Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 marca 2024

Urząd Pracy – Zielona Góra
Akcja protestacyjna i groźba strajku w obronie miejsc pracy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w komunikacie prasowym z 1 lutego poinformowała, że od 5 lutego w placówce rozpoczyna się akcja protestacyjna.

Protest jest odpowiedzią na wstrzymanie przez prezydenta Zielonej Góry dotacji celowej na utrzymanie placówki. To drastycznie pogorszy warunki pracy w urzędzie, a w konsekwencji może doprowadzić do przeniesienia punktu obsługi mieszkańców do Sulechowa, czyli de facto jego likwidacji.

„Związkowcy NSZZ „Solidarność” i pracownicy są zdeterminowani bronić swoich miejsc pracy i zamierzają prowadzić akcję aż do skutku, nawet gdyby to miało przyjąć formę strajku” – czytamy w komunikacie związku.


PKP-Cargo – woj. mazowieckie
Walczą o podwyżki – strajk ostrzegawczy i referendum

Na początku grudnia 2023 r. zarząd spółki PKP Cargo zawarł porozumienie z trzema największymi związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność”, Federacją ZZ Kolejarzy i Solidarność 80), w wyniku którego pracownicy dostali podwyżki w wysokości średnio 430 zł na pracownika.

Część związków zawodowych działających w PKP Cargo nie zaakceptowała formy i wysokości podwyżek i jeszcze w grudniu weszła w spór zbiorowy z pracodawcą (obecnie na etapie mediacji). Związki te tworzą Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy. Z winy zarządu prowadzone mediacje nie przyniosły satysfakcjonującego związkowców rozwiązania, dlatego Komitet zapowiedział na 7 lutego strajk ostrzegawczy i przeprowadzenie w dniach 5-19 lutego referendum strajkowego.


Animex Foods – Iława
Pracownicy żądają podwyżek od amerykańskiego giganta

Trwa spór zbiorowy w fabryce przetwórstwa drobiu Animex Foods w Iławie. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 23 stycznia przedstawiła pracodawcy swoje żądania. Były to postulaty płacowe.

Pracownicy iławskiego oddziału zarabiają mniej od koleżanek i kolegów z innych fabryk Animexu w kraju. Spora część załogi otrzymuje zaledwie minimalne wynagrodzenie.

Zakład jest oddziałem amerykańskiego giganta Smithfield Foods.


LW Bogdanka – Łęczna woj. lubelskie
Zaczął się spór zbiorowy

Wszystkie organizacje związkowe działające w Lubelskim Węglu Bogdanka, to jest Związek Zawodowy Górników, NSZZ Solidarność, ZZ Przeróbka i ZZ Kadra, rozpoczęły 15 lutego spór zbiorowy z pracodawcą.

Związki w końcu stycznia wystąpiły do pracodawcy z postulatami między innymi wzrostu wynagrodzeń pracowników o 15 proc. od 1 stycznia tego roku i zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ostrzegając, że w razie ich niespełnienia rozpoczną spór zbiorowy.

Związkowcy dali zarządowi dwa tygodnie na ustosunkowanie się do tych żądań. Brak odpowiedniej reakcji stoi u podstaw decyzji związków o rozpoczęciu sporu zbiorowego.


JSW S.A. – Jastrzębie Zdrój
Bronią wysokości zarobków

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa rozpoczęty 26 stycznia spór zbiorowy. Reprezentatywne Związki Zawodowe żądają wzrostu wynagrodzeń uwzględniającego poziom inflacji za rok 2023 plus 1 punkt procentowy.

12 lutego odbyło się spotkanie strony społecznej z zarządem w sprawie ustalenia polityki płacowej w spółce na rok bieżący. Rozmowy zakończyły się fiaskiem i podpisaniem protokołu rozbieżności. Tym samym spór przeszedł w fazę mediacji.

Związkowcy zarzucili pracodawcy, że nie tylko nie ma zamiaru podnieść wynagrodzeń, ale nawet je obniżyć, co wynika z przedstawionych przez zarząd dokumentów. Stanowisko strony społecznej jest niezmienne: porozumienie musi wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. i spełniać określone postulaty. Przede wszystkim postulat wzrostu wynagrodzeń pozwalających uniknąć spadku płacy realnej pracowników JSW S.A.


Kaufland – Wrocław
Przygotowują referendum strajkowe

Cały czas trwa spór zbiorowy w sieci Kaufland między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Konfederacja Pracy a zarządem firmy. Związkowcy domagają się przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń o 1200 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększenia zatrudnienia.

Ostatnie rozmowy z przedstawicielami Kaufland Polska nie przyniosły porozumienia, podpisano protokół rozbieżności.

„Taki rynek w Polsce mamy. To nie nasza wina, że w Polsce się tak mało płaci” – mieli usłyszeć związkowcy w czasie negocjacji.

W tej sytuacji związek poinformował 5 lutego o gotowości strajkowej i rozpoczęciu przygotowań do referendum strajkowego. Data referendum strajkowego zostanie wyznaczona, kiedy będą ustalone szczegóły dotyczące miejsc głosowania i dokumentacji.

W sklepach sieci może dojść do strajku i to tuż przed świętami wielkanocnymi.

A że zarówno załoga, jak i związkowcy, są zdeterminowani i gotowi, by walczyć o lepsze warunki pracy, świadczy przeprowadzenie udanego strajku ostrzegawczego 30 grudnia 2023 roku.


Polregio – woj. warmińsko-mazurskie
Zagrozili strajkiem w obronie wynagrodzeń

Jedenaście związków zawodowych działających w warmińsko-mazurskim Polregio w piśmie skierowanym do dyrekcji w Warszawie zagroziło strajkiem na wieść o planach pogorszenia warunków płacowych pracowników.

To reakcja na zapowiedź dyrekcji warmińsko-mazurskiego zakładu spółki o zamiarze przywrócenia wysokości wynagrodzeń pracowników do poziomu sprzed podwyżek ze stycznia i września ubiegłego roku.


Minova Arnall – Golce koło Truskolasu, woj. śląskie
Był strajk ostrzegawczy – jest groźba strajku generalnego

W firmie Minova Arnall 22 lutego miał miejsce dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

W firmie Minova Arnall 22 lutego miał miejsce dwugodzinny strajk ostrzegawczy związany ze sporem zbiorowym na tle płacowym między Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” a zarządem firmy. Minova Arnall sp. z o.o. należy do grupy Minova, której właścicielem jest niemiecki fundusz inwestycyjny Aurelius Group.

Związkowcy żądają w imieniu załogi podwyżki płacy zasadniczej o 1000 złotych brutto. Obecnie około 70 procent ze 125-osobowej załogi zarabia w okolicach płacy minimalnej. Dużo osób na umowach ma kwoty nawet niższe, wyrównywane następnie do ustawowego minimum.

„Przedstawiane do tej pory przez zarząd firmy propozycje wzrostu płac są nie do przyjęcia” – mówią związkowcy. Wspiera ich załoga. W strajku wzięli udział prawie wszyscy pracownicy.

Jeśli spór, który jest obecnie na etapie mediacji, nie zostanie rozwiązany zgodnie z wysuniętymi przez związek żądaniami, związkowcy zapowiadają strajk generalny.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2024, Gazeta - marzec 2024 - 2cd.

Comments are closed.