Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 lipca 2023

Scania – Słupsk
Walka o odprawy

W związku z wygaszeniem produkcji w fabryce (w marcu 2024) zakładowe związki zawodowe starają się o jak najlepsze warunki odejścia pracowników. Uważają, że pracodawca oferuje za mało i żądają 12-stu pensji dla wszystkich odchodzących z pracy plus od 40 do 140 tysięcy jednorazowej odprawy.

W czerwcu związki weszły w spór zbiorowy i rozpoczęły przygotowania do referendum strajkowego. Zapowiadają, że nie cofną się, jeśli załoga zdecyduje o strajku. 20 czerwca przed zakładem licznie zebrali się pracownicy domagając się spełnienia żądań związku.


Mondelez – Polska
Oflagowanie zakładów

W czterech z ośmiu fabryk Mondelez w Polsce trwają spory zbiorowe dotyczące podwyżek wynagrodzeń. W czerwcu zakończył się etap rokowań z pracodawcą. Ponieważ porozumienia ciągle brak, rozpoczną się mediacje z udziałem mediatora. Aby wyrazić swoje poparcie dla komisji zakładowych NSZZ „S” walczących o lepsze płace, pracownicy w dniu 4 lipca solidarnie oflagowali swoje zakłady pracy.


MOPR – Bytom
Żądają godziwych płac – demonstracja

Około 200 pracowników bytomskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ubranych na czarno przeszło 30 czerwca ulicami miasta pod Urząd Miejski. Protest miał podłoże płacowe. Zakładowa Solidarność domaga się 1000 złotych podwyżki brutto dla każdego pracownika. Spór zbiorowy trwa od października 2022.


MPK – Olsztyn
Wywalczyli 500 zł – chcą więcej

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie 31 maja weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej żąda 1000 zł brutto podwyżki. Jak poinformowano na konferencji prasowej 30 czerwca, uzyskano już 500 zł, ale związkowcy nie mają zamiaru na tym poprzestać. Jak sami mówią, brakuje pracowników i jeśli sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, „nie będzie miał kto naprawiać tramwajów i autobusów, ani ich prowadzić”.


MPK – Rzeszów
Trwa spór zbiorowy

Trzy działające w spółce związki zawodowe w kwietniu 2023 wystąpiły do zarządu o podwyżki. Związkowcy chcą, by od lipca tego roku cała załoga (638 osób) dostała 500 zł brutto więcej do pensji. Na razie trwają rozmowy z zarządem spółki. Niestety nie doszło do planowanego strajku włoskiego i zapowiadanej na 7 lipca pikiety przed ratuszem w Rzeszowie.


Pracownicy pomocy społecznej – Gdynia
Protest na sesji Rady Miasta

Przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” przyszli 28 czerwca na sesję Rady Miasta, by domagać się spełnienia żądań. Najważniejsze z nich to wyższe płace.

Związki po ponad rocznych nieskutecznych rozmowach z pracodawcą podpisały między sobą porozumienie i teraz wspólnie prowadzą spór zbiorowy.

Ich postulaty to m.in. zachowanie miejsc pracy, podwyżka 800 zł od kwietnia, jednorazowa rekompensata inflacyjna w wysokości 1000 zł i wprowadzenie systemowych podwyżek inflacyjnych od stycznia 2024 r.


MZK – Ostrołęka
Referendum strajkowe

Od początku roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ostrołęce trwa spór zbiorowy zorganizowany przez działające w zakładzie pracy organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność 80”. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł na etat. W ostatnim tygodniu czerwca w zakładzie odbyło się referendum strajkowe, w którym udział wzięło prawie trzy czwarte załogi, a za strajkiem opowiedziało się ponad 90 proc glosujących.


DPS Lublin
Milczący protest – pracownicy chcą podwyżek

22 czerwca członkowie „Solidarności” z lubelskich DPS-ów zebrali się przed

Ratuszem w Lublinie, by z rozwiniętymi banerami w milczeniu wejść na sesję Rady Miasta. W ten sposób kolejny raz domagali się uwzględnienia funduszy na podwyżki pensji w przyszłorocznym budżecie miasta.


PKP Telkol – Warszawa
Będą podwyżki

Związki zawodowe w kolejowej spółce zajmującej się naprawą i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego podpisały 20 czerwca porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń od 1 lipca tego roku. Pracownicy otrzymają 500 zł więcej na pracownika. Dodatkowo pracodawca zobowiązał się do rozpoczęcia negocjacji w celu uzgodnienia treści nowego zakładowego układu zbiorowego pracy.

