Czas walki ? nie bezzębnej postawy liderów związkowych

| 1 kwietnia 2020
Duda Piotr z Dudą Andrzejem
Duda Piotr z Dudą Andrzejem

20 marca lider NSZZ ?Solidarność? Piotr Duda, zwrócił się z ?Apelem do członków związku? dotyczącym sytuacji w czasach pandemii.

Zamiast wzywać do aktywnej obrony swoich praw, ze strajkami włącznie, Duda studzi emocje i wyraża służalczą postawę wobec władzy rządowej i szefów w zakładach pracy.

Czytamy w apelu: ?Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany ?tarczą antykryzysową?, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy ? przedsiębiorcy i pracownicy ? znaleźliśmy.?

Co prawda Duda mówi o niebezpiecznych dla zdrowia pracowników praktykach szefów, ale od razu tonuje swój przekaz.

Dowiadujemy się, że związek otrzymuje ?wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców ? na szczęście nielicznych ? obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników?. No tak, ?wiele informacji?, ale ?nieliczni pracodawcy?.

Aby przypadkiem związkowcom nie przyszło do głowy zorganizowanie buntu, Duda kończy prośbą o ?zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy?.

Z kolei przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski napisał o uchwaleniu przez Sejm rządowej ?tarczy antykryzysowej?, że ?chociaż nie wszystkie rozwiązania są optymalne, a niektórych naszych postulatów nie wzięto pod uwagę uznaliśmy, że to nie jest czas na polemiki i bezproduktywne połajanki?.

Andrzej Radzikowski
Andrzej Radzikowski

Wprost przeciwnie, to JEST właśnie czas na polemiki, nie-bezproduktywne połajanki, a przede wszystkim na działanie. Głównym problemem na dziś nie jest to, czy rząd wprowadzi stan wyjątkowy i jakie żałosne kombinacje podejmie, by przeprowadzić wybory.

Stan wyjątkowy faktycznie wprowadza się właśnie w stosunkach pracy, z przepisami obniżającymi pensje czy wydłużającymi dzień roboczy.

Bynajmniej nie jest tak, jak pisał Radzikowski, że ?wszyscy walczymy o zdrowie i życie Polek i Polaków, o ich miejsca pracy, o gospodarkę, o naszą przyszłość? ? bo nie jedziemy wszyscy na tym samym wózku.

?Przedsiębiorcy? i rząd właśnie przerzucają koszty kryzysu na pracowników. Zadaniem związków zawodowych jest stawić temu opór i żądać ? na początek ? by we wszelkich ?pakietach pomocowych? obecne były gwarancje 100% wynagrodzenia i utrzymania zatrudnienia jako warunki jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Można wskazać na szereg innych postulatów, będących potrzebą dnia: likwidacji umów śmieciowych, tam gdzie zachodzą faktyczne stosunki pracy; pełni praw dla pracowników imigranckich; a w kontekście wydawanych pieniędzy budżetowych przesunięcia ich istotnej części z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie ochrony zdrowia.

Związki muszą działać. Jako związkowcy możemy zastanawiać się, jak w obecnej sytuacji najskuteczniej protestować (ze strajkami we wciąż działających zakładach włącznie), ale nie ulega wątpliwości, że protestować trzeba. I to szybko!

(Przykłady walki pracowniczej znajdziesz na s. 2-4, 10, 12.)

Tags:

Category: Gazeta - kwiecień 2020

Comments are closed.