Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 marca 2023

MOPS I DPS – Legnica
Pracownice podjęły bezterminowy strajk

27 lutego w Legnicy rozpoczął się bezterminowy strajk pracowników Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy społecznej.

W przededniu strajku przedstawicielka NSZZ „Solidarność” stwierdziła: „Pracownicy są tak zdesperowani, że będą strajkować, dopóki prezydent miasta nie zapewni im podwyżek”.

W legnickich placówkach pomocy społecznej zatrudnionych jest 435 osób. Szacuje się, że ponad 300 z nich otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Według związku pozostali pracownicy zarabiają tylko „odrobinę” więcej.

Strajk jest skuteczny. Miejskie żłobki nie funkcjonują, a wypłaty zasiłków zostały wstrzymane. Zamknięte są również kluby seniora.

Strajk pracowników Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy społecznej. Podczas sesji Rady Miejskiej w pierwszym dniu strajku radni zostali otoczeni przez strajkujących.

Podczas sesji Rady Miejskiej w pierwszym dniu strajku radni zostali otoczeni przez strajkujących. Stawiło się około 300 osób.

Rodzice z miejskich żłobków zatytułowali petycję skierowaną do Prezydenta hasłem: “Najwyższa odpowiedzialność za najniższą krajową”.

Strajkujące – bo w większości są to kobiety – są zdeterminowane. Jak same mówią: „Ludzie znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i są gotowi zrobić wszystko, co trzeba, aby to zmienić”.


Pracownicy samorządowi – Olsztyn
Pikieta „Dość nędzy, chcemy pieniędzy”

Pod takim hasłem zebrali się na pikiecie 22 lutego pod UM w Olsztynie urzędnicy ratusza i innych olsztyńskich jednostek samorządowych.

Protest miał związek ze sporem płacowym, jaki od ponad roku trwa z władzami miasta. Płace urzędników są często zbliżone do poziomu płacy minimalnej i od lat nie były rewaloryzowane. Teraz pracownicy domagają się takiego wzrostu wynagrodzeń, który równoważyłby rosnące z powodu inflacji koszty życia.

Organizatorzy pikiety zapowiedzieli, że protest może zostać zaostrzony, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione.


Szpital Mrągowski im. Michała Kajki – Mrągowo
Pikietujące żądają poprawy warunków pracy

Pielęgniarki i położne pracujące w Szpitalu Mrągowskim przez 3 godziny pikietowały pod szpitalem i budynkiem Starostwa Powiatowego, by zwrócić uwagę na trudne warunki pracy w placówce. Protest organizowało OZZPiP.

Spór zbiorowy w sprawie poprawy warunków płac i pracy został wszczęty przez organizację związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jeszcze w 2020 roku. Jednak ani prowadzone mediacje między OZZiP, ani dwugodzinny protest, który miał miejsce 28 listopada 2022, nie doprowadziły do zmian. Nadal na oddziałach pracuje zbyt mało pielęgniarek i brakuje sprzętu ułatwiającego wykonywanie pielęgniarskich obowiązków.


Górnicy – Jastrzębska Spółka Węglowa
Po protestach… podwyżki

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. i Związek Zawodowy „KADRA” na kolejnym spotkaniu mediacyjnym z zarządem spółki 8 lutego podpisały protokół uzgodnień, zgodnie z którym płace pracowników JSW wzrosną o 15,4 proc. a nie jak począt-kowo żądały związki o 25 proc.

Tym samym zakończony został wszczęty 3 stycznia spór zbiorowy. Wcześniej związkowcy planowali na 10 lutego manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie.


UMK – Toruń
Pikieta pod rektoratem

7 lutego pod rektoratem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się pikieta zorganizowana przez Międzyzakładową Komisję OZZ “Inicjatywa Pracownicza”. Obecni byli na niej też przedstawiciele KU NSZZ “Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera z Bydgoszczy. Protestujący domagali się godnych zarobków dla pracowników administracji i obsługi uczelni.


Simoldes Plasticos Polska – Jelcz Laskowice
Pikietujący żądają podwyżek

Przy bramie wjazdowej na teren zakładu spółki Simoldes Plasticos Polska w Jelczu Laskowicach odbyła się pikieta w związku z nieprzystąpieniem zarządu firmy do rokowań w ramach wszczętego pod koniec stycznia sporu zbiorowego dotyczącego płac.

Związek „Solidarność” zarzuca kierownictwu firmy łamanie praw pracowniczych i związkowych. Pracodawca nie chce uznać za partnera do negocjacji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, która postała, gdy w zeszłym roku „Solidarność” z Simoldes Plasticos połączyła się z „Solidarnością” z innego przedsiębiorstwa.

