Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 lutego 2022

Bison-Bial Białystok
Strajk rotacyjny o podwyżki

W poniedziałek 24 stycznia blisko 400 pracowników zatrudnionych w białostockich zakładach Bison S.A., Bison-Bial, Bison Nowe Technologie i Odlewni Białystok przystąpiło to strajku rotacyjnego.

Od wielu miesięcy pracownicy domagali się podwyżek wynagrodzeń. Negocjujący w ich imieniu związkowcy żądali, by każdy z pracowników otrzymał 600 złotych brutto podwyżki. Mimo kolejnych rozmów oraz mediacji z udziałem mediatora nie udało się osiągnąć porozumienia.

Trzy działające w Grupie Bison związki zawodowe ? Metalowcy/ OPZZ, NSZZ Solidarność i Solidarność 80 ? przeprowadziły referenda strajkowe, w których udział wzięło 75 procent zatrudnionych, z czego ponad 90 procent opowiedziało się za strajkiem. Nic dziwnego skoro, jak podają związkowcy, wielu pracowników otrzymuje wynagrodzenia niewiele wyższe od obowiązującej płacy minimalnej.

Do samego strajku przystąpili praktycznie wszyscy pracownicy, co dla firmy ? międzynarodowego producenta najwyższej jakości oprzyrządowania do obróbki skrawaniem ? jest poważnym ciosem.

Stąd działania zarządu mające na celu złamanie strajkujących. 28 stycznia zarząd ogłosił, że likwiduje jeden z oddziałów firmy i zwalnia 45 osób. Strajkujący nie mają zamiaru poddać się szantażowi ze strony pracodawcy i zamierzają kontynuować strajk.


Polska Grupa Górnicza
Blokada dostaw węgla dla energetyki

Górnicy blokują tory kolejowe.

Czwartego stycznia o siódmej rano górnicy z Polskiej Grupy Górniczej wyszli na tory, by zablokować transport węgla do elektrowni. Protestujący domagali się wypłacenia zaległych rekompensat za przepracowane soboty i niedziele.

Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia. Trwa spór zbiorowy, dochodzi do rozmów z zarządem PGG, ale nie przynoszą one satysfakcjonującego rozwiązania. Nie ma też woli rozwiązania problemu ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Związkowcy czują się lekceważenia zarówno prze zarząd PGE, jak i stronę rządową. Dlatego sztab protestacyjno-strajkowy połączonych central związkowych ? m.in. ZZG w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Pracowników Dołowych (organizacje członkowskie OPZZ), NSZZ ?Solidarność? ?podjął decyzję o dwudniowej blokadzie torów we wszystkich kopalniach należących do PGG. Podobna akcja odbyła się przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia i trwała dobę. Niestety bez rezultatów.

Górnicze związki zapowiadają, że jeśli podczas zapowiadanych kolejnych mediacji nie dojdzie do porozumienia, rozpoczną się protesty masowe, potem zorganizowane zostanie referendum strajkowe i sztab protestacyjno-strajkowy zdecyduje, co dalej.


Grupa Azoty Koltar ? Kędzierzyn-Koźle
Pikieta o podwyżki i prawa związkowe

Przed siedzibą oddziału firmy Grupa Azoty ?Koltar? w Kędzierzynie Koźlu odbyła się 20 grudnia pikieta pracowników. Organizatorem protestu była OM NSZZ ?Solidarność? Grupy Azoty ZAK SA, do której należą również członkowie z Koltaru. Grupa Azoty ?Koltar? to towarowy przewoźnik kolejowy wchodzący w skład Grupy Azoty.

W pikiecie uczestniczyło około 30 członków NSZZ ?Solidarność?. Była ona ostrzeżeniem dla szefostwa spółki, by zaczęło respektować prawa związkowe i pracownicze.

Załoga firmy przede wszystkim domaga się podwyżek, oskarża też zarząd o podejmowanie działań mających zastraszyć działaczy związkowych i pracowników.

Zebrani na pikiecie ponadto stanowczo protestowali przeciwko zamiarowi zwolnienia z pracy związkowca ? przewodniczącego Organizacji Oddziałowej. Kolejna pikieta, o zasięgu regionalnym, planowana jest na styczeń?luty.


Pracownicy socjalni ? Szczecin
Protest pod UM ? chcą podwyżek

Pracownicy spółek miejskich w Szczecinie, wspierani przez związkowców z Solidarności, urządzili 29 grudnia uliczny protest związany z trwającym już od kilku miesięcy sporem płacowym z pracodawcą.

