Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 czerwca 2019

AIRBUS POLAND—Bezterminowy strajk

AIRBUS POLAND—Bezterminowy strajk

W zakładach Airbus Poland S.A. w Warszawie 28 maja pracownicy rozpoczęli strajk bezterminowy. Do strajku przystąpiło około 220 osób, które w ten sposób chcą zmusić pracodawcę do przeprowadzenia podwyżek płac i przestrzegania praw związkowych i pracowniczych. Protest organizuje zakładowa Solidarność, która prowadzi spór zbiorowy z zarządem od 19 października zeszłego roku. Po nieudanych mediacjach i podpisaniu protokołu rozbieżności związek uznał, że tylko argument strajkowy skłoni zarząd do ustępstw. Ma on przy tym duże poparcie załogi – w referendum przeprowadzonym 28 marca wzięło udział 411 pracowników, z czego 385 pracowników poparło strajk w firmie.

29 maja przed siedzibą firmy odbyła się manifestacja poparcia dla strajku, zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Wzięli w niej udział związkowcy z różnych zakładów w Polsce, którzy entuzjastycznymi brawami powitali strajkujących pracowników.


Zakłady mięsne – Pszczyna, Goczałkowice
Protest – żądali wypłat

Około 100 pracowników, głównie z Ukrainy, protestowało 28 maja przed Zakładami Mięsnymi Henryk Kania. Domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń za kwiecień i maj. Firma twierdzi, że pieniądze na wypłaty przekazała agencji pracy, która ich zatrudnia. Agencja poinformowała, że firma Kania od jakiegoś czasu zalega z regulowaniem należności za pracę pracowników i tych pieniędzy nie otrzymała. Kolejny protest miał miejsce 30 maja.


Pracownicy wymiaru sprawiedliwości
Miasteczko namiotowe

Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości domaga się wzrostu płacy o 650 zł w tym roku i o 500 zł w kolejnym oraz przyjęcia ustawy regulującej warunki pracy w sądach. Od 7 maja obok siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości stoi miasteczko namiotowe, w którym przebywają protestujący. Jest to kontynuacja protestów z marca tego roku. Pracownicy zdecydowali się na taką formę protestu, ponieważ zgodnie z prawem nie mogą strajkować. Za to 14 maja ze wsparciem dla protestujących przyjechała do Warszawy około stuosobowa delegacja górników ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności.


PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA
Pielęgniarki i położne, Rybnik – gotowość strajkowa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ZOZ przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zdecydował o ogłoszeniu gotowości strajkowej. Przyczyną tego są znaczne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu, posiadających te same kwalifikacje, wykonujących pracę na różnych oddziałach. Sięgają one nawet 600 zł.


Pielęgniarki i położne, Olsztyn – pikieta przed szpitalem

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym pielęgniarki i położne, wspierane przez inne związki zawodowe, zorganizowały 29 maja pikietę. Domagają się m.in. zwiększenia zatrudnienia i zaprzestania utrudniania działalności związkowej przez dyrekcję szpitala, która np. kazała zrywać plakaty informujące o postulatach i akcjach protestacyjnych związku.


Fizjoterapeuci i diagności – głodówki w całej Polsce

Przedstawiciele Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (KZZPMLD) wspólnie z reprezentantami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii (OZZPF) 21 maja rozpoczęli protest głodowy, domagając się m.in. podwyżek (1600 zł brutto). Wcześniej, w ramach akcji „Maj bez fizjoterapeutów”, fizjoterapeuci najpierw oddawali krew, a potem przystąpili do strajku włoskiego polegającego na skrupulatnym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii. Protest głodowy odbywał się m.in. w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury i w innych placówkach w całej Polsce. Po rozmowach z ministrem zdrowia 30 maja protest został zawieszony do września.


Lekarze—demonstracja w stolicy

1 czerwca w Warszawie odbyła się demonstracja zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Lekarze, do których przyłączyli się rezydenci z Porozumienia Rezydentów, domagali się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.


PRACOWNICY POMOCY SPOŁECZNEJ Bydgoszcz—zapowiadają zaostrzenie protestu

Związkowcy z bydgoskiego Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia domagają się poprawy warunków płacy i pracy, m.in. podwyżki wynagrodzeń o tysiąc złotych. Od marca pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą. Ponieważ w czasie kolejnych negocjacji, które odbyły się 10 maja, pracodawca nie przedstawił satysfakcjonujących propozycji, związkowcy zapowiadają zaostrzenie protestu. Miałby on polegać na masowych zwolnieniach lekarskich pracowników.