Tym samym zakończyły się rozpoczęte w 2021 i 2022 roku spory zbiorowe.


MOPS – Oława
Pikieta protestacyjna

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie 16 czerwca miała miejsce pikieta protestacyjna pracowników domagających się wzrostu płac.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie 16 czerwca miała miejsce pikieta protestacyjna pracowników domagających się wzrostu płac. Przewodniczący międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ “Solidarność” Ośrodków Pomocy Społecznej, organizatora akcji, powiedział, że to kolejna próba zwrócenia uwagi na problem zbyt niskich zarobków personelu MOPS. Zapowiedział też eskalację działań w postaci kolejnych pikiet i być może akcji strajkowej.

Spór zbiorowy trwa od września 2022.


Górnicy i hutnicy – Warszawa
Demonstracja przed ministerstwem

Kilkuset górników i hutników z WZZ „Sierpień 80” przyjechało 23 czerwca do Warszawy, aby zaprotestować przed siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska przeciwko bezczynności rządu w sprawie trudnej sytuacji polskiego górnictwa. Niestety związkowcy koncentrowali się na sprawie blokady importu węgla, co nie jest właściwym postulatem z punktu widzenia niezależności interesów pracowniczych od interesów i strategii państwa czy spółek górniczych. Zebrani mówili między innymi o spółce Węglokoks, której grozi bankructwo. Najlepiej po prostu żądać obrony miejsc pracy i wynagrodzeń.


Pracownicy szkół specjalnych – Warszawa
Podwyżki albo strajk

W Warszawie przed siedzibą Biura Edukacji 19 czerwca pikietował niepedagogiczny personel szkół specjalnych. Protest zorganizowała Międzyzakładowa Komisja Personelu Niepedagogicznego OZZ Inicjatywa Pracownicza, która prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą w sześciu warszawskich placówkach. Związek domaga się przede wszystkim zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego do 4000 zł brutto, wprowadzenia 20-procentowego dodatku za pracę w szczególnie uciążliwych warunkach i corocznej waloryzacji pensji.

Protest był głośny i bojowy, zebrani skandowali: ”Podwyżki albo strajk”.

Protestujących wspierali m. in. członkowie Pracowniczej Demokracji.


JSW – Jastrzębie-Zdrój
Przeciw patologii w wynagrodzeniach

Pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej 14 i 15 czerwca pikietowali związkowcy ze Związku Zawodowego „Sierpień 80”. Domagali się zrównania wynagrodzeń w JSW SA oraz JSW Szkolenie i Górnictwo. W JSW SiG pracownicy mają niższe stawki wynagrodzeń nawet o połowę, bo teoretycznie jeszcze się szkolą. Jednak szkolenie przeciągane jest do kilku lat i często dotyczy osób z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem, które szkoleń już nie potrzebują.

To nowoczesne niewolnictwo – mówili protestujący.


Polregio – Warszawa
Pikieta w sprawie podwyżek

13 czerwca przed siedzibą spółki Polregio odbyła się pikieta protestacyjna sprawie podwyżek płac.

Reprezentujące załogę Polregio związki zawodowe chcą podwyżki pensji zasadniczej od maja tego roku o 1600 zł, tłumacząc to miedzy innymi inflacją i rosnącymi gwałtownie kosztami utrzymania. Związkowcy zarzucają też zarządowi Polregio działania konfrontacyjne mające na celu zdyskredytowanie związków zawodowych działających w spółce, stąd decyzja o zorganizowaniu pikiety.


Szpital – Lubartów
Pikieta w obronie dyrektora

Pracownicy szpitala w Lubartowie w województwie lubelskim 5 lipca zorganizowali przed siedzibą władz powiatu pikietę. Protestujący domagali się przywrócenia do pracy zwolnionego, według nich bezpodstawnie, dyrektora placówki. Pracownicy argumentują, że był on dobrym organizatorem dbającym, by szpital miał odpowiednią obsadę kadrową, reaktywował zamkniętą pediatrię, dokonał wielu inwestycji. Miał też dobry kontakt ze związkami zawodowymi. Starosta, który wyszedł do zebranych oznajmił, że obowiązkiem dyrektora jest bilansowanie kosztów i przychodów placówki.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2023

Comments are closed.