Walka z drożyzną ? strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 maja 2022

Kolejarze – PKP Cargo
Negocjacje płacowe, okupacja siedziby spółki

Po nieudanych mediacjach z zarządem PKP Cargo SA 12 kwietnia związkowcy z Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego okupowali siedzibę firmy. Jednocześnie MKS zaapelował do pracowników, by od 13 kwietnia zaprzestali podejmowania pracy w godzinach nadliczbowych i nie zgadzali się na wprowadzanie zmian w harmonogramach pracy.

Negocjacje płacowe w PKP Cargo trwają od dłuższego czasu. W marcu br. związki zawodowe, po wcześniejszych rozmowach w sprawie podwyżek płac, wszczęły spór zbiorowy z zarządem. Związkowcy żądają 600 zł podwyżki. Na przełomie marca i kwietnia odbyło się referendum strajkowe, w którym ponad 98 proc. głosujących, przy 70 procentowej frekwencji, opowiedziało się za strajkiem.

Okupacja została zakończona 13 kwietnia, po ustaleniu terminu kolejnych rozmów na 27 kwietnia. Determinacja kolejarzy jest tak duża, że jeśli pracodawca nie zaproponuje sensownych podwyżek, dojdzie do strajku na kolei.


Kolejarze – Polregio SA
Strajk 16 maja

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio SA zapowiedział przeprowadzanie 16 maja od godz. 0.01 strajku generalnego we wszystkich zakładach spółki (oprócz centrali).

Związkowcy zarzucają stronie właścicielskiej, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentowi Marszałków Województw RP i Zarządowi Polregio SA., niekompetencję i brak woli efektywnego rozwiązania problemu niskich zarobków w spółce. Spór zbiorowy ciągnie się od 30 listopada ubiegłego roku. 2 marca miał się odbyć strajk ostrzegawczy, jednak został odwołany ze względu na wydarzenia na Ukrainie.

Żądania związków to podwyżki w wysokości 700zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd proponuje 400 złotych. Związkowcy mają silne poparcie załogi ? w styczniowym referendum strajkowym ponad 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem. Już teraz z powodu protestów (kolejarze biorą urlopy na żądanie, L4 lub odmawiają pracy w nadgodzinach) 108 pociągów nie wyjechało na trasę.

PKP Cargo i Polregio SA to dwie największe spółki kolejowe w Polsce.


Krajowa Administracja Skarbowa
Protestują wyłączając komputery

25 kwietnia do 2 maja to czas protestu w Urzędach Skarbowych. Ponieważ prawo zabrania strajku w służbie cywilnej, protest polega na tym, że o godzinie dwunastej pracownicy wyłączają komputery i wychodzą przed siedziby urzędów na przerwę śniadaniową. Jak mówi Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej, jednego z organizatorów protestu, o tej godzinie 60 proc urzędników przerywa pracę. Pokazuje to skalę akcji.

Protestujący żądają po pierwsze 20-procentowych podwyżek i realizacji zaległej ustawy modernizacyjnej podnoszącej pensje. W skarbówce od lat zwykli urzędnicy i urzędnicy zarabiają źle, w przedziale od 3 tys. do 4 tys. zł na rękę ? już z uwzględnieniem wszystkich dodatków, w tym ?trzynastki?. Wzrasta natomiast obciążenie pracą, a wprowadzenie Polskiego Ładu jeszcze bardziej pogorszyło sytuację. Pracy przybyło, a pieniędzy w portfelach nie.

Ponadto osoby pracujące w służbie cywilnej nie mogą mieć płatnych nadgodzin, jak w innych miejscach pracy. Za nadgodziny przysługują im wolne godziny w innym dniu. Co ciekawe wniosek w tej sprawie leży w Trybunale Konstytucyjnym od 2015 roku i nie może doczekać się rozpatrzenia.


Wody Polskie
Będzie referendum strajkowe

Komisja Zakładowa NSZZ ?Solidarność? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekształciła się 11 kwietnia w Komitet Protestacyjno-Strajkowy i przystąpiła do organizacji referendum strajkowego. Związkowcy zarzucają pracodawcy brak współpracy ze stroną związkową w zakresie wzrostu wynagrodzeń i poprawy funkcjonowania spółki.


MOPS ? Legnica
Bez rozmów i porozumienia

Związek NSZZ ?Solidarność? w MOPS w Legnicy już w zeszłym roku rozpoczął walkę o podwyżki w wysokości 1000 zł netto dla wszystkich pracowników. Od początku jednak władze miasta nie wykazywały woli porozumienia. Za to prezydent miasta, jednostronnie, bez konsultacji ze stroną związkową, przyznał pracownikom w 2022 r. dwie podwyżki: 10 złotych brutto w styczniu i około 200 zł brutto w marcu. To nawet nie wyrównuje obecnej inflacji ? mówią oburzeni pracownicy.

Związek zapowiada rozpoczęcie sporów zbiorowych w miejskich placówkach.


Elektrownia Bełchatów
Gotowość strajkowa

Załoga bełchatowskiej elektrowni domaga się podwyżek w wysokości 850 zł do zasadniczego wynagrodzenia. W zakładzie zakończyło się referendum strajkowe, zorganizowane przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którym za strajkiem było 99,3 proc. osób biorących udział w referendum.

