Dlaczego potrzebujemy Weekendu Antykapitalizmu?

| 1 lipca 2022
Weekend Antykapitalizmu

Weekend Antykapitalizmu za nami. To odbywająca się co roku impreza organizowana dla wszystkich tych, którzy wyraźnie dostrzegają, a może dopiero podejrzewają organiczny związek między licznymi i wielopostaciowymi kryzysami, jakich doświadcza ludzkość, a systemem kapitalistycznego wyzysku.

W tym roku spotykaliśmy się na serii panelowych spotkań i dyskusji z publicznością po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Wybraliśmy tematy, które w ostatnich dwunastu miesiącach znajdowały się w ścisłym kręgu zainteresowań polityki socjalizmu oddolnego.

W programie Weekendu znalazło się spotkanie poświęcone postaciom, które zapisały piękne karty w historii rewolucyjnego marksizmu i walki o wyzwolenie kobiet ? Aleksandrze Kołłontaj i Clarze Zetkin, przygotowane przez autorkę niniejszego podsumowania, a także wykład o marksistowskiej teorii i praktyce oddolnego socjalizmu zatytułowany: ?Dlaczego potrzebujemy rewolucji?? prowadzony przez Andrzeja Żebrowskiego.

Czy to na spotkaniu ze związkowcami, czy to podczas panelu poświęconego imperializmowi i wojnie w Ukrainie, czy też wtedy, gdy omawialiśmy zagrożenia, które sprowadza na nas zmiana klimatu, lub gdy kierowaliśmy słup światła na mroki rasistowskiej polityki rządów wobec uchodźców, w każdym z tych przypadków zasadniczo szło nam ? organizatorom, zaproszonym gościom i publiczności ? o to, by rozumieć świat i tym skuteczniej interweniować, by go zmieniać.

Największą popularnością, ze zrozumiałych względów, cieszyło się spotkanie na temat wojny w Ukrainie. Filip Ilkowski z Pracowniczej Demonstracji zaprezentował analizę, która zwracała uwagę na to, że wojna w Ukrainie wpisuje się w podstawową logikę systemu, w którym mocarstwa konkurują ze sobą i na potrzeby konfrontacji tworzą sojusze. Imperializm charakteryzuje tu monstrualnych rozmiarów brutalność i taki jest też obraz wojny w Ukrainie, ale też w Iraku, w Syrii czy Jemenie. Stąd odpowiedzią lewicy nie może być wyłącznie potępienie inwazji przez Rosję. Musi nią być rzucenie wyzwania całemu systemowi, w którym niebagatelną rolę odgrywa też Zachód, w tym największe mocarstwo świata ? Stany Zjednoczone. I właśnie o roli Stanów Zjednoczonych w sprowokowaniu i eskalacji konfliktu rozmówca Filipa, Roman Kurkiewicz mówił jako o ?wielorybie w kuchni?. Metaforę ?słonia w salonie? uznał za nieadekwatną do opisania zjawiska nabrania wody w usta w tej sprawie przez komentatorów, zwłaszcza na szeroko pojętej lewicy.

Mieliśmy w tym roku ogromną przyjemność gościć również osoby, które znajdują się na pierwszej linii frontu walki z wyzyskiem świata pracy przez kapitał. Byli z nami działacze związkowi: Katarzyna Duda z OPZZ, autorka książki ?Korpo?, Jan Jakubowski, wiceprzewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy w Paroc Polska w Trzemesznie oraz Urszula Łobodzińska, wiceprzewodnicząca MOZ KNSZZ ?Ad Rem? Oddział Asystentów Sędziów.

Od naszych gości usłyszeliśmy, do jakich nieuczciwych praktyk, uciekają się szefowie, zarówno w świecie korpo, jak i w sferze budżetówki. Jednak przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jak wypracować strategię pracowniczego oporu przeciw drożyźnie i niskim pensjom i jak prowadzić strajk aż do zwycięstwa.

Relacja Jana Jakubowskiego okraszona była anegdotami, z których wyłaniał się obraz świadomych swojej wartości i swojej kolektywnej siły związkowców i pracowników, którzy zaprezentowali teflonową odporność na próby złamania strajku przez zarząd firmy i wywalczyli podwyżki dla załogi.

Joanna Puszwacka z Pracowniczej Demokracji, która moderowała spotkanie, zwróciła uwagę na potrzebę zjednoczonej walki pracowników polskich i ukraińskich w obliczu bezpardonowego przerzucania kosztów kryzysu na pracowników.

Najbardziej burzliwy przebieg miało spotkanie pod tytułem ?Zmiana systemu, nie zmiana klimatu? prowadzone przez Łukasza Wiewióra z Pracowniczej Demokracji i Jana Latkowskiego, występującego we własnym imieniu działacza Extinction Rebellion.

O ile wydaje się, że wśród uczestników i uczestniczek spotkania panowała zgodność odnośnie do tego, że akumulacja kapitału ? od zarania systemu kapitalistycznego oparta o wydobycie paliw kopalnych ? to recepta na nieuchronną katastrofę ekologiczną, która zagraża naszej egzystencji, o tyle kwestią sporną (choć nie wśród panelistów) okazał się stosunek do energii jądrowej.

Pojawił się głos z sali, że w przypadku energii jądrowej można polegać na nowoczesnych technologiach, które gwarantują bezpieczeństwo użyt- kowania atomu.

Jeden z członków Pracowniczej Demokracji ripostował, wyrażając przekonanie, że ?energia atomowa jest bezpieczna, dopóki nie jest niebezpieczna?.

Dyskutanci zagarnęli swoją analizą całokształt kapitalistycznego ?porządku?, a zaproszony gość przedstawił alternatywę, z jaką jego zdaniem mamy obecnie do czynienia, w słowach: ?socjalizm albo faszyzm?.

Na spotkaniu pt.: ?Nie dla muru ? uchodźcy mile widziani? oddaliśmy głos aktywistkom działającym na rzecz uchodźców na granicach, na których rasistowskie rządy wznoszą mury. Wysłuchaliśmy świadectw systemowego okrucieństwa, z jakim traktowani są ludzie uciekający przed wojną, prześladowaniami, głodem i biedą.

Natalia Gebert z ?Domu Otwartego? opowiedziała o horrorze wywózek i wyrzucania ludzi na druty na granicy z Białorusią.

Tanya Kane-Parry, która wspierała uchodźców w Tijuanie na granicy amerykańsko-meksykańskiej, przedstawiła nam gehennę rozdzielania dzieci i rodziców i trudną do wyobrażenia praktykę trzymania dzieci w klatkach.

Ellisiv Rognlien z Pracowniczej Demokracji mówiła o polityce Unii Europejskiej odpowiedzialnej za śmierć uchodźców na Morzu Śródziemnym i o strajkach głodowych w ośrodkach dla uchodźców, w których panują warunki gorsze niż w więzieniu.

W trakcie Weekendu Antykapitalizmu do Pracowniczej Demokracji wstąpiło dziesięcioro nowych członków i członkiń. Niektórzy z nich zdążyli już wnieść swój wkład w przygotowanie niniejszego numeru Pracowniczej Demokracji, co bardzo cieszy. Za nami bardzo udany Weekend Antykapitalizmu. Przyciągnął widownię m.in. także z Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Przed nami kolejny rok walki o zastąpienie systemu skupionego na pogoni za zyskiem systemem skupionym na potrzebach większości ludzkości.

Agnieszka Kaleta

Tags:

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2022, Gazeta - lipiec-sierpień 2022 - cd..

Comments are closed.