KLIMAT: Rekordowe emisje gazów cieplarnianych

| 1 czerwca 2024
Wannaroo, Australia Zachodnia. Pożar szalejący w buszu podczas fali upałów.
Wannaroo, Australia Zachodnia. Pożar szalejący w buszu
podczas fali upałów.

Niezdolność tych na górze do ograniczenia zużycia paliw kopalnych powoduje, że emisje gazów cieplarnianych do atmosfery osiągają poziomy zbliżone do rekordowych.

Wzrost emisji, spowodowany głównie spalaniem paliw kopalnych, rolnictwem oraz coraz liczniejszymi pożarami, powoduje zatrzymywanie większej ilości ciepła w atmosferze, co prowadzi do dalszego nagrzewania się planety.

Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze w całym 2023 r. była większa niż w każdym innym roku od 1959 r. – z wyjątkiem lat 2014 i 2015. Tak wynika z nowego raportu amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA).

Ilość metanu, który odpowiada za około 30 procent wzrostu temperatury, wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 5,5 procent. Natomiast podtlenku azotu, który może się w atmosferze utrzymywać przez sto lat, jest obecnie o 25 procent więcej niż w czasach przedindustrialnych. Agencja stwierdzi, że wartości te oznaczają znaczącą zmianę składu chemicznego atmosfery – zmianę, która nie była tak wyraźnie widoczna jeszcze dziesięć lat temu.

Jak mówi Vanda Grubišić, dyrektorka międzynarodowego laboratorium agencji NOAA: „Liczby te pokazują, jak wiele mamy nadal pracy do wykonania, aby poczynić znaczące postępy w ograniczaniu ilości gazów cieplarnianych gromadzących się w atmosferze”.

Ludzie na całym świecie odczuwają dotkliwe skutki wyższych temperatur. Szacuje się, że 2,7 mln mieszkańców Zimbabwe w Afryce może stanąć w obliczu głodu po suszy, która zdewastowała zbiory kukurydzy. Niedobór zboża powoduje, że klasa szefów podnosi ceny żywności, a w wyniku suszy wiele osób jest zmuszonych pić wodę z zanieczyszczonych źródeł, co grozi wybuchem cholery. Brak deszczu doprowadził również do przerw w dostawie prądu, ponieważ w Zimbabwe energia elektryczna wytwarzana jest głównie z elektrowni wodnych.

Rząd Zimbabwe ogłosił stan klęski żywiołowej, a w Zambii i Malawi ogłoszono podobne stany wyjątkowe.

Za suszę w Afryce obwinia się wzorzec pogodowy El Niño powodujący wzrost temperatury powierzchni mórz. Jednak zjawisko to jedynie pogłębia gwałtownie rosnące temperatury spowodowane rosnącymi emisjami. Tymczasem elity władzy próbują kryminalizować walkę o zrównoważoną przyszłość.

Czołowa aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została dwukrotnie aresztowana w kwietniu podczas protestów Extinction Rebellion w Holandii. Uczestniczyła w blokadzie ruchu, wzywając rząd holenderski do zaprzestania dotowania przedsiębiorstw z branży paliw kopalnych.

Przed aresztowaniem Thunberg powiedziała reporterom: „Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną w skali globalnej. Dlatego, dopóki możemy coś zrobić, nie zamierzamy siedzieć bezczynnie, patrząc, jak ludzie tracą życie i środki do życia oraz muszą stawać się uchodźcami klimatycznymi”.

Sophie Squire
Tłumaczył Łukasz Wiewiór

Category: Gazeta - czerwiec 2024, Gazeta - czerwiec 2024 - cd.

Comments are closed.