To nie człowiek, lecz pogońza zyskiem niszczy klimat

| 1 września 2021
Sto największych firm z branży paliw kopalnych jest odpowiedzialnych 
za 71% globalnych emisji powstałych od 1988 roku.
Sto największych firm z branży paliw kopalnych jest odpowiedzialnych
za 71% globalnych emisji powstałych od 1988 roku.

Niezaprzeczalne dowody na istnienie zmian klimatu przestawione w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu nie mogą zostać zignorowane przez żadną rozsądną osobę.

Pytanie, co dalej. Większość mediów głównego nurtu obwinia za zaistniałą sytuację ludzkość jako całość, w związku z czym doradza działania do podjęcia przez każdego z nas indywidualnie.

Wszystkie tego rodzaju analizy pomijają kwestie, które poruszył Lenin już w 1894 roku.

W obliczu jawnej „nieuchronności” pewnych rozstrzygnięć politycznych pytał: „jaka dokładnie formacja społeczno-gospodarcza nadaje temu procesowi treść oraz która klasa decyduje o zaistniałej konieczności”.

Chaos klimatyczny jest wytworem systemu kapitalistycznego, który podporządkowuje ludzkość oraz resztę przyrody pogoni za zyskami. Klasa posiadająca będzie walczyć na śmierć i życie w obronie tego systemu.

Wina za obecny kryzys spoczywa bezpośrednio na 100 największych firmach z branży paliw kopalnych. Są one odpowiedzialne za 71% globalnych emisji od 1988 roku, a rządy wszystkich państw ustawiają się w kolejce, by bronić interesów tych koncernów i w ogóle całego systemu, którego dalsze trwanie przyniesie nam zagładę.

Podpisane w 2015 r. porozumienie paryskie miało na celu ograniczenie wzrostu średniej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. Od tamtego czasu inwestycje w branży paliw kopalnych stale rosną.

Obciążenie zwykłych ludzi odpowiedzialnością oznacza wyścig na dno. Mieszkańcy Globalnego Południa, gdzie brakuje jakiejkolwiek infrastruktury, są dziś krytykowani za gotowanie na otwartym ogniu.

Ludzie ci nie są niczemu winni, ale zapewne pierwsi odczują skutki zmian klimatycznych. Zwykli ludzie nie są odpowiedzialni za kryzys klimatyczny, ale to ich bunt może być tym, co przyniesie rozwiązanie problemu.

Ruch masowy

Potrzebujemy nieustępliwego ruchu masowego i podważenia kapitalistycznych priorytetów, aby można było zacząć myśleć o potrzebnych zmianach. W obliczu straszliwej przyszłości, której towarzyszyć będą pożary, powodzie i susze, istnieje niebezpieczeństwo fatalizmu – przekonania o tym, że wszystko już stracone.

Faktycznie jest już za późno, by uniknąć wielu szkodliwych skutków zmian klimatu, ale nie jest za późno, by zatrzymać system prowadzący nas do zagłady.

Potrzebujemy mobilizacji na wielką skalę przeciwko politykom i korporacjom stojącym na drodze do zrównoważonej przyszłości.

Musimy również połączyć tę mobilizację ze wszystkimi innymi walkami pracowniczymi, aby stawić skuteczny opór systemowi, który doprowadził do katastrofy klimatycznej.

Tłumaczył Łukasz Wiewiór

Tags:

Category: Gazeta - wrzesień 2021, Gazeta - wrzesień 2021 - cd.

Comments are closed.