Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 kwietnia 2024

Kaufland – Rokszyce woj. łódzkie
Związkowa blokada

Ogólnopolski Związek Zawodowy Konfederacja Pracy w sieci Kaufland zapowiedział na 29 marca blokadę drogi krajowej nr 7 przy magazynie centralnym sieci w Rokszycach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Tam też ma się odbyć wielogodzinna manifestacja.

W ten sposób związkowcy i pracownicy Kauflandu chcą zaprotestować przeciwko działaniom szefostwa firmy, któremu zarzucają łamanie praw związkowych i pracowniczych. Konflikt w firmie trwa od wielu miesięcy. Związkowcy walczą m.in. o podwyżki wynagrodzeń.

Gdy w ramach sporu zbiorowego związek chciał zorganizować referendum strajkowe, pracodawca odmówił wydania listy pracowników niezbędnej do jego przeprowadzenia.

Protest jest też wymierzony przeciwko planom rządu przywrócenia niedziel handlowych.


Pracownicy miejskiej spółki – Elbląg
Zapowiedź referendum strajkowego

Działający w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK Sp. z o.o.) Ogólnopolski Związek Zawodowy Oświaty i Usług wysunął wobec pracodawcy szereg żądań dotyczących podwyżek płac, wprowadzenia dodatku za staż pracy, powiązania wzrostu płac z poziomem wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wliczenia premii do pensji.

Obecnie związek pozostaje w sporze zbiorowym. Ponieważ ostatnie mediacje nie przyniosły rezultatu, związkowcy zapowiadają referendum strajkowe w kwietniu.


Szpital Powiatowy – Kozienice
Pogotowie strajkowe przeciwko restrukturyzacji

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, w porozumieniu z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w kozienickim szpitalu, prowadzi od 18 marca akcję protestacyjną.

Wprowadzono pogotowie strajkowe, placówka została oflagowana. Protest związany jest z narzuconym przez Zarząd Powiatu postępowaniem sanacyjnym.

Związki nie zgadzają się z decyzją Zarządu Powiatu o skierowaniu wniosku do sądu o rozpoczęciu postępowania sanacyjnego. Obawiają się, że jego wynikiem będzie pogorszenie warunków pracy personelu i obniżenie jakości leczenia.

Szpital po pandemii covid znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Dyrekcja wystąpiła o pożyczkę do władz powiatu, te zaś uzależniają jej przyznanie od przeprowadzenia restrukturyzacji w placówce.


Grupa ESAB – Katowice
Żądają 7-procentowej podwyżki

W dwóch katowickich firmach należących do grupy ESAB (produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn) 22 marca rozpoczął się spór zbiorowy na tle płacowym między Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Baildon w Katowicach a pracodawcą.

Swoje postulaty związkowcy przedstawili zarządowi 14 marca, wyznaczającsiedmiodniowy termin na ich realizację. Najważniejsze żądanie dotyczy podwyższenia o 18 proc. stawek pracowników zatrudnionych w obu firmach.

Pracodawca jednak proponuje tylko 7-procentową podwyżkę, czyli znacznie poniżej oczekiwań pracowników. Trwają rozmowy. Jeśli ich wynik nie będzie satysfakcjonujący dla załogi, związkowcy zapowiadają podjęcie kolejnych kroków.


Firma Glovo – Poznań
Kurierzy przeprowadzili dwudniowy strajk

Kurierzy pracujący dla Glovo walczą o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. W Poznaniu przez dwa dni (21-22 marca) trwał strajk kurierów, w ramach którego nie dowozili zamówień do klientów.

Protestujący kurierzy domagają się podniesienia zarobków, ustalenia minimalnej stawki godzinowej, płatnych przerw i uwzględniania przez pracodawcę trudnych warunków pogodowych często występujących w ich pracy.

Pracująca dla firmy Glovo osoba dostaje na rękę po odliczeniu kosztów sprzętu, paliwa i innych wydatków 1800 zł, czyli dużo mniej niż wynosi płaca minimalna (3221, 98 zł).

W ostatnim czasie protesty miały miejsce także w Grudziądzu.


