Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 listopada 2020

Gimplast ? Sosnowiec
Podwyżki po strajku

Pracownicy spółki wygrali walkę o dodatki do wynagrodzeń. Sukcesem zakończyły się negocjacje przedstawicieli ?Solidarności? z zarządem spółki.

13 października zostało podpisane porozumienie płacowe, zgodnie z którym od 1 listopada w zakładzie wprowadzony zostanie dodatek stażowy. Po 2 latach pracy będzie on wynosił 100 zł brutto miesięcznie, po 5 latach 150 zł brutto, a po 10 latach wzrośnie do 200 zł brutto. Będzie też dodatek frekwencyjny i funkcyjny.

Sami związkowcy podkreślają, że podpisanie porozumienia nie byłoby możliwe bez determinacji załogi. Gdy wielomiesięczne rozmowy nie dawały rezultatu, pracownicy zdecydowali się na strajk okupacyjny, który prowadzili od 12 października. Strajk był rotacyjny, a uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób. Ta zdecydowana postawa załogi była ogromnym wsparciem dla związkowców w negocjacjach z zarządem.

W Gimplaście produkowane są podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Pracuje tam około 150 osób.


Grupa PGE
Związkowcy szykują się do strajku

Związkowcy i pracownicy kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Bełchatowie i Turowie szykują się do strajku w obronie swoich miejsc pracy.

Czują się oszukani przez rząd i władze Grupy PGE, do której należą te kompleksy wydobywczo-energetyczne.Według nieoficjalnych danych, PGE planuje zamknąć odkrywkę Turów w 2030 roku, przewiduje też zwolnienie 1300 osób. Natomiast największa w kraju elektrownia Bełchatów będzie zamknięta do 2036 roku ? tak wynika ze wstępnego planu konsolidacji energetyki przedstawionej przez Grupę PGE.

W sporze zbiorowym na tle płacowym są związki zawodowe m.in. z kopalni i elektrowni Bełchatów i Turów zrzeszone w MIEDZY i Federacji Związków Zawodowych GK PGE. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięcia. Teraz, po przedstawieniu nowej strategii energetycznej, związki muszą szykować się do walki nie tylko o wyższe płace, ale o utrzymanie miejsc pracy. Transformacja energetyczna nie może odbywać się kosztem pracowników i to obowiązkiem rządu powinno być przedstawienie wieloletnich planów zatrudnienia osób pracujących dziś w kopalniach i elektrowniach węglowych.

Związkowcy zapowiadają referendum strajkowe i strajk generalny. Rozważają też przyłączenie się do protestów innych branż, łącznie z rolnikami, oraz blokowanie dróg regionu i województwa.


Tauron Polska Energia S.A.
Związkowcy zapowiadają protesty

Członkowie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Tauron Polska Energia S.A zapowiadają blokowanie ulic i protest głodowy. Domagają się od rządu podjęcia rozmów na temat przyszłości sektora energetycznego i zachowania miejsc pracy. Jak do tej pory są lekceważeni przez stronę rządową.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Tauron Polska Energia S.A powstał po porozumieniu rządu ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej, gdy stało się jasne, że branżę górniczą i energetyczną czekają wielkie zmiany i restrukturyzacje. Ma reprezentować energetyków w rozmowach z rządem. Komitet dał czas rządzącym na podjęcie z nimi rozmów do 10 października, jednak oprócz nic nieznaczącego, a nawet lekceważącego, pisma od Ministra Aktywów Państwowych nie było żadnej odpowiedzi.


Domy Pomocy Społecznej
Mobilny protest w Warszawie!

W Warszawie, 26 października, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przeprowadziła dużą akcję protestacyjną.

W najważniejszych lokalizacjach stolicy pojawiło się auto, z którego nadawany był komunikat dla mieszkańców oraz władz Warszawy, a do pojazdu przyczepiony został demonstracyjny billboard. Ten protest to odpowiedź na brak efektywnych działań ze strony władz Warszawy, w celu poprawienia warunków pracy i płacy pracowników socjalnych. 

Strona związkowa, oprócz podwyżek, domaga się jednakowych zasad wynagradzania we wszystkich dzielnicach, a także poprawy warunków pracy, obejmującej m.in. jednakową wysokość ekwiwalentu za używanie odzieży, dodatków z tytułu zastępstw za innych pracowników, dodatkowego urlopu dla asystentów rodziny.

Toczące się niemal dwa lata rozmowy nie przyniosły dotychczas wymiernych rezultatów.