Głuchołazy – walka o przestrzeganie praw związkowych

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej domaga się, by dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, woj. opolskie, przestrzegała praw związkowych. Konkretnie chodzi o to, że dyrekcja sprzeciwia się temu, by wyznaczeni przez związek pracownicy korzystali z ustawowego prawa do tzw. zwolnień doraźnych, czyli oddelegowanie przez związek pracownika do jednorazowego wykonania niezbędnej czynności związkowej, która nie może być wykonana w innym terminie. Budynek Ośrodka został oflagowany. Związkowcy zapowiadają zaostrzenie protestu, jeśli stanowisko dyrekcji się nie zmieni.


KOMUNIKACJA MIEJSKA Przemyśl—bronią miejsc pracy

Związki zawodowe w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu szykują się do obrony miejsc pracy, a także samego zakładu, który jest w bardzo złej sytuacji finansowej. Dlatego od 15 maja prowadzona jest akcja protestacyjna polegająca na oflagowaniu zakładu. Związkowcy zawiesili także na autobusach tablice informujące o proteście.


Olsztyn—spór zbiorowy

Związki zawodowe z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej, Związek Zawodowy Kierowców oraz NSZZ Solidarność) żądają wprowadzenia podwyżki stawek zasadniczych o 4 zł za każdą przepracowaną godzinę. W zakładzie prowadzony jest spór zbiorowy. Jeden ze związków przystał na propozycje zarządu podwyżki o 1 zloty, ale pozostałe związki nie zgadzają się na takie porozumienie i dalej prowadzą negocjacje z pracodawcą. Szkoda, że nie udało się związkom zachować jedności w negocjacjach, miałyby silniejszą pozycję przetargową. Walka o podwyżki jednak się nie skończyła.


INSTYTUCJE KULTURY, MUZEA Muzeum Narodowe—spór zbiorowy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Narodowym w Warszawie wszczęła 15 maja spór zbiorowy z dyrekcją placówki. Związek ma wiele zastrzeżeń do nowej dyrekcji i wysuwa szereg żądań. Przede wszystkim domaga się tysiączłotowej podwyżki płacy zasadniczej, rozpoczęcia prac nad układem zbiorowym, ale także prowadzenia rzeczywistego dialogu ze stroną związkową w sprawie funkcjonowania samego muzeum. W czasie Nocy Muzeów związkowcy rozdawali ulotki informujące zwiedzających o żądaniach pracowników. Budynek muzeum został oflagowany, a na 7 czerwca zapowiadana jest pikieta przed Muzeum Narodowym.


Instytucje kultury – demonstracja pod placówkami

18 maja w Warszawie odbyła się akcja protestacyjna pracowników sektora kultury pod hasłem: „Pełna kultura – puste konta”. Demonstrację zorganizowały Komisje Zakładowe OZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy warszawskich instytucjach kultury. Domagano się wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Demonstracja zaczęła się pod Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, następnie protestujący przeszli ulicami Warszawy pod inne placówki kultury.


Poczta Polska—Będzie pikieta pod Kancelarią Premiera

Pocztowa „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników Poczty żądają zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych o 500 złotych brutto. Związki pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą od 1 lutego tego roku. W maju prowadzone były kolejne negocjacje zakończone fiaskiem i podpisaniem protokołu rozbieżności.

Konflikt w państwowej spółce będzie narastał, ponieważ zarząd nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń. Proponuje tylko nagrody finansowe, których wysokość zostanie uzależniona od zaangażowania pracowników. Jest to nie do zaakceptowania – mówią przedstawiciele związków. Związki ogłosiły, że 14 czerwca w Warszawie pod KPRM obędzie się pikieta pocztowców.


Amazon Polska—Spór zbiorowy o płace i normy pracy

Solidarność z Amazona i działający tam Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza ogłosiły 9 maja przystąpienie do sporu zbiorowego z pracodawcą. Żądania związków to podwyżki wynagrodzeń i poprawa warunków pracy. W szczególności chodzi o zaprzestanie ciągłego podnoszenia norm pracy. Związkowcy nie wykluczają strajku.


OPZZ—pikieta protestacyjna

W Warszawie 9 maja przed resortem rodziny, pracy i polityki społecznej odbyła się pikieta protestacyjna zorganizowana przez OPZZ. Związkowcy domagali się wprowadzenia emerytur stażowych i utrzymania emerytur pomostowych. Według projektu ustawy zgłoszonego przez OPZZ emerytura stażowa oznaczałaby, że prawo do przejścia na emeryturę wiązałoby się z odpowiednim stażem pracy. Dla kobiet 35 lat, dla mężczyzn 40 lat pracy.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2019, Gazeta - czerwiec 2019 - cd.

Comments are closed.