Elektrownia Siersza – Trzebinia
Pikieta w obronie miejsc pracy

W Trzebini, przed budynkiem Urzędu Miasta, 19 marca odbył się związkowy protest w obronie Elektrowni Siersza, zorganizowany przez Związek Zawodowy „Kontra” i dwa inne związki zawodowe z elektrowni.

Protest zgromadził nie tylko związkowców, brali w nim udział pracownicy z rodzinami i samorządowcy.

Władze zapowiadają likwidację Elektrowni Siersza do końca 2025 roku. A jest to znaczący zakład pracy w rejonie. Pracuje tam 230 osób.

Ponadto daje pracę co najmniej takiej samej liczbie pracowników firm współpracujących z elektrownią. Jest też znaczącym płatnikiem do budżetu gminy.


Pracownicy Zarządu Lokali Miejskich – Łódź
Pikietujący żądają zwiększenia liczby pracowników

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Administracji NSZZ „Solidarność” zorganizowała 20 marca pikietę przed Zarządem Lokali Miejskich w Łodzi. Protestujący domagali się poprawy warunków pracy, czyli m.in. zwiększenia liczby pracowników, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych. Żądano też odwołania obecnej dyrektorki ZLM.


PKP Cargo – Warszawa
Fiasko mediacji – możliwy strajk

Trwa spór zbiorowy między Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym a władzami spółki PKP Cargo. W marcu odbyło się kolejne, czwarte spotkanie mediacyjne. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć. W efekcie strony podpisały protokół rozbieżności. Związki zawodowe już jakiś czas temu zagroziły przeprowadzeniem strajku generalnego, jeśli mediacje nie przyniosą pozytywnych rozwiązań dla pracowników PKP Cargo.


Górnicy – Bogdanka k. Łęcznej
Pikieta – pracownicy żądają podwyżek

Lubelski Węgiel Bogdanka. Protest górników.

19 marca pod siedzibą zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka odbyła się pikieta zorganizowana przez wszystkie kopalniane organizacje związkowe – Związek Zawodowy Górników, NSZZ Solidarność, ZZ Przeróbka i ZZ Kadra.

W Bogdance trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń pracowników o 15 proc. od 1 stycznia 2024 r. i zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Firma Bauer-Warszawa
Związkowcy grożą strajkiem

Związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej działającej w Wydawnictwie Bauer i agencji AKPA Press Polska 21 marca w piśmie skierowanym do pracodawcy przedstawili postulaty dotyczące m.in. podwyższenia wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych o 1 tys. zł, wprowadzenia siatki płac i stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czas, jaki związkowcy dali zarządowi na realizację żądań, to 14 dni. W przeciwnym wypadku związek zapowiada rozpoczęcie sporu zbiorowego i przeprowadzenie strajku w ciągu 14 dni od zgłoszenia sporu.


Pracownicy opieki społecznej – Siedlce
Żądają podwyżek – możliwa akcja strajkowa

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach podjęli walkę o godziwe wynagrodzenia. Spór zbiorowy prowadzony przez Związek Zawodowy Pracowników.

MOPR w Siedlcach trwa już od 19 lutego. Na spotkaniu w ramach rokowań, które miało miejsce 8 marca, nie padły ze strony pracodawcy żadne konkretne propozycje.

Strona związkowa nie wyklucza podjęcia akcji strajkowej, jeśli jej postulaty nie zostaną spełnione.


Dan Cake Polonia – Chrzanów
Chcą podwyżek – może dojść do strajku

Związkowcy działający w DAN-CAKE POLONIA sp. z o.o. W Chrzanowie (Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Kontra”), działając w ramach Wspólnej Reprezentacji, 12 marca weszły spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy domagają się wzrostu płacy zasadniczej pracowników z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. oraz dodatkowej gratyfikacji urlopowej.

Jeśli propozycje ze strony pracodawcy nie spełnią oczekiwań związków, może dojść do strajku.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - kwiecień 2024, Gazeta - kwiecień 2024 - 2cd.

Comments are closed.