Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 września 2023

PWiK – Rybnik
Mimo wywalczonych podwyżek spór nadal trwa

Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” wywalczył dla pracowników kolejne podwyżki, które w czerwcu weszły w życie. Jednak związkowcy 7 lipca podali informację, że będą kontynuować spór z szefami, ponieważ do realizacji pozostał jeszcze drugi postulat „Solidarności” dotyczący wprowadzenia dodatku za pracę w weekendy i święta.


ZNP – Warszawa
Pikieta na rozpoczęcie roku szkolnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił w lipcu, że 1 września w samo południe pod MEiN odbędzie się pikieta protestacyjna. Związek będzie domagał się wzrostu płac w szkolnictwie, poprawy warunków nauki i pracy w oświacie, mniej licznych klas i odchudzenia podstawy programowej.

Na pikietę związkowcy zapraszają wszystkich, którym zależy na lepszej edukacji: nauczycieli, rodziców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli samorządów terytorialnych.


Górnicy i energetycy – Warszawa
W obronie miejsc pracy

17.07.23 Warszawa. Demonstracja górników i energetyków.

Kilkuset związkowców pojawiło się 17 lipca na manifestacji w Warszawie, domagając się sprawiedliwej transformacji energetycznej i zachowania miejsc pracy w energetyce. W manifestacji, którą zorganizowała Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, wzięli udział również związkowcy z bełchatowskiej kopalni i elektrowni, a także związkowcy z innych miast.


Scania Productions Słupsk S.A.
Związek zapowiedział strajk ws. odprawy dla zwalnianych pracowników

NSZZ „Solidarność” z firmy Scania (firma zapowiedziała zakończenie produkcji autobusów w marcu przyszłego roku) domaga się wyższych rekompensat dla tracących pracę pracowników. Związek żąda dwunastu pensji dla wszystkich odchodzących z pracy plus od 40 do 140 tysięcy jednorazowej odprawy. I choć szefostwo firmy twierdzi, że indywidualne porozumienia z pracownikami dotyczące odejść zostały już zawarte, to Komisja Zakładowa oświadczyła w lipcu, że nadal pozostaje w sporze zbiorowym i przygotowuje się do referendum strajkowego. Zapowiedziała też dwugodzinny strajk ostrzegawczy.


Allegro – Poznań
Pikieta protestacyjna

Przed siedzibą spółki w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu 18 lipca odbyła się związkowa pikieta protestacyjna. Zorganizował ją Związek Zawodowy Pracowników Allegro przy wsparciu związkowców z Inicjatywy Pracowniczej.

Związkowcy z Allegro zarzucają szefom utrudnianie działalności związkowej i szykanowanie działaczy związkowych, a także uniemożliwianie prowadzenia rekrutacji. Choć organizacja związkowa powstała już w kwietniu tego roku, zarząd firmy nie nawiązał z nią dialogu, wręcz przeciwnie, blokuje komunikację z pracownikami. Oprócz tych zarzutów związek przedstawił też postulaty, głównie poprawy warunków wynagradzania i zmiany systemu ocen pracowniczych.

PGE – Bełchatów
Związki przygotowują się do strajku ws. płac

Związki zawodowe działające w spółkach zależnych PGE, zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, ogłosiły 14 sierpnia rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego i utworzenie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Zgodnie z podpisanym na początku 2023 roku porozumieniem płacowym do końca lipca pracodawcy i związkowcy mieli ustalić, o ile wzrosną wynagrodzenia. Związkowcy zażądali podwyżki w wysokości 500 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od lipca tego roku, jednak nie zostało to zaakceptowane przez zarządy spółek. W konsekwencji w związkach zapadła decyzja o rozpoczęciu sporu zbiorowego w każdej ze spółek zależnych PGE. Będą też różne akcje protestacyjne – zapowiedzieli związkowcy – a nawet strajk.