Polska Grup Energetyczna
Spór zbiorowy przeciw śmieciówkom

Federacja Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna walczy ze śmieciowymi warunkami zatrudnienia.

W piśmie przesłanym do prezesa Zarządu 30 września Federacja zawiadamia o rozpoczęciu sporu zbiorowego. Związkowcy żądają m.in. zaprzestania zwolnień, nieprzedłużania umów o pracę na czas określony, przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy z pominięciem konsultacji ze związkami zawodowymi. Związkowcy zarzucają też pracodawcy szykanowanie pracowników za przynależność do związków zawodowych, np. ?ostrzeganie?, że członkostwo w związku zawodowym może mieć negatywne znaczenie przy przedłużaniu umowy o pracę.


Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych ? Olsztyn
Strajk o wyższe płace

Pracownicy olsztyńskiego ZGOK-u domagają się podwyżek za pracę w szkodliwych warunkach i na dodatkowych zmianach.

W dniu 6 października wzięli oni udział w dwugodzinnym strajku. Protest był ostrzeżeniem dla zarządu spółki, że pracownicy nie będą dłużej zgadzać się na tragiczne warunki pracy, nieudolne kierowanie Zakładem i marnowanie pieniędzy na niepotrzebne modernizacje.


ArcelorMittal ? Kraków
Związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe

Pracownicy huty ArcelorMittal nie zgadzają się z decyzją jej władz o wygaszeniu wielkiego pieca i zamknięciu stalowni w Nowohuckim Kombinacie.

Oznacza to utratę pracy dla 650 osób. Związki ogłosiły 9 października pogotowie strajkowe i dały władzom huty tydzień na wycofanie się z tej decyzji. Związkowcy zapowiedzieli, że w przeciwnym przypadku w Nowohuckim Kombinacie dojdzie do strajku załogi i niewykluczone, że dołączą do tego strajku pracownicy ArcelorMittal ze Śląska.


Port Gdański Eksploatacja
Protest w obronie miejsc pracy

15.10.2020 Port Gdańsk. Manifestacja związkowa w obronie ponad 300 miejsc pracy.

Przed siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 15 października odbyła się manifestacja związkowa w obronie ponad 300 miejsc pracy w firmie Port Gdański Eksploatacja S.A.

Związkowcy z NSZZ ?S? domagali się jasnych decyzji, co do przyszłości spółki, zagwarantowania pakietu socjalnego dla pracowników i wyboru inwestora strategicznego (naszym zdaniem odpowiedzialność za miejsca pracy powinno przejąć państwo). Żądano też zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy i organizacji pracy.

Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową spółką operatorską, świadczącą usługi w zakresie przeładunków towaru w obrocie międzynarodowym. Obecnie pracuje w niej 350 osób.


Demonstracja ?OPZZ w obronie miejsc pracy?
Stop likwidacji miejsc pracy!

W Warszawie 2 października miała miejsce demonstracja w obronie miejsc pracy w sektorze górniczym i energetycznym. Przedstawiciele związków zawodowych, głownie OPZZ i WZZ ?Sierpień 80?, protestowali przeciwko projektowi Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Zakłada on m.in. zamknięcie kopalń do 2049 roku.

Według protestujących przedstawiony przez rząd PeP 2040 to cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu.Protestujący obawiają się, że zapowiadana transformacja doprowadzi do trwałej redukcji miejsc pracy, a zapewnieniom rządu nie ufają, uważając je za obietnice bez pokrycia.

Początkowo manifestacja odbywała się na ulicy Nowogrodzkiej pod siedzibą PIS-u, by następnie przenieść się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


Rada Dialogu Społecznego
Związkowcy ?Solidarności? odeszli z RDS

Piotr Duda i inni przedstawiciele NSZZ ?Solidarność?, reprezentujący ten związek w Radzie Dialogu Społecznego, 22 października złożyli rezygnację z członkostwa w RDS.

Powodem tego kroku były zapisy Ustawy o Tarczy Antykryzysowej, konkretnie Art. 85, według którego?w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii? premier powołuje i odwołuje nowych członków rady. Do tej pory czynił to prezydent. Gdy premier skorzystał ze swoich prerogatyw i do RDS powołał między innymi Jarosław Gowina, reprezentanci Solidarności postanowili odejść z Rady.

Pan premier nadał sobie kompetencje, dzięki którym, ze względu na utratę zaufania, może odwołać każdego członka RDS ? mówił Duda. To podważa zasady dialogu społecznego ?stwierdził.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2020, Gazeta - listopad 2020 - cd.

Comments are closed.