Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 listopada 2023

Poczta Polska – cały kraj
2-godzinny strajk ostrzegawczy o podwyżki

11 października w placówkach pocztowych miał miejsce dwugodzinny strajk ostrzegawczy zorganizowany przez kilka działających tam związków zawodowych. Siedem organizacji związkowych, tworzących „Porozumienie 18-10-2021”, domaga się m.in. pilnych podwyżek w wysokości 800 zł miesięcznie.

Inny postulat to waloryzacja wynagrodzeń zasadniczych o poziom inflacji za poprzedni rok. Pocztowcy chcą też, aby minimalne wynagrodzenie w spółce było wyższe niż płaca minimalna w Polsce.

Protest może być pierwszym z wielu kolejnych akcji. Związek „Solidarność”, który nie działa w „Porozumieniu 18-10-2021”, żąda wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł i też szykuje się do protestów.


POLREGIO S.A – Zachodniopomorskie
Wywalczyli podwyżki, grożąc strajkiem

Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy w Polregio ogłosił, że w związku z podpisaniem porozumienia między Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a zarządem Polregio dotyczącym wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki w Szczecinie, zaplanowany na 10 października strajk został odwołany.

Kolejarze dostaną 800 zł podwyżki z wyrównaniem od 1 września, podobnie jak ich koleżanki i koledzy z pozostałych Zakładów, którzy wywalczyli podwyżki wcześniej.


MPK – Rzeszów
Strajk zakończony częściowym sukcesem

Część kierowców pracujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie 17 października nie wyjechała na swoje trasy. Zastrajkowali, ponieważ chcieli wymóc na pracodawcy spełnienie żądań Wolnego Związku Zawodowego Pracowników MPK, czyli podniesienia wynagrodzeń jeszcze w tym roku i zagwarantowania przyszłych podwyżek w 2024 roku.

Strajk zakończył się podpisaniem porozumienia z pracodawcą, choć dwa postulaty kierowców – 2 zł więcej na godzinę i wyrównanie od kwietnia 2023 r. – nie zostały jeszcze spełnione. Jednak pracownicy wywalczyli zmianę w naliczaniu dodatku stażowego i utrzymanie dotychczasowego poziomu premii uznaniowej.


JSW – Jastrzębie Zdrój
Pracownicy zagrozili protestem – dostaną premie

Porozumieniem zakończył się spór zbiorowy załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczący wypłaty nagród w 2023 roku. Na konta blisko 21 tysięcy pracowników trafi w sumie nawet 303 mln złotych w postaci jednorazowej premii.

Związki zapowiadały manifestację w Warszawie, została ona odwołana po porozumieniu.


Giełda Papierów Wartościowych – Warszawa
Spór zakończony jednorazowym świadczeniem

Związek Zawodowy Pracowników Giełdy zawarł 12 października porozumienie z zarządem GPW. Na mocy tego porozumienia GPW wypłaci pracownikom jednorazowe świadczenie inflacyjne o łącznej wartości około 2,7 mln zł. Tym samym zakończył się spór zbiorowy trwający od 1 czerwca 2023.


DPS – Bielsko Biała
Pracownicy rozpoczęli akcję protestacyjną

„Solidarność” działająca w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej Komorowicach rozpoczęła 23 października akcję protestacyjną. To odpowiedź związku na niezrealizowanie postulatu z czerwca tego roku o przyznaniu podwyżek wynagrodzeń dla całej załogi DPS w wysokości 1500 zł od 1 lipca.

Związek w podkreśla, że pracownicy placówki bardzo ciężko pracują przy zapewnianiu stałej opieki osobom przewlekle chorym. To zajęcie obciążające fizycznie i psychicznie, a utrzymanie ciągłości opieki wymaga pracy w systemie 12-godzinnym, w niedziele i święta. Niestety zarobki personelu w żaden sposób nie rekompensują tak trudnych warunków pracy.


Górnictwo węgla brunatnego – Warszawa
Demonstracja i groźba strajku

W Warszawie, 11 października odbyła się manifestacja pracowników spółek zależnych i oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Protestujący przeszli ulicami Warszawy spod siedziby PGE pod Ministerstwo Aktywów Państwowych i siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Zebrani domagali się wzrostu wynagrodzeń.