MOPR – Bytom
Pracownicy wywalczyli podwyżki

Sukcesem zakończył się spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 20 lipca zostało podpisane porozumienie między kierownictwem a związkami zawodowymi. Zgodnie z nim wynagrodzenie zasadnicze pracowników wzrośnie o 760 zł brutto od lipca. Do realizacji pozostał jeszcze drugi postulat związków, czyli podniesienie wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego. Negocjacje w tej sprawie mają odbyć się jesienią.


Narodowy Instytut Onkologii – Gliwice
Żądanie podwyżek

Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” z placówki wszczął 9 sierpnia spór zbiorowy. Jednym z żądań związkowców jest wprowadzenie minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty na umowie o pracę w wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Lekarze chcą też, by ich wynagrodzenia były rewaloryzowane co najmniej raz w roku.


OZZL i PROZZL – cały kraj
Mają dość nieudolności rządzących

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL 10 sierpnia ogłosiły, że rozpoczęły przygotowania do dużej akcji protestacyjnej środowisk lekarskich. Ma się ona odbyć 30 września.

Lekarze domagają się przede wszystkim wycofania wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w wypisywaniu recept, określenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta, poprawienia jakości kształcenia. Chcą też zwiększenia inwestycji w ochronę zdrowia.

Wyznaczenie daty protestu na czas przed wyborami nie jest przypadkowe. „Ochrona zdrowia musi stać się kluczowym punktem programów politycznych na te wybory” – stwierdzili przedstawiciele środowiska.


PZU – Polska
Związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU „Jedność” ogłosił 22 sierpnia pogotowie strajkowe i zapowiedział protesty. Związek zrzesza najwięcej pracowników dwóch państwowych spółek PZU i PZU „Życie”.

Związkowcy zgłosili pięć postulatów: podwyżki wynagrodzeń, uchwalenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i regulaminów wynagradzania, poprawę warunków pracy, zwłaszcza przestrzeganie norm czasu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.


Muzeum Literatury – Warszawa
Muzealnicy zapowiadają protesty

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapowiada podjęcie akcji protestacyjnych z pikietą włącznie. Związek prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą już od października 2022, domagając się poprawy zarówno warunków pracy, jak i przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń. Spotkania na etapie rokowań – do stycznia 2023 roku, a następnie mediacje, które zakończyły się 6 czerwca, nie przyniosły żadnych konstruktywnych rozwiązań, dlatego w sierpniu związkowcy ogłosili przejście do kolejnych przewidzianych prawem działań.


Kaufland – Wrocław
Większe zatrudnienie i podwyżki albo strajk

Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy na początku sierpnia wystosowała pismo do firmy, w którym domaga się m. in. zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach niemenedżerskich, wzrostu wynagrodzeń o 1200 zł dla każdego pracownika, podniesienia kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Związkowcy oświadczyli, że jeżeli szefowie nie będą skłonni spełnić tych żądań, jeszcze w tym roku może dojść do strajku.


HK Scan – Świnoujście
Zastrajkowali i wygrali

Związek „Solidarność” z tej działającej w branży spożywczej firmy od wielu tygodni negocjował w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Szefowie przeciągali rozmowy i wycofywali się z już raz ustalonych terminów i kwot. Następnie związkowcy zorganizowali 8 sierpnia dwugodzinny strajk ostrzegawczy, wzmocniony przez stuosobową związkową pikietę solidarnościową przed siedzibą przedsiębiorstwa.

Strajk i pikieta zmusiły firmę do ustępstw. Do końca roku wypłacone zostaną dwie transze podwyżek – od 300 do 650 zł.


ZW Lhoist – Tarnów Opolski
Pracownicy żądają podwyżek

W zakładach Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim 22 lipca rozpoczął się spór zbiorowy na tle płacowym. Przystąpiły do niego wszystkie związki zawodowe działające w zakładzie. Ich główny postulat to podniesienie wynagrodzeń o 17,2 proc. w stosunku do obecnej inflacji.

Firma Lhoist jest dostawcą wapna i produktów wapienniczych. Zatrudnia w Polsce ponad 550 osób w pięciu zakładach produkcyjnych.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - wrzesień 2023

Comments are closed.