Antysemityzm STOP!

| 1 marca 2019
11.11.18 Najwyższe władze państwowe współorganizowały z faszystami i antysemitami tzw. ?marsz niepodległości?.
11.11.18 Najwyższe władze państwowe współorganizowały z faszystami i antysemitami tzw. ?marsz niepodległości?.

Mimo, że w ostatnim czasie pojawiały się sądy ? zrozumiałe, ze względu na ciągłą rasistowską kampanię przeciw muzułmanom ? że ?islamofobia zastąpiła antysemityzm?, ?muzułmanie to nowi Żydzi?, antysemityzm nadal pozostaje szeroko rozpowszechnioną w polskim społeczeństwie formą rasizmu.

Wzmożenie islamofobii propagowanej przez polskich polityków nastąpiło w kontekście tzw. ?kryzysu migracyjnego?, czyli zwiększenia się w 2015 r. liczby przybywających do Europy uchodźców, głównie w związku z wojnami toczącymi się w Syrii, Iraku i Afganistanie.

Jednak o tym, jak łatwo mogą wzmóc się w Polsce nastroje antysemickie, świadczy sprawa tzw. ?kryzysu dyplomatycznego? w stosunkach Polski z Izraelem.

Kiedy bowiem Izrael naigrawa się z wszelkich norm prawa międzynarodowego, okupując wbrew kolejnym rezolucjom ONZ terytoria Palestyny, utrzymując tam apartheidowski reżim, wyzuwający ludność palestyńską z wszelkich praw. Kiedy prowadzi powszechnie potępianą politykę kolonizacji Terytoriów Okupowanych, systematycznie wypę- dzając Palestyńczyków z ich miejsc zamieszkania, burząc ich domy, niszcząc pola uprawne, pozbawiając dostępu do wody, na wszelkie możliwe sposoby pozbawiając ich środków do życia. Kiedy izraelski żołnierz dobija rannego Palestyńczyka. Kiedy izraelskie siły zabijają bezbronnych palestyńskich demonstrantów, w tym dzieci. Kiedy wreszcie bombardują Gazę przy użyciu białego fosforu. Wtedy wszystko jest w najlepszym porządku. Polska jest ?bliskim? i (jak to jeszcze bardziej ma miejsce w przypadku USA) bezwarunkowym sojusznikiem Izraela, z którym rozwija szeroką współpracę wojskową i który jest przecież ?jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie?. Takie jest z grubsza stanowisko sił politycznych głównego nurtu w Polsce, z PO i PiS włącznie.

Wystarczyły jednak wypowiedzi trzech polityków w czasie tzw. ?szczytu bliskowschodniego? w Warszawie ? izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, że Polacy pomagali zabijać Żydów, sekretarza stanu USA, Michaela Pompeo, wzywające Polskę do przyjęcia ustawodawstwa w kwestii restytucji mienia ofiar Holokaustu i wreszcie izraelskiego ministra spraw zagranicznych, Israela Katza, o tym, że ?Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki? ? by Polska zaczęła ?odzyskiwać godność? i ?wstawać z kolan?.

Morawiecki zdobył się nawet na to, że nie pojechał na szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Jerozolimy, powodując jego odwołanie, czym nieco pomieszał szyki rządowi izraelskiemu i amerykańskiemu. Bowiem cały ten szczyt (którego rząd polski był dotychczas gorącym zwolennikiem) miał być w istocie politycznym poparciem dla powszechnie potępianej na arenie międzynarodowej, faktycznej aneksji całego obszaru Jerozolimy do państwa Izrael (którą popiera, z kolei imperializm amerykański).

Co skłoniło rząd polski do pogorszenia stosunków ze swym izraelskim sojusznikiem? Żeby to zrozumieć wystarczy spojrzeć na to, co dzieje prawicowej części ?polskiego internetu?. Na Facebooku powstał fanpage: ?Nie dla roszczeń żydowskich? powiązany z faszystami, kryjącymi się za Stowarzyszeniem ?Marsz Niepodległości? (organizatorzy corocznego, brunatnego marszu 11 listopada).

