Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 listopada 2022

NSZZ “Solidarność”
Związek zapowiada wielką manifestację w stolicy

Reklama demonstracji 17 listopada

Na 17 listopada „Solidarność” szykuje protest w Warszawie.

Do stolicy tego dnia mają przyjechać związkowcy z całego kraju; górnicy, hutnicy, przedstawiciele branży motoryzacyjnej ze Śląska, także przedstawiciele budżetówki, w tym mundurowi – pracownicy służby więziennej i strażacy.

Związkowcy będą domagać się wstrzymania wzrostu cen energii, podwyżek płac w budżetówce oraz przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych (możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym: 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet).

O masowy udział związkowców i pracowników oświaty w ogólnopolskiej akcji protestu 17 listopada zaapelowała też Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w komunikacie wydanym 14 października. Oświatowa „Solidarność” chce, by rząd zrealizował zobowiązanie z porozumienia z 7 kwietnia 2019, czyli powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związek chce też podniesienia wynagrodzeń o 5 proc. od stycznia 2023 r. z powodu inflacji.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
i Forum Związków Zawodowych

Demonstracja w Warszawie

Pod hasłem „Zatrzymajmy wygaszanie pomostówek!” 19 października odbyła się w Warszawie wspólna manifestacja OPZZ i FZZ.

Protestujący przemaszerowali ulicami stolicy od Pałacu Kultury pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Część mówców groziło strajkiem, jeśli rząd nie uchyli przepisu o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

Jak mówili, 1,3 mln pracowników zatrudnionych po 01.01.1999 r. nie będzie miało prawa skorzystać z wcześniejszej emerytury. Prawo do niej będą mieli tylko ci pracownicy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r.


Wojewódzki Zespól Leczenia Psychiatrycznego – Olsztyn
Strajk ostrzegawczy

W placówce 17 października odbył się strajk ostrzegawczy pielęgniarek, które na dwie godziny odeszły od łóżek pacjentów. Protest miał podłoże płacowe. Biały personel domaga się m.in. zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek płac. Walka pielęgniarek z tej placówki opieki zdrowotnej o lepsze warunki pracy trwa już dwa lata. Odbywały się mediacje, ale efektów brak.

Występujący w imieniu pracowników związkowcy mówią o determinacji personelu, by walczyć o swoje i zapowiadają, że jeśli nie będzie porozumienia z pracodawcą, zorganizowane zostanie referendum strajkowe.


Ursus – Chełmno
Strajk o zaległe wynagrodzenia

W chełmińskim Ursusie 12 października rano załoga odmówiła pracy i zażądała, by pracodawca wypłacił wynagrodzenia za wrzesień. Strajk zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność”. Jak mówi jej przewodniczący, firma ma dużo więcej zaległości finansowych wobec własnych pracowników, ale brak pensji na czas spowodował, że załoga straciła cierpliwość.

Następnego dnia po proteście zostało zawarte porozumienie między związkiem a pracodawcą, w którym ten ostatni zobowiązał się wypłacić zalegle wynagrodzenie do 19 października. Przedstawiciele związku zapowiedzieli, że w wypadku niedotrzymania uzgodnień porozumienia dojdzie do strajku okupacyjnego.


Nauczyciele – Warszawa
Miasteczko Edukacyjne i pikieta pod MEiN

15.10.22 Warszawa. Demonstracja pracowników oświaty przed MEiN.

Przed Ministerstwem Edukacji i Nauki 15 października zebrali się nauczyciele z całej Polski, by domagać się podwyżek a także dać wyraz swojemu głębokiemu niezadowoleniu ze stanu polskiej oświaty. Protest zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pikieta była zwieńczeniem akcji Miasteczko Edukacyjne, które 8 października stanęło w niedalekiej odległości od ministerstwa. Przez cały tydzień odbywały tam się panele, dyskusje, warsztaty dotyczące różnych problemów trapiących polską edukację, jak np. niedofinansowanie szkolnictwa wyższego, trudna sytuacja młodych nauczycieli, zbyt niskie fundusze przeznaczane na funkcjonowanie szkół i na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, przeładowane podstawy programowe itd.

