niezbędne do życia oraz rat kredytów hipotecznych i konsumenckich dla osób dotkniętych cięciami płac i bezrobotnych.

– Istotne podniesienie zasiłków dla bezrobotnych.

Tags:

Category: Gazeta - kwiecień 2020

Comments are closed.