Za pośrednictwem tego profilu można pobrać plugawą, podżegającą do antysemickiej nienawiści grafikę. Jest ona w niedwuznaczny sposób ustylizowana na nazistowskie obwieszczenie z okresu okupacji hitlerowskiej w Polsce. Jakże wymowne to świadectwo, że obecnie w Polsce faszyści ośmielają się coraz bardziej otwarcie mówić o swych prawdziwych politycznych korzeniach i ujawniać swe rzeczywiste poglądy. Grafika jest przeznaczona do rozpowszechniania w formie ulotki, bądź plakatu.

Pod wielkim nagłówkiem ?Obwieszczenie?, można tam zobaczyć również wielką gwiazdę Dawida i przeczytać m.in. ?Na mocy ustawy 447/JUST [Reasumując: zobowiązuje ona Departament Stanu USA do sporządzania sprawozdań, dotyczących polityki niektórych krajów w kwestii restytucji mienia ofiar Holokaustu. W rzeczywistości nie mówi ona więc nic o rzekomym ?nakazaniu? czegokolwiek Polsce] (…) podpisanej przez prezydenta USA (…) stwierdza się, że niniejsza nieruchomość może zostać przekazana w poczet zaspokojenia roszczeń żydowskich w Polsce.?

W dziedzinie podłości, w tyle za faszystami nie chce pozostawać partia Korwin, która również zamieściła grafikę, bardzo podobną w wymowie. Możemy na niej zobaczyć Michaela Pompeo, który wzywa Polskę ?…by uczyniła postępy ws. restytucji mienia utraconego w Holokauście!? O ?oddolnej?, żywiołowej fali antysemickiej mowy nienawiści, która zalała Facebook, inne portale społecznościowe, fora i komentarze pod artykułami nie warto nawet mówić.

W tej sytuacji, w roku wyborów, PiS, prawicowa partia posługująca się w swej retoryce rasizmem, nie chcąc być ?okrążoną z prawej flanki? przez skrajną prawicę, musi zabiegać również o sympatię jej potencjalnych wyborców. To właśnie z myślą o tych wyborcach ? podatnych na antysemickie stereotypy ? zdecydowała się przybrać wizerunek partii zdolnej przeciwstawić się ?międzynarodowemu żydowskiemu lobby?.

O tym, jak bardzo rozpowszechnione, jak niesamowicie żywotne są antysemickie stereotypy ? co więcej! ? jak owe stereotypy zwiększają swój zasięg oddziaływania w ostatnich latach, świadczą wyniki Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3, przeprowadzonego 2017 roku:

(http://cbu.psychologia.pl/uploads/PPS3_raporty/Antysemityzm_PPS3_Bulska_Winiewski_fin.pdf).

W 2009 r. 13,2% ankietowanych skłonne było odpowiedzieć twierdząco na pytanie: ?Czy na współczesnych Żydach ciąży odpowiedzialność za ukrzyżowanie Chrystusa??W 2013 i 2017, wskaźniki te, wynosiły odpowiednio 18% i 24,3%. Jeśli chodzi o inne pytanie: ?W przeszłości zarzucano Żydom porywanie chrześcijańskich dzieci. Czy uważa Pani/Pan, że takie porwania miały miejsce?? Odpowiedziało na nie twierdząco 10,3%, 12,9% i aż 24,5%, odpowiednio w latach 2009, 2013 i 2017.

Widać tu więc wyraźną, silną tendencję wzrostową i to pomimo tego, że mamy tu do czynienia najbardziej wstecznymi stereotypami, wywodzącymi się wprost z religijno-stanowych przesądów okresu średniowiecza!

Odpowiedzią klas pracujących może być jedynie budowanie solidarności w poprzek podziałów narodowościowych, rasowych bądź religijnych. Budowanie solidarności klasowej wszystkich wyzyskiwanych i uciskanych!

Michał Wysocki

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2019

Comments are closed.