Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 czerwca 2023

Pielęgniarki i położne
Ogólnokrajowa manifestacja w Warszawie

Pielęgniarki i położne pod Sejmem.

23 maja z całej Polski do Warszawy, pod Sejm, przyjechały pielęgniarki, pielęgniarze i położne, by domagać się sprawiedliwych i równych wynagrodzeń dla osób pracujących na tych samych stanowiskach i uznawania przez pracodawców zdobytych kwalifikacji zawodowych.

„Stop degradacji, stop dyskryminacji” – pod takim hasłem odbywał się ten protest zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Głównym powodem manifestacji było oprotestowanie nowelizacji ustawy z lipca 2022 roku, która zawiera szereg wadliwych rozwiązań. Prowadzi to m. in. do zróżnicowania wynagrodzeń za wykonywanie tych samych obowiązków i „degradowania” zawodowego.

Dyrektorzy wykorzystują zapisy ustawy, by nie uznawać kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, co pozwala obniżać im wynagrodzenia. Jak powiedziała jedna z manifestujących, Iwona Golon ze Szpitala Powiatowego w Radziejowie: „Nie opłaca im się zatrudniać wykształconego personelu, bo to generuje koszty”.

Związek przygotował i zebrał podpisy (około 127 tysięcy) pod własnym projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt został złożony w Sejmie w czasie manifestacji.


Sieć Stokrotka – Lublin
Pikieta w obronie praw pracowniczych i związkowych

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 25 maja zorganizował pikietę wsparcia organizacji związkowej działającej w sieci sklepów Stokrotka. Protest odbył się w Lublinie pod siedzibą zarządu spółki. Żądano m.in. przywrócenia do pracy zwolnionej działaczki związkowej, zaprzestania dyskryminacji za działalność związkową i powstrzymania redukcji etatów.


Pracownicy niemedyczni
Akcja protestacyjna w całym kraju

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia zorganizował 8 maja akcję protestacyjną ”Dzień Czarnej Koszulki”. Data została wybrana nieprzypadkowo. Właśnie tego dnia obradował Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia, który zajmował się m.in. kwestiami dotyczącymi realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Pracownicy i związkowcy ubierając się na czarno chcieli zasygnalizować, że domagają się wprowadzenia regulacji norm zatrudnienia i uregulowania zakresu obowiązków.


Terapeuci uzależnień
Ogólnokrajowy protest pod ministerstwem

Pracownicy lecznictwa psychiatrycznego i uzależnień protestowali 12 maja przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Domagali się ujęcia ich profesji w ustawie o niektórych zawodach medycznych, która jest aktualnie procedowana. Wzmocniłoby to rolę zawodową pracowników lecznictwa uzależnień i dałoby pewność pacjentom, że leczą ich przeszkoleni profesjonaliści.

Protest zorganizował Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień, a wsparli go m.in. lekarze z OZZL i posłowie Lewicy.

Związek chce także ujęcia zawodu specjalisty psychoterapii/terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Gwarantowałoby to odpowiednie płace dla terapeutów. Obecnie sytuacja wygląda tak, że sposób naliczania wynagrodzenia terapeutów zależy od decyzji dyrektora placówki medycznej.


Grupa Azoty – Puławy
Pikieta w obronie miejsc pracy

Około 200 pracowników i związkowców Grupy Azoty Puławy zebrało się 17 maja przed budynkiem dyrekcji w Puławach, by zaprotestować przeciwko przestojom w produkcji i przeciwko polityce kadrowej firmy.

Protest zorganizował Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Azoty Puławy. Jego przewodniczący Sławomir Wręga mówił do zgromadzonych: „Ta cisza nas przeraża”, wskazując, że do niedawna na terenie zakładów azotowych słychać było charakterystyczny szum pracujących instalacji. Teraz panuje cisza, linie produkcyjne są zatrzymane, a to może oznaczać zwolnienia.

Zebrani wyrażali także niezadowolenie z tego, jak traktuje się pracowników. Jednym przedłuża się umowy o pracę, innym nie. Nie wiadomo też, jakimi kryteriami kieruje się przedsiębiorstwo.To już kolejny protest w tym roku. Poprzednio pracownicy manifestowali w kwietniu.


ARiMR
Będzie referendum strajkowe

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 kwietnia trwa pogotowie strajkowe. Obecnie związkowcy z zakładowej Solidarności przygotowują się do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Spór zbiorowy w Agencji trwa już od 9 marca 2021. Związek domaga się realizacji 11 postulatów. Należą do nich m.in. podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników, wprowadzenie dodatku za pracę w terenie, zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy, wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego oraz ruchomego czasu pracy.


OPZZ – Wieliczka
Protest pod biurem posłanki

Wieliczka. Pikieta OPZZ pod biurem poselskim Urszuli Ruseckiej.

W Wieliczce, 22 maja pod biurem poselskim posłanki PIS Urszuli Ruseckiej odbyła się pikieta zorganizowana przez związkowców z OPZZ. Był to protest przeciwko blokowaniu przez nią prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rusecka jest przewodniczącą tej komisji i odpowiada za to, że utknęły w niej trzy ważne projekty ustaw dotyczące praw pracowniczych. I tak na przykład projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych jest blokowany od lutego 2020, poleski projekt ustawy o zawodzie psychologa czeka od lipca 2022.

Trzeci projekt, o zmianie ustawy o związkach zawodowych (tzw. projekt ustawy o algorytmach), jest wstrzymywany od września 2022.

W tym ostatnim chodzi o przyznanie związkom zawodowym dostępu do algorytmów wykorzystywanych przez pracodawców, np. wielkie korporacje, co umożliwiłoby ochronę pracowników pokrzywdzonych przez algorytmy.

Na proteście obecny był Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, który zarzucił posłance bierność i strach przed wielkimi korporacjami.


MOPR – Chełm
Czas ponownie zastrajkować

Cały czas trwa spór w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Pracownicy i związkowcy walczą o lepsze wynagrodzenia od ponad roku. Początkowo żądali oni 1500 złotych podwyżki na każdego pracownika. Gdy władze miasta nie uznały tego postulatu, związkowcy weszli w spór zbiorowy z dyrekcją placówki, który trwa do dzisiejszego dnia.

W międzyczasie w placówce odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy połączony z pikietą przed ratuszem. Jednak nie przyniosło to spodziewanego efektu. Podwyżki były dużo mniejsze niż oczekiwania pracowników.

By uświadomić lokalnej społeczności trudną sytuację w placówce i wywrzeć nacisk na pracodawcę, związkowcy zdecydowali wywiesić na początku maja wielki baner w najbardziej uczęszczanym miejscu miasta, informujący o proteście i głodowych płacach personelu MOPR. Jednak skuteczniejszym sposobem wywierania presji na szefów jest strajk.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2023

Comments are closed.