W związku z tym Komitet Protestacyjno-Strajkowy podjął decyzję o ogłoszeniu gotowości strajkowej i oflagowaniu elektrowni. Związkowcy są zdecydowani przeprowadzić strajk, jeśli pracodawca nie usiądzie do natychmiastowych rozmów w sprawie podwyżek.


Szpital Kliniczny w Otwocku
Spór płacowy ? 44 lekarzy złożyło wypowiedzenia

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku trwa spór płacowy. Spór został wszczęty przez dwa z siedmiu działających przy szpitalu organizacji związkowych. Konflikt płacowy w tej placówce ciągnie się już od dwóch lat, a 44 specjalistów złożyło wypowiedzenie z pracy.

Stroną w sporze są też rehabilitantki i rehabilitanci.


Narodowy Fundusz Zdrowia
Urzędnicy mają dość niskich pensji i lekceważenia

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia weszli w spór zbiorowy z prezesem NFZ. Przyczyną konfliktu są zbyt niskie podwyżki wynagrodzeń na 2022 rok. NFZ zadecydował, bez konsultacji ze stroną związkową, że wynagrodzenia wzrosną o 3 do 5 proc. to jest o 90-125 zł brutto. Jest to całkowite zlekceważenie pracowników. Zwłaszcza, że zgodnie z układem zbiorowym pracy, jeszcze w grudniu 2021 roku kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia powinno rozpocząć negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników.


APS ? Gniezno
Pikieta, potem strajk, jeśli nie będzie podwyżek

21.04.22. Przed siedzibą Advanced Power Solutions

Przed siedzibą Advanced Power Solutions 21 kwietnia odbyła się pikieta pracowników pod hasłem: ?600 złotych to żadna łaska?.

Firma APS to producent baterii i akumulatorów zatrudniający około 300 pracowników produkcyjnych, pracujących często w szkodliwych dla zdrowia warunkach. Ich zarobki to średnio 3 tysiące na rękę. Kilka miesięcy temu w przedsiębiorstwie powstał nowy związek zawodowy: Międzyzakładowy Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy. Nowa organizacja w zakładzie od razu ruszyła do roboty i wysunęła wobec pracodawcy żądania płacowe.

Postulaty związkowców to 600 zł podwyżki kwotowej i coroczna waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik inflacji powiększony o dwa procent.

Pracodawca nie jest skłonny spełnić tych żądań, a ze swej strony proponuje zaledwie 3,5 proc. Jak słusznie zauważają związkowcy, nie pokrywa to nawet inflacji i rosnących kosztów życia. 15 marca związek wszedł w spór zbiorowy i nie wyklucza strajku generalnego.


DPS Baszków-Wielkopolska
Możliwy strajk

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie domagają się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich 132 zatrudnionych. Trzy czwarte pracowników placówki zarabia minimalną płacę zasadniczą, czyli obecnie trzy tysiące złotych brutto.

Już w listopadzie zeszłego roku związek Solidarność wystosował do pracodawcy pismo z prośbą o podwyżki. Mimo rozmów żadne konkretne decyzje nie zapadły, dlatego związek rozpoczął spór zbiorowy.

Związkowcy mają konkretne żądania: podwyżki płacy zasadniczej dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o 1200 złotych brutto, wprowadzenie dodatku funkcyjnego na 5 różnych stanowiskach w wysokości 600 złotych brutto. Zapowiedzieli też, że jeśli te żądania nie zostaną spełnione, sytuacja zakończy się protestem, a nawet strajkiem.


Budżetówka ? Warmińsko-mazurskie
Protest przed ratuszem

Przed olsztyńskim ratuszem 12 kwietnia protestowali pracownicy olsztyńskiego ratusza i jednostek podległych: MOPS-u, żłobków miejskich i Domu Pomocy Społecznej Kombatant.

Spór związków zawodowych z prezydentem Olsztyna trwa już od końca ubiegłego roku. Pracownicy żądają podwyżek oraz wprowadzenia jasnej polityki przyznawania awansów i premii. Związek Zawodowy ?Symetria? (organizacja członkowska OPZZ), który zrzesza pracowników Urzędu Miasta w Olsztynie, chce podwyżki wynagrodzeń o 1500 zł.

Związkowcy z pozostałych organizacji postulują wzrost pensji o 700 zł. Obecnie trwają mediacje, jednak do porozumienia daleko, ponieważ to, co proponują władze miasta jest daleko niewystarczające. Pracownicy zapowiadają, że nie ustąpią, dopóki nie wywalczą godnych wynagrodzeń.


Prima ? Sosnowiec
Propozycje szefów nie do przyjęcia

?Solidarność ? w dwóch sosnowieckich spółkach Primy domaga się od pracodawcy m. in. podniesienia stawek godzinowych wszystkich pracowników o 3,5 zł brutto, czyli około 588 zł brutto miesięcznie. Chce też by o 63 grosze wzrosły najniższe stawki godzinowe. Od listopada trwa spór zbiorowy. Przez wiele miesięcy ciągnęły się negocjacje zakończone fiaskiem i protokołem rozbieżności przekazanym pracodawcy 31 marca. Pracodawca, próbując uniknąć decyzji o podwyżkach, chce, by związki zawiesiły spór na pół roku. Na to absolutnie nie ma zgody. Pracownicy potrzebują pieniędzy teraz, a nie w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - maj 2022, Gazeta - maj 2022 - cd.

Comments are closed.