Koronawirus ? groźba katastrofy dla krajów Globalnego Południa

| 1 kwietnia 2020
Kibera w stolicy Kenii ? Nairobi. Największy slums w Afryce.

Jeśli koronawirus ogarnie kraje spustoszone przez imperializm, to będzie to oznaczało katastrofę dla milionów ludzi.

Kraje Globalnego Południa są zacofane gospodarczo z powodu niewolnictwa, kolonializmu i imperializmu.

W ostatnich dekadach szokowe terapie rynkowe, narzucane przez USA, inne państwa Zachodu i MFW, utrzymywały ludzi w tragicznych warunkach.

Jak utrzymać bezpieczny dystans społeczny w Kiberze, w Kenii? W tej okolicy na przedmieściach Nairobi ok. 250 tys. ludzi zamieszkuje największe slumsy Afryki.

Przeciętna szopa w tej dzielnicy ma średni wymiar 4m x 4m, i często mieści ośmioro ludzi. Ci, którzy nie pracują, żyją za mniej niż 1 dolar dziennie.

Jak żyjący tam ludzie mogą myć ręce, skoro na całą dzielnicę przypadają raptem 2 rury z wodą?

Niektórzy z przywódców Globalnego Południa, zamiast proponować rozwiązania, będą próbowali zagarnąć dla siebie więcej władzy.

Afrykańskie służby zdrowia mają cenne doświadczenie w walce z wirusami, jednak niedofinansowanie oraz prywatyzacja bardzo je osłabiły.

Szpitale w RPA mają mniej niż 1000 łóżek intensywnej opieki medycznej, przy populacji liczącej 56 milionów ludzi.

Bieda sprawia, że ok. 4 miliony ludzi żyjących z wirusem HIV/AIDS nie otrzymuje lekarstw, wspomagających ich osłabiony układ odpornościowy.

Szpital chorób zakaźnych w Harare, w Zimbabwe, nie ma żadnych łóżek do intensywnej opieki medycznej.

Jeśli nadejdzie katastrofa, winą powinniśmy wszyscy obarczyć imperializm i neoliberalizm.

Tłