Oświadczenie SWL w sprawie zamachu stanu w Nigrze i reakcji ECOWAS

| 10 sierpnia 2023
06.08.23 Niamey, Niger.
06.08.23 Niamey, Niger.

Socjalistyczna Liga Pracownicza [SWL – Socialist Workers League] jest głęboko zaniepokojona obecną sytuacją w Republice Nigru. Jesteśmy niezachwiani w naszym zaangażowaniu na rzecz pokoju i praw ludzi pracy w Nigrze do samostanowienia. Musimy jednak wyraźnie zaznaczyć, że mieszkańcy Nigru muszą sami wyzwolić się spod ucisku i imperializmu. Żadna część klasy rządzącej, czy to wojskowa, czy cywilna, nie może tego zrobić za nich.

Ponadto, biorąc pod uwagę historię generała Abdourahaname Tchiani jako wieloletniego szefa straży prezydenckiej w Nigrze, widzimy niewielką różnicę jakościową między nim a prezydentem Mohammedem Bazoumem, którego obalił 26 lipca 2023 roku.

Warto również zauważyć, że będzie to czwarty wybrany rząd obalony przez żołnierzy w Afryce w czasie ostatnich trzech lat, co czyni Niger szóstym krajem w Afryce Subsaharyjskiej znajdującym się obecnie pod rządami junty wojskowej. Biorąc pod uwagę historię rządów wojskowych na kontynencie, nie oczekujemy, by cokolwiek dobrego wynikło z tej fali zamachów stanu. Bez względu na przeplatające się sprzeczności w rozwijającej się sytuacji, SWL potępia więc zamach stanu w Nigrze.

SWL odnotowuje interwencję podjętą przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), kierowaną obecnie przez prezydenta Nigerii Bolę Ahmeda Tinubu, którego wybór na prezydenta Nigerii pozostaje bezprawny. Obejmuje ona sankcje, odcięcie dostaw energii elektrycznej do Nigru i groźbę użycia siły, co może wywołać wojnę regionalną, ponieważ rządy Burkina Faso, Gwinei i Mali obiecały wesprzeć Niger w przypadku ataków sił ECOWAS.

Środki te pogłębią trudności, z jakimi boryka się ludność Nigru, która już jest pogrążona w ubóstwie z powodu skorumpowanego wzbogacania się bogactwem kraju przez jego klasę rządzącą i wyzysku kraju przez siły imperialistyczne, zwłaszcza Francję, byłego kolonizatora, i Stany Zjednoczone. Środki te nie odniosą się również do pierwotnych przyczyn porażki rządu Bazouma, która utorowała drogę do przejęcia władzy przez wojsko.

Istnieje podstawowy błąd w założeniu, że wojskowy zamach stanu jest główną przyczyną niepowodzenia demokracji w kraju. W rzeczywistości jest odwrotnie: porażka rządu cywilnego utorowała drogę do przejęcia władzy przez wojsko. Rząd cywilny nie spełnił swoich obietnic dotyczących demokratyzacji polityki, rozwiązania problemu braku bezpieczeństwa i poprawy sytuacji ekonomicznej biednych Nigerczyków. To właśnie doprowadziło do niezadowolenia i znalazło odzwierciedlenie w powszechnym poparciu dla zamachu stanu. Sankcje gospodarcze lub interwencje wojskowe mogą nie mieć znaczącego wpływu na przywódców zamachu stanu. Ale zaszkodzą biednym pracującym ludziom w Nigrze.

Interwencja Tinubu/ECOWAS nie ma niestety na celu obrony demokracji. Jest bardziej dostosowana do obrony interesów Francji/zachodnich mocarstw imperialistycznych. Kierowany przez Tinubu rząd w Nigerii zademonstrował już swoje niewolnicze przyjęcie neoliberalnej agendy zachodniego imperializmu poprzez serię skierowanych przeciwko biednym działań politycznych inspirowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), takich jak gwałtowne podwyżki cen paliw i dewaluacja naira. Polityka ta naraziła ludzi pracy w Nigerii na bezprecedensowe trudności w ciągu dwóch miesięcy, które spędził na stanowisku. Rząd, który pracuje dla nielicznych, podczas gdy miliony obywateli kraju są skazane na potworne ubóstwo i trudności, nie może być uznany za demokratyczny.

Nie można nie podkreślić imperialistycznej roli Francji w jej byłych koloniach w Afryce. Trzymała te neokolonialne państwa w wyzysku, wydobywając ich zasoby naturalne i ograniczając ich przestrzeń polityki fiskalnej w najbardziej wściekły sposób. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy zerwanie przez zamachowców kolonialnych porozumień z Francją. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że kluczowi gracze w juncie byli w rządach, które podtrzymywały te porozumienia przez dziesięciolecia, uzasadnione jest postrzeganie tego kroku we właściwym kierunku jako populistycznego wysiłku mającego na celu zbudowanie masowej bazy poparcia, a nie części trwałego programu antyimperialistycznego.

Przywódcy zamachu stanu, podobnie jak obalony rząd, są przedstawicielami rządzącej klasy wyzyskiwaczy i ciemiężców w Nigrze. Prawdziwa siła zapewniająca postęp społeczny i radykalną demokrację oddolną leży przede wszystkim w rękach klasy pracowniczej Nigru. Jest zbyt wcześnie, by określić, jak rozwinie się sytuacja w Nigrze. Kluczowe jest jednak, by proces ten był napędzany przez mieszkańców Nigru, a nie przez obce mocarstwa, takie jak Francja czy Rosja.

SWL wzywa Nigeryjski Kongres Pracy (NLC) i Kongres Związków Zawodowych (TUC) do potępienia wszelkich prób wojny w Nigrze i do współpracy z organizacjami pracowniczymi w Nigrze i w całym regionie w walce o demokrację, która stawia klasę pracowniczą ponad wszelkimi imperialistycznymi i kapitalistycznymi interesami.

Nasz cel pozostaje niezmienny: demokratyczny Niger pod przywództwem pracowników, w którym droga naprzód jest określana przez siłę ludzi pracy, przez samych ludzi pracy. Droga do tego wiedzie przez oddolne samoorganizowanie oraz walkę pracowników i młodzieży Nigru o rewolucyjną demokrację i socjalizm, a nie jakąkolwiek puczystowską politykę czy imperialistyczną ingerencję.

Frances AKINJOLE (przewodniczący krajowy) i Mobolaji OTUYELU v (sekretarz krajowa) z ramienia Komitetu Centralnego SWL.

7 sierpnia 2023 r.

SWL jest siostrzaną organizacją Pracowniczej Demokracji w Nigerii.

Tags:

Category: Wydarzenia i spotkania

Comments are closed.