Wnioski i postulaty wypracowane w Miasteczku Edukacyjnym zostały zaprezentowane na pikiecie. Ze strony związkowej były to rekomendacje dotyczące warunków pracy i płacy nauczycieli. Lista postulatów i żądań to m.in. przeprowadzenie ponownej oceny czasu pracy nauczyciela i określenie dobowej normy, utrzymanie pensum dydaktycznego na obecnym poziomie, wykreślenie godzin dostępności, czyli „czarnkowych” i oczywiście podwyżki.

Na demonstrację przyjechali pracownicy edukacji z całego kraju. Na transparentach widać było m. in. napisy: Jędrzejów, Kielce, Lublin, Puck, Częstochowa, Słupsk, Elbląg, Zakrzew i wiele innych.


WORD – kraj
Egzaminatorzy zapowiadają strajk generalny

W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego zawiązało się porozumienie trzech największych central związkowych, które rozpoczęło procedurę sporu zbiorowego.

Związkowcy żądają m.in., aby minimalne wynagrodzenie dla egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie jednej kategorii prawa jazdy było na poziomie 1,5 średniej krajowej, tj. ok. 6000. Chcą też zmian zasad egzaminowania. Cały czas deklarują gotowość do rozmów z rządem jednak zapowiadają, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to jeszcze w październiku rozpoczną przygotowania do strajku. Do akcji egzaminatorów mogą dołączyć również pracownicy stacji kontroli pojazdów.


Ochroniarze woj. śląskie – Zabrze
Zagrozili strajkiem – dostaną podwyżki

Pracownicy Grupy KOK, firmy zajmującej się ochroną kopalń Polskiej Grupy Górniczej, groźbą strajku wywalczyli podwyżkę wynagrodzeń. Zgodnie z porozumieniem zawartym 14 października między związkami a pracodawcą najniżej uposażeni pracownicy otrzymają podwyżki 20 zł brutto na dniówkę. Z kolei pracownicy kwalifikowani będą mieli podwyższone stawki o 16 zł brutto na dniówkę. Będzie też wypłacona premia inflacyjna za listopad i grudzień po 500 zł brutto dla wszystkich pracowników.

W firmie od wielu miesięcy trwał spór zbiorowy dotyczący wynagrodzeń. Ponieważ ze strony pracodawcy nie było widać woli porozumienia, na początku października zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Zagłosowało w nim ponad 70 proc. załogi z tego 93 proc było za strajkiem. Termin dwugodzinnego strajku został wyznaczony na 17 października, jednak przed tym terminem pracodawca się ugiął i porozumiał się z załogą w sprawie podwyżek.


MOPS – Tomaszów Mazowiecki
Strajk ostrzegawczy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się 4 października strajk ostrzegawczy. Strajkujący domagali się podwyżek pensji i poprawy warunków pracy. Związkowcy z MOPS od miesięcy walczą o godne warunki pracy i płacy dla zatrudnionych pracowników. Ich główny postulat to 650 zł podwyżki brutto dla każdego pracownika z wyrównaniem od początku stycznia 2022. Żądają też podniesienia ekwiwalentu na odzież czy doposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt. W strajku wzięło udział 40 osób, które ubrane na czarno zgromadziły się w holu placówki, trzymając transparenty ze swoimi postulatami.


DPS, Mops – Legnica
Związkowcy grożą strajkiem

Walka o podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy trwa od lat. Od 8 czerwca Solidarność prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy żądają podwyżki w wysokości 1,2 tys. zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 oraz 400 zł brutto podwyżki od stycznia 2023 roku.

Do tej pory nie było żadnej woli ze strony władz Legnicy rozwiązania sporu. Rokowania zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji związek postawił prezydentowi miasta ultimatum: albo konstruktywne rozmowy z przedstawicielami pracowników, albo rozpoczną się przygotowania do strajku.