Pracownicy popierają działania związkowców. W ankiecie przeprowadzonej 8 lutego ponad 300 osób wyraziło zgodę na przeprowadzenie sporu zbiorowego.


Szpital wojewódzki – Tarnów
Ogólnopolski protest pielęgniarek

W Tarnowie 21 lutego manifestowały pielęgniarki i położne. Ponad tysiąc przedstawicielek i przedstawicieli tych profesji przeszło ulicami miasta domagając się godnych płac.

Bezpośrednią przyczyną wyjścia na ulice Tarnowa był ciągnący się od tygodni spór w szpitalu wojewódzkim. Na nowe, przedstawione przez dyrekcję warunki pracy, nie godzi się 140 pielęgniarek.

Protest był wsparty przez personel wielu małopolskich szpitali, a także placówek z innych województw. Marsz zorganizowany przez OZPiP dotyczył kwestii wynagrodzeń białego personelu. Związek zarzuca dyrekcjom placówek ochrony zdrowia zaniżanie pielęgniarskich wynagrodzeń poprzez brak uwzględniania posiadanego przez nie wykształcenia, ukończonych kursów i specjalizacji. Prowadzi to do degradacji stanowiskowej oraz gorszych zarobków pielęgniarek z dużym doświadczeniem po liceum medycznym.

Agata Kaczmarczyk, przewodnicząca OZPiP sekcja Małopolska, w komunikacie wydanym po proteście stwierdziła, że zaniżanie pielęgniarskich wynagrodzeń ma miejsce w całym regionie i kraju. Od wielu lat pielęgniarki i położne muszą walczyć o godność zawodu, a ich wynagrodzenia i warunki pracy są urągające. Zaapelowała, by pielęgniarki, których jest w Polsce 240 tysięcy, wspólnie walczyły o godną przyszłość. „Niech te 240 tysięcy stanie razem pod Sejmem i zażąda należnych sobie praw. Niech żar, który rozgorzał w Małopolsce, rozpali się płomieniem w całym kraju” – napisała Kaczmarczyk.DB Cargo Polska – woj. śląskie
„Chcemy podwyżek” – jest spór zbiorowy

Zarząd spółki DB Cargo Polska, zajmującej się kolejowym przewozem towarów, ogłosił 20 stycznia zawarcie porozumienia z większością związków dotyczącego podwyżki płac zasadniczych na 2023 rok. Od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń wyniesie około 11 proc., czyli średnio 650 zł brutto w przeliczeniu na pracownika.

Cztery z 11 działających w spółce związków porozumienia z pracodawcą nie podpisało. Związek Zawodowy Maszynistów MZZMiPK należący do ZZM 22 lutego ogłosił rozpoczęcie sporu zbiorowego i zaapelował do pozostałych organizacji o dołączenie. Związkowcy z MZZM żądają wyższej podwyżki uposażenia zasadniczego, ponadto chcą zmian organizacyjnych w spółce.


Branża wodno-kanalizacyjna – Poznań
Protesty tak – ale trzeba zmienić postulaty

Przed poznańskim oddziałem Wód Polskich zebrali się związkowcy NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych z 23 spółek wodociągowych z całego regionu. Protestujący domagali się zgody na podniesienie cen za wodę i odbiór ścieków, co ma poprawić trudną sytuację finansową przedsiębiorstw.

To fatalny postulat. Liderzy związkowi prowadzą pracowników na manowce. Wzrost cen usług uderzy w zwykłych ludzi, łącznie ze związkowcami. Postulaty powinny dotyczyć gwarancji zatrudnienia i wzrostu płac. Nie ma wspólnoty interesów między pracownikami a szefami Państwowych Wód Polskich i firm w tej branży, takich jak Aquanet.


MOSiR – Kielce
Jest porozumienie, związek niestety ustąpił

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach od dłuższego czasu domagali się podwyżek.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w imieniu załogi prowadziła trudne rozmowy z władzami Kielc w sprawie realizacji postulatów płacowych.

Widoki na podwyżki z powodu braku pieniędzy w budżecie były marne, dlatego związek zdecydował o przeprowadzeniu od 9 lutego referendum strajkowego.

W końcu doszło do porozumienia. Pracownicy mają dostać podwyżki, choć nie w takiej wysokości jak oczekiwano. Przewodnicząca komisji zakładowej stwierdziła, że choć regulacja płac nie jest satysfakcjonująca, to z uwagi na ciężką sytuację finansową miasta związkowcy przyjmują propozycję władz.

Obenie na 200 osób zatrudnionych, w MOSiR, około 160 otrzymuje pensję minimalną. Swoje oczekiwania względem podwyższenia zarobków zgłosili też pracownicy wszystkich wydziałów urzędu miasta i miejskich instytucji, także strażnicy miejscy.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2023, Gazeta - marzec 2023 - cd.

Comments are closed.