Imperializm dziś. Większość Afgańczyków żyje w ubóstwie – winne są cięcia w pomocy USA

| 1 maja 2023
Slumsy w Afganistanie.
Slumsy w Afganistanie.

Zmniejszenie pomocy, której zakres ustalają głównie Stany Zjednoczone, zepchnęły ogromną większość mieszkańców Afganistanu w stronę ubóstwa – a w przyszłości może być jeszcze gorzej. Takie są wnioski z opublikowanego 17 kwietnia raportu ONZ na temat gospodarki Afganistanu.

Liczba ubogich w Afganistanie wzrosła do 34 milionów osób w 40-milionowym kraju. To wzrost z 19 milionów w 2020 roku, zanim talibowie, obecnie rządzący, wyrzucili zachodnie wojska okupacyjne i obalili ich marionetkowy rząd.

W odpowiedzi rządy państw zachodnich odcięły pomoc międzynarodową i ukradły fundusze rządowe. Teraz biedni ludzie są zmuszeni do podjęcia “desperackich środków, aby przetrwać”.

„Biedni Afgańczycy są zmuszeni do ograniczenia konsumpcji, w tym na żywność, zaciągania pożyczek, żebrania i uciekania się do desperackich środków, aby przetrwać” – czytamy w raporcie. “Niektórzy sprzedają swoje domy, ziemię lub aktywa generujące dochód. Inni kończą na utowarowieniu własnych członków rodziny, zmieniając dzieci w robotników, a młode córki w panny młode.”

U podstaw tego stanu rzeczy leżą cięcia pomocy międzynarodowej i amerykańskie próby zduszenia afgańskich banków. „Obcięcie pomocy zagranicznej, która wcześniej stanowiła prawie 70 procent budżetu rządowego, spowodowało znaczne nadszarpnięcie finansów publicznych” – czytamy w raporcie.

USA zamroziły również około 7 miliardów dolarów rezerw afgańskiego banku centralnego, które znajdowały się za granicą. To spowodowało kryzys bankowy, wymuszając wzrost bezrobocia, zatrzymanie wypłat pensji zatrudnionym pracownikom i brak możliwości wypłaty gotówki przez zwykłych ludzi.

Cierpienie jest celową karą, jaką USA wymierzyły Afganistanowi po porażce w 2021 roku – a także spuścizną po 20 latach okupacji. Już pod koniec amerykańskiej okupacji około 47 procent ludzi w Afganistanie żyło poniżej granicy ubóstwa.

Usługi, miejsca pracy i płace zostały otwarte na prywatyzację, „wolny rynek” i organizacje pozarządowe. Większość afgańskiego przemysłu wytwórczego i usług służyła okupantowi.

Marionetkowy rząd, który USA zainstalowało w tych latach, był pełen korupcji i całkowicie zależny od pomocy zagranicznej. Ubóstwo i nienawiść do okupacji i jej rządu podtrzymywały talibów przez 20 lat zbrojnego oporu, który ostatecznie zmusił USA do opuszczenia kraju w 2021 roku.

Po 2021 r. korupcja w Afganistanie zmniejszyła się. Ale, jak dodaje raport, rząd talibów poważnie ograniczył również prawa kobiet do nauki i pracy.

Talibowie prowadzą autorytarny i reakcyjny reżim podtrzymywany przez konserwatywną, surową wersję islamu, która obiecuje porządek, jako alternatywę wobec chaosu, jaki przyniosły dekady imperialistycznych wojen i interwencji w Afganistanie.

Po 2021 roku spekulowano, że reżim ten może pozwolić kobietom na więcej swobód, gdyby szła za tym zgoda na integrację z globalną gospodarką zdominowaną przez USA. Zamiast tego USA wybrały karanie talibów i zamrożenie Afganistanu.

Teraz wydaje się, że talibowie powrócili do swojej reakcyjnej polityki jako usprawiedliwienie dla własnych rządów. W sprawozdaniu ONZ stwierdza się, że gospodarka Afganistanu nie poprawi się, jeśli kobiety nie będą miały pełnej swobody studiowania i pracy.

Raport mówi, że USA i inne kraje mogą wykorzystać wykluczenie kobiet z pracy w sferze usług humanitarnych, aby jeszcze bardziej ograniczyć pomoc, dodając:, „Jeśli pomoc zostanie ograniczona, to już i tak ciężkie warunki, w jakich żyją zwykli obywatele Afganistanu, zwłaszcza kobiety i dziewczęta, ulegną dalszemu pogorszeniu”.

To wszystko jeszcze bardziej uwydatnia, że korzeniem ubóstwa i cierpienia w Afganistanie – oraz czynnikami, które utrzymują w tym położeniu Afgańczyków – jest brutalność USA zdesperowanych i zdeterminowanych, by wymusić swoją kontrolę nad ich rządem.

Nick Clark
Tłumaczył Marek Uchan

Tags:

Category: Gazeta - maj 2023, Gazeta - maj 2023 - cd.

Comments are closed.