WZZ Sierpień 80
Kolejka po „tani węgiel”

Związkowcy z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80’ przez wrzesień i październik co poniedziałek przychodzili pod biuro poselskie Mateusza Morawieckego z pytaniem, dlaczego w kraju brakuje węgla i czemu jest taki drogi. Ustawiali się w kolejce po „tani węgiel”. Ponieważ z premierem nie udało im się spotkać, związkowcy zapowiedzieli, że 4 listopada przyjadą do Warszawy demonstrować przed siedzibą PGE. Chcą, aby spółka wytłumaczyła się ze swoich ogromnych tegorocznych zysków.


PKP Intercity – kraj
Maszyniści domagają się podwyżek

Związkowcy z organizacji pracowniczych działających w PKP Intercity (m.in. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych) weszli w spór zbiorowy z pracodawcą. Ich postulat to 500 zł podwyżki dla maszynistów z wyrównaniem od 1 sierpnia 2022.


MPK – Rzeszów
Jest porozumienie – będą podwyżki

W rzeszowskim MPK pracownicy i reprezentujące ich związki zawodowe do tego stopnia byli zdeterminowani, by wywalczyć o podwyżki wynagrodzeń, że gotowi byli przystąpić do całodniowego strajku 14 października. Nie wykluczali nawet przekształcenia tego strajku w strajk bezterminowy, jeśli miasto (pracodawca) nie przyzna im podwyżek. Na kilka dni przed terminem protestu podpisano orozumienie, zgodnie z którym wynagrodzenia w spółce mają wzrosnąć, przy czym największe podwyżki dostaną zarabiający najmniej.


Muzeum Wsi Lubelskiej – Lublin
Pikieta solidarnościowa

Pod hasłami: „Stop bezprawiu” i „Ciężka praca – godna płaca” 9 października przed Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyła się pikieta w obronie zwolnionych przez dyrekcję działaczy związkowych. Protest zorganizowała „Solidarność”, a wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.


Elbest Security – Bełchatów
W obronie miejsc pracy

Pracownicy Elbest Security Bełchatów i związkowcy z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiej Miedzi „Zjednoczeni” przyjechali do Warszawy, by bronić swoich miejsc pracy. W dniach 10 – 12 października odbyły się protesty pod Ministerstwem Aktywów Państwowych i siedzibą PGE.

Spółka ma być sprzedana do Polskiego Holdingu Obronnego. Pracownicy nie wiedzą, jaka będzie jej przyszłość i zatrudnionych w niej osób. Związkowcy zarzucają PGE, dotychczasowemu właścicielowi, że ją sprzedał razem z załogą, bez konsultacji ze stroną społeczną, bez gwarancji pracy i zachowania warunków płacy dla pracowników.


Strażacy – kraj
Chcą podwyżek –akcja protestacyjna

O siódmej rano 10 października w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się akcja protestacyjna polegająca na oflagowaniu jednostek PSP. Protest zorganizował Związek Zawodowy Strażaków ‘FLORIAN’, który domaga się m.in. waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20 proc. od dnia 1 stycznia 2023 roku.


Strajk Kryzysowy – Warszawa
Demonstracja

“Ludzie ponad zysk” to jedno z wielu haseł wznoszonych podczas demonstracji, która przeszła 28 października ulicami Warszawy. Protest zgromadził kilkaset głównie młodych osób, a skierowany był przeciwko zrzucaniu kosztów kryzysu energetycznego na zwykłych ludzi.

Domagano się też m.in. opodatkowania spółek energetycznych i odblokowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Organizatorkami Strajku Kryzysowego były liderki klimatycznej Inicjatywy Wschód, a w demonstracji szli przedstawiciele różnych organizacji; Agrounii, Strajku Kobiet, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i ugrupowań lewicowych, w tym Pracowniczej Demokracji.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2022

Comments are closed.