Bosak – faszyzm w nowym opakowaniu

| 1 czerwca 2020
Kumple Bosaka na tzw. Marszu Niepodległości.
Kumple Bosaka na tzw. Marszu Niepodległości.

Kampania prezydencka 2020 r., mimo że raczej mało dynamiczna i rachityczna z uwagi na wprowadzone przez rząd obostrzenia, związane są wciąż nieustępującą pandemią wirusa Covid-19, potrafi także od czasu do czasu zaskoczyć.

Najpierw dowiedzieliśmy się, że wystawiona przez główną partię opozycyjną kandydatka, Małgorzata Kidawa-Błońska, wycofuje się z wyścigu o fotel prezydencki, a następnie 23 maja „Gazeta Wyborcza” opublikowała sondaż wyborczy, z którego wynika, że z 13% na czwarte miejsce w rankingu poparcia wysuwa się kandydat Konfederacji, Krzysztof Bosak.

Gdy przyjrzymy się sylwetce i dotychczasowej karierze politycznej tego, jak sam o sobie pisze na koncie na Twitterze, katolika, konserwatysty, wolnorynkowca i narodowca, okaże się, że do tego zbioru „przymiotów” dodać będzie można jeszcze słowo „faszysta”.

Krzysztof Bosak stawia pierwsze kroki w polityce w roku 2000, kiedy to w wieku 18 lat wstępuje do Młodzieży Wszechpolskiej, która dąży do wychowania młodzieży w duchu wartości narodowych i katolickich, odwołując się do działalności obozu narodowego, a w szczególności jego głównego ideologa – Romana Dmowskiego. To właśnie Dmowski stwierdził w wywiadzie dla „Gazety Warszawskiej” w 1925 r., że „gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam potrzeba”. W 2001 r. Bosak wstępuje do skrajnie prawicowej Ligi Polskich Rodzin, a w 2005 r. zostaje prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. W 2012 r. uczestniczy on w powstaniu Ruchu Narodowego, który od 11 lutego 2015 roku uzyskuje status partii politycznej.

W oficjalnym przekazie dla mediów członkowie Ruchu Narodowego twierdzą, że faszyzmu w Polsce nie ma. Według Bosaka jest to „fikcja kreowana przez TVN i „Gazetę Wyborczą””. Czy aby na pewno? W 2018 roku członkowie Ruchu ze stowarzyszenia Duma i Nowoczesność zorganizowali szeroko komentowaną w mediach imprezę upamiętniającą urodziny Adolfa Hitlera.

Na sporządzonych w jej trakcie nagraniach widać płonącą swastykę, uczestników ubranych w nazistowskie mundury i tort z flagą III Rzeszy. Poseł Robert Winnicki, obecny prezes Ruchu Narodowego i prezes Młodzieży Wszechpolskiej w latach 2009-2013, którego asystent był jednym z uczestników tego niesławnego spotkania w lesie, wypierał się jakiegokolwiek związku z faszyzmem i nazizmem.

Winnicki wsławił się także zaproszeniem 11 listopada 2015 roku delegacji neofaszystów z włoskiej partii Forza Nuova („nowa siła”) i organizacji Lotta Studentesca, a także z węgierskiego Jobbiku. Forza Nuova jest organizacją jawnie odwołującą się do dziedzictwa Mussoliniego, a jej przywódca Roberto Fiore sam stwierdził w wywiadzie dla włoskich mediów: „Jeśli nazwiecie mnie neofaszystą, nie będę robił awantury”. Był jednym z założycieli organizacji Terza Positione, w której działali skrajnie prawicowi bojówkarze z Nuclei Armati Revoluzionari („zbrojne komórki rewolucyjne”), mający na swoim koncie m.in. liczne zabójstwa swoich przeciwników oraz niesławny zamach bombowy na dworcu kolejowym w Bolonii w sierpniu 1980 r., kiedy to śmierć poniosło 85 osób, a 200 zostało rannych. Fiore został skazany na 5 lat więzienia za działalność w NAR (nie udowodniono mu jednak uczestnictwa w zamachu), ale zdążył uciec do Wielkiej Brytanii i uniknął ekstradycji, najprawdopodobniej dzięki współpracy z brytyjskim wywiadem.

Przypomnijmy, że w Marszach Niepodległości, które organizowane są przez bliskie ideowo Bosakowi Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy i Obóz Narodowo-Radykalny, od kilku lat udział biorą członkowie faszystowskich organizacji z całej Europy, w tym ze Słowacji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Na transparentach widnieją symbole jednoznacznie utożsamiane z ideologią faszystowską oraz nazistowską, w tym krzyż celtycki, także w połączeniu z nazistowską flagą, oraz znany symbol neofaszystów zwany „czarnym słońcem”.

Wśród haseł pojawiają się także te jednoznacznie rasistowskie – „Europa będzie biała albo bezludna”, „Biała Europa braterskich narodów” czy „Islam = terror”. Część uczestników wznosi okrzyki: „Biała siła!”, „Ku Klux Klan” i „Módlmy się za islamski Holokaust”. Rok do roku organizatorzy Marszu zapewniają, że nie jest to miejsce do głoszenia poglądów związanych z ideologią faszystowską, ale fakty całkowicie temu przeczą.