Wsparcie dla protestujących wyraziło kierownictwo OPZZ: Piotr Ostrowski, Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin, obecni na manifestacji. Byli też tam związkowcy i związkowczynie z dwóch organizacji członkowskich OPZZ: NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i Związek Zawodowy Pracowników ZUS.

W spółkach zależnych PGE cały czas trwają spory zbiorowe. Jak informowali związkowcy, jeśli pracodawcy nie podejmą rozmów o realnym wzroście wynagrodzeń, a będą mamić pracowników jednorazowymi wypłatami, nie dojdzie do porozumienia. Zadeklarowali przy tym gotowość podjęcia dalszych akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie.


Mondelez – Bielany Wrocławskie
Strajk ostrzegawczy o wyższe płace

W południe 4 października przed zakładem Mondelez International w Bielanach Wrocławskich rozpoczął się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Powodem protestu był brak podwyżek, których domagają się związkowcy z NSZZ “Solidarność”.

Strajkujących pracowników wsparli licznie zebrani związkowcy z regionów Dolny Śląsk, Śląsk Opolski oraz przedstawiciele Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Protest został całkowicie zignorowany przez zarząd firmy. Obecni na strajku działacze związkowi nie wykluczyli zorganizowania dużo większej akcji protestacyjnej, jeśli pracodawca dalej będzie unikał rozmów w sprawie podwyżek.


Kaufland – Wrocław
Pikieta protestacyjna

9 października Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie zorganizowała protest pod siedzibą firmy we Wrocławiu. Związek od 2022 roku wysuwa wobec pracodawcy bardzo konkretne żądania, m.in. zwiększenia zatrudnienia, realnego wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłacenia rekompensat dla kobiet dyskryminowanych płacowo po urlopach macierzyńskich.

Kierownictwo firmy próbuje uniknąć spełnienia tych żądań, stosując kruczki prawne. Jak twierdzi: „Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Kaufland nie pozostaje w sporze zbiorowym z OPZZ „Konfederacja Pracy”. Postulaty związkowców nie odpowiadają konwencji sporu zbiorowego.”

Działania związkowców z Kauflanda powinny wesprzeć organizacje związkowe, pracownicy i pracownice z innych zakładów pracy. Wspólna demonstracja, pikieta czy nawet strajk solidarnościowy pokazałby siłę pracowników w walce o swoje prawa.Pracownice i pracownicy samorządowi – Nowa Sól
Protest o podwyżki i równe traktowanie kobiet

10.10.23 Nowa Sól. Pikieta.

10 października w Nowej Soli miała miejsce pikieta protestacyjna pracownic jednostek samorządowych z Nowej Soli i powiatu nowosolskiego. Domagano się podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10% oraz 100 zł dodatku motywacyjnego i do 7 zł na godzinę dodatku za trudne warunki pracy.

Akcję, pod wdzięczną nazwą PanDa (postulaty protestujących kierowane były do Prezydenta Nowej Soli i Starosty Powiatu Nowosolskiego), wspierali członkowie i członkinie „Solidarności” z Regionu Zielonogórskiego.

Ten protest, ta walka o wzrost wynagrodzeń, jest częścią walki o podmiotowość i równe traktowanie kobiet – mówiono na proteście – ponieważ to kobiety stanowią większość zatrudnionych w jednostkach samorządowych.


Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa – Lubin
Zapowiadany protest doprowadził do ustępstw

Na dzień przez planowaną na 11 października pikietą protestacyjną związki zawodowe z PeBeKa podpisały porozumienie z zarządem. Pikieta miała się odbyć przed biurem zarządu firmy. Zgodnie z porozumieniem pracodawca dokona korzystnych dla pracowników zmian w zasadach wypłaty funduszu premiowego, wypłacania dodatkowej nagrody rocznej oraz wzrostu procentowej składki na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).


Zakłady Wapiennicze Lhoist – Tarnów Opolski
Związki w sporze zbiorowym

Wszystkie związki zawodowe działające na terenie firmy Lhoist są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Związki żądają 17,2 proc. wzrostu wynagrodzeń, a także równego traktowania pod względem wynagrodzeń pracowników z różnych zakładów firmy.

Choć spór trwa kilka miesięcy, nie widać szans na jakieś porozumienie z pracodawcą. Zarząd firmy nie zamierza spełnić żądań związkowców i usiłuje przy pomocy wynajętej kancelarii prawnej wygasić spór zbiorowy.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2023, Gazeta - listopad 2023 - 2cd.

Comments are closed.