Policja zamyka i atakuje palestyńską konferencję w Niemczech

| 1 maja 2024
26.04.24 Berlin. Policja atakuje solidarnych z Palestyną,
niszcząc miasteczko namiotowe przed gmachem Bundestagu.
26.04.24 Berlin. Policja atakuje solidarnych z Palestyną,
niszcząc miasteczko namiotowe przed gmachem Bundestagu.

Politycy za pomocą policji próbują wypchnąć z ulic ruch propalestyński

Tysiące ludzi wyszły 13 kwietnia na ulice Berlina – dzień po tym, jak policja rozbiła trzydniową konferencję na rzecz Palestyny.

Protestujący rzucili wyzwanie masowej obecności policji, w której szeregach znalazły się oddziały prewencji ściągnięte z całego kraju. W demonstracji wzięły udział duże grupy z żydowskiej lewicy, Palestyńczyków i Irlandczyków.

Policja aresztowała co najmniej trzech demonstrantów, i groziła kolejnymi zatrzymaniami. Protestujący mówili, że zamykając ledwo rozpoczęty 12 kwietnia Palastina Kongress państwo niemieckie sięgnęło kolejnego szczebla upadku. Od miesięcy politycy deklarowali solidarność Niemiec z Izraelem, jednocześnie próbując za pomocą policji wypchnąć ruch propalestyński z ulic.

Przed kongresem prasa oczerniała jego uczestników. Nagłówek w „Berliner Zeitung” głosił: „Kongres tych, którzy banalizują terror”, zaś „Berliner Kurier” wtórował mu: „Antysemici świata chcą zebrać się w Berlinie”. Pomimo tych ataków organizacje żydowskie, palestyńskie i międzynarodowe postanowiły, że Palastina Kongress dojdzie do skutku. Celem było ukazanie ludobójstwa, dokonywanego w Gazie przez Izrael, oraz udział w nim Niemiec.

Jedną z osób, która miała przemawiać w czasie konferencji, jest brytyjsko-palestyński lekarz Ghassan Abu Sitta, niedawno wybrany rektorem Uniwersytetu Glasgow. 12 kwietnia został on zatrzymany na lotnisku, a następnie deportowany. Temu chirurgowi, który niedawno powrócił z Gazy, gdzie pracował w szpitalu jako wolontariusz, powiedziano że powodem jego wydalenia jest „bezpieczeństwo uczestników konferencji i porządek publiczny”.

Abu Sitta napisał w twicie: „Uciszanie świadka ludobójstwa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedli- wości jest kolejnym elementem wspólnictwa Niemiec w dokonującej się masakrze”. Władze niemieckie uniemoż- liwiły też udział w konferencji byłemu ministrowi finansów Grecji Janisowi Warufakisowi, zabraniając mu wjazdu do kraju. Następnie rząd niemiecki poszedł o krok dalej, zabraniając Warufakisowi jakiejkolwiek działalności politycznej w Niemczech, w tym przemawiania do publiczności za pomocą łącza wideo.

W dniu otwarcia konferencji jej miejsce zostało otoczone przez oddział liczący ponad tysiąc policjantów w rynsztunku do tłumienia demonstracji. Policjanci wkroczyli do budynku i aresztowali kilka osób, a następnie odłączyli energię elektryczną w całym budynku.

Wielu spośród zatrzymanych to żydowscy działacze antysyjonistyczni. Aktywiści uważają że gliniarze specjalnie na nich polowali.

Rachael Shapiro z niemieckiej grupy lewicowej Sozialismus Von Unten (Socjalizm Oddolny) powiedziała: „Ci którzy działają w ruchu solidarności z Palestyną są przyzwyczajeni do naruszania naszych praw demokratycznych. To jednak co się tu stało, daleko przerosło wszystkie nasze doświadczenia. Taka reakcja oznacza, że robimy coś mocnego i że stanowi to zagrożenie dla systemu”, który staje się „coraz bardziej agresywny i coraz bardziej skrajny w swoich represjach. Musimy się okopać i pchać ruch do przodu. Nie damy się nastraszyć. Nie damy się zniechęcić i uciszyć. Wszystkie imperia upadną”.

Organizatorzy konferencji opublikowali oświadczenie, zawierające protest i wezwanie do oporu. Mówi ono: „Państwo niemieckie reprodukuje reżim okupacji i wywłaszczenia z praw, który państwo izraelskie stosuje wobec Palestyńczyków od 1948 roku.”

Dodając: „To historyczne nawiązanie wymaga oporu. Niemieccy politycy usiłują cynicznie reinterpretować historię i usprawiedliwić swe poparcie dla ludobójstwa sloganem ‘nigdy więcej’. Jeśli uda im się to osiągnąć bez napotkania oporu, to co niewyobrażalne znów stanie się w Niemczech możliwe.”

Yuri Prasad
Tłumaczył Jacek Szymański

Tags:

Category: Gazeta - maj 2024

Comments are closed.