Nazwisko Krzysztofa Bosaka pojawia się także w kontekście wydawanego od 2014 roku faszystowskiego pisma „Szturm”. Na jego łamach ciepło pisze się o Mussolinim, hiszpańskim dyktatorze Francisco Franco, różnych nurtach faszyzmu, Polakach kolaborujących z nazistami, Ku Klux Klanie i antysemityzmie.

Osoby z najbliższego otoczenia Winnickiego i Bosaka, kreujących się dziś na racjonalnych i statecznych polityków zasiadających w sejmowych ławach, od lat związani są z redakcją „Szturmu” i w nim publikują. Z pismem współpracuje też wielu obecnych i byłych członków Młodzieży Wszechpolskiej. „Szturm” poleca także pismo „Polityka Narodowa”, w którym publikują między innymi Bosak i Winnicki.

Na krótko przed deklaracją Bosaka o kandydowaniu na urząd prezydenta media obiegła informacja o jego ślubie z prawniczką Kariną Walinowicz, pracującą jako ekspertka w Instytucie Ordo Iuris. Do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji na temat niejasnych międzynarodowych powiązań tej organizacji z rozmaitymi fundamentalistycznymi organizacjami o profilu pra- wicowo-chrześcijańskim, których celem jest walka o odwrócenie zdobyczy wszelkich ruchów emancypacyjnych, nazywanych „rewolucją kullturową”, i o przywrócenie „naturalnego ładu” opartego na doktrynie chrześcijańskiej.

Działalność Ordo Iuris wyczerpująco opisuje raport wydany przez Wielką Koalicję za Równością i Wyborem. Dowiadujemy się z niego, że celem polityki tej organizacji jest narzucenie stylu życia wynikającego z „prawa naturalnego”. Pod pojęciem tym kryje się po prostu prawo religijne, które w rozumieniu Ordo Iuris zostało nam dane przez Boga.

Te skrajnie konserwatywne zasady skupiają się w głównej mierze na sferze ludzkiej seksualności. W idealnym świecie z wyobrażeń prawników z tej organizacji zakazane miałyby być rozwody, przerywanie ciąży czy stosowanie metody in vitro. Niedopuszczalne byłyby orientacje seksualne inne niż heteroseksualna, a życie seksualne regulowałoby Państwo zgodnie z doktryną chrześcijańską.

Bosak
Bosak

Odnosząc się do kwestii „prawa naturalnego”, Bosak napisał w jednym z tweetów: „Jeżeli coś jest naturalne, to jest naturalne. Nie potrzeba żadnych eksperckich ocen. Jeżeli trzeba powoływać panele ekspertów, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś anomalią czy zaburzeniem, wymagającym szczegółowej oceny”. Instytut Ordo Iuris należy do grona lobbystów z tzw. Agendy Europa, czyli grupy konserwatywnych organizacji pozarządowych, których działalność skupia się na odwróceniu wspomnianej już „rewolucji kulturowej”. W raporcie przeczytać można ponadto o braku przejrzystości sprawozdań finansowych Instytutu oraz o powiązaniach finansowych Agendy z arystokratami, miliarderami i rosyjskimi oligarchami.

Instytut Ordo Iuris wydaje się mieć ogromny wpływ na kształt opublikowanej przez Komitet Wyborczy Bosaka deklaracji programowej „Nowy Porządek”. Już sam tytuł tego dokumentu budzi skojarzenia ze skrajnie prawicowymi grupami działającymi w różnych krajach, w tym z włoską faszystowską organizacją Ordine Nuovo.

Bosak snuje wizję nowej konstytucji, która miałaby między innymi gwarantować „klauzulę sumienia”, czyli w praktyce dawać możliwość dyskryminacji z powodu wyznawanej religii, pochodzenia etnicznego czy orientacji psychoseksualnej.

Jego zdaniem należałoby także wpisać do niej zakaz związków partnerskich i konkubinatów, małżeństw jednopłciowych, korekty płci i aborcji z dowolnych przesłanek. Ład społeczny miałby się opierać na „naturalnym” podziale ról płciowych, wynikającym z „różnej i komplementarnej natury mężczyzn i kobiet”.

W deklaracji Bosak postuluje ponadto wprowadzenie narodowego kapitalizmu z nutą dawnego korwinizmu. Proponuje między innymi, aby nowa konstytucja zawierała zapis, że liczba i czas trwania kontroli u przedsiębiorcy powinny być minimalne.

Ostatnimi czasy możemy zaobserwować w liberalnych mediach niepokojący trend „oswajania” skrajnej prawicy. Elegancko ubrany Bosak, którego stonowany przekaz pozbawiony został wszelkich radykalnych haseł z okresu kampanii do Parlamentu Europejskiego sprzed półtora roku („Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i UE”), coraz częściej traktowany jest jako głos rozwagi w dyskusji politycznej i swego rodzaju przeciwwaga dla narracji PiS-u.

Tym bardziej nie możemy dać się zwieść temu kamuflażowi politycznemu i zapomnieć o tym, że Bosak jest faszystą mającym powiązania z neofaszystowskimi organizacjami, dla których od zawsze największym wrogiem były oddolne ruchy pracownicze i socjalistyczne walczące z dyskryminacją i z wyzyskiem kapitału o demokratyczny ład w miejscu pracy.

Tomasz Wiewiór

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2020

Comments are closed.