Pracownicza Demokracja opuszcza Ruch Sprawiedliwości Społecznej

| 31 lipca 2015

s.1.gazeta.07-08.2015

[Pracownicza Demokracja nie działa już w ramach Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Przedstawiamy dwa nasze stanowiska, które wyjaśniają, dlaczego tak się stało. Tu pierwsze stanowisko]

Pracownicza Demokracja zaprzestaje działalności w ramach Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Włączając się w budowanie RSS dążyliśmy do powstania wielonurtowej i konsekwentnej lewicowej alternatywy wobec dominujących sił prawicy i pseudolewicy. Jako osoby o przekonaniach rewolucyjno-socjalistycznych uznawaliśmy – i wciąż uznajemy – że powstanie takiej formacji byłoby ogromnym krokiem naprzód we wzmacnianiu ruchu pracowniczego i wszelkich protestów niezamożnych i dyskryminowanych.

Niestety, sojusz wyborczy z prawicowymi populistami z Ruchu Społecznego Rzeczpospolitej Polskiej kierowanego przez Sławomira Izdebskiego jest naszym zdaniem niebezpiecznym przykładem wyborczego oportunizmu i budowania jedności z ludźmi o poglądach w wielu sprawach szkodliwych dla walki z wyzyskiem i dyskryminacją. Mimo naszego sprzeciwu, RSS wciąż tkwi w tym sojuszu, w którym Pracownicza Demokracja nie ma zamiaru uczestniczyć.

Dziękujemy wszystkim członkiniom i członkom RSS za wspólną pracę przez ostatnie blisko półtora roku. Powracając do samodzielnego działania jesteśmy przekonani, że nasze drogi jeszcze niejednokrotnie się spotkają we wspólnej walce z niesprawiedliwościami kapitalizmu.

31 lipca 2015 r.

[Czytaj też stanowisko Pracowniczej Demokracji z 21 lipca: http://goo.gl/J3Zcnk]

Tags:

Category: Gazeta - wrzesień 2015, Wydarzenia i spotkania

Comments are closed.