Protestujący ze względu na obostrzenia sanitarne podzielili się na dwie grupy. Jedna, z transparentami i związkowymi flagami, zebrała się przy Urzędzie Miasta, druga, której członkowie przebrani byli za żebraków, stała z drugiej strony gmachu urzędu.

Pomysł z żebrakami nie był przypadkowy. To doskonała metafora sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy szczecińskich spółek. To osoby zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej, żłobkach, Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, straży miejskiej. Jest ich około 6 tysięcy. Wszyscy zarabiają skandalicznie mało.

Według wyliczeń Solidarności, prawie połowa z nich zarabia około 3 tys. zł brutto.

Praca zawsze była ciężka i odpowiedzialna ? mówiły obecne na proteście osoby ? a teraz w okresie pandemii jest jeszcze trudniejsza. Natomiast pensje są tak naprawdę głodowe, zdarza się, że nie starcza na opłacenie czynszu, a nawet na jedzenie. Dodatkowo teraz z powodu inflacji jeszcze bardziej tracą na wartości.

Dlatego zatrudnieni w miejskich spółkach domagają się podwyżek ? wszystkim równo średnio na etat o tysiąc złotych brutto. Władze miasta twierdzą, że nie ma pieniędzy na tak wysoką podwyżkę, negocjacje ciągną się miesiącami. W międzyczasie odbywały się inne protesty, pikiety pod UM a także protest absencyjny pracowników MOPS ? prawie trzy czwarte załogi nie przychodziło wtedy do pracy.


Pracownicy żłobków miejskich ? Elbląg
Protest w żłobkach trwa

Międzyzakładowa NSZZ ?Solidarność? Pracowników Żłobków Miejskich w Elblągu od blisko 3 lat walczy o to, by wynagrodzenia pracowników były godne. Postulaty związkowców to m.in.: wyrównanie płacy zasadniczej na tych samych stanowiskach, stworzenie ścieżki awansu zawodowego, zapewnienie środków finansowych na zastępstwa na wypadek choroby pracownika.

Miasto owszem podwyżki jakieś przyznało, to znaczy podniosło wynagrodzenia od listopada 2021 do kwoty 3010 złotych brutto, czyli dokładnie tyle, ile wynosi od stycznia 2022 płaca minimalna. Wywołało to ogromne niezadowolenia wśród pracowników placówek, 13 grudnia weszli oni w spór zbiorowy z pracodawcami i rozpoczęli akcję protestacyjną. Siedziby żłobków zostały oflagowane, do rodziców skierowano pismo wyjaśniające sytuację.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
Strajk ostrzegawczy odwołany ? konflikt pozostał

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych poinformował 23 stycznia, że odwołuje dwugodzinny strajk ostrzegawczy pielęgniarek w szpitalu wojewódzkim zaplanowany na 24 stycznia. Związek wyraził gotowość do rozmów z dyrekcją.

Spór pielęgniarek z pracodawcą dotyczy podwyżek i tzw. dodatku ?zembalowego?. Związek chce, by nie był on wliczany w wynagrodzenie zasadnicze, tylko był wypłacany niezależnie od wynagrodzeń.


Pracownicy skarbówki
Związkowcy grożą strajkiem

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej mają dość. Od lat skarżyli się na przeciążenie nadmiarem obowiązków i zbyt niskie wynagrodzenia. Od nowego roku doszedł im jeszcze dodatkowy ciężar w postaci Polskiego Ładu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości możliwy jest strajk skarbówki.

Liderka Związkowej Alternatywy w KAS w przesłanym 19 stycznia liście do ministra finansów i szefowej KAS przedstawiła żądania pracowników. Zagroziła też, że ich niespełnienie może doprowadzić do paraliżu samej instytucji i rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

Związek w imieniu pracowników domaga się: natychmiastowej likwidacji dyżurów w urzędach skarbowych od 15 do 19 w zakresie Polskiego Ładu, natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków (spoza KAS) na wypłatę dodatków zadaniowych dla pracowników zaangażowanych w informowanie na temat Polskiego Ładu.

Związek żąda również natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020 oraz 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. ? w wysokości 20 proc.

Jak czytamy w liście, ?Niespełnienie powyższych żądań spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej?.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - luty 2022, Gazeta - luty 2022 - cd.

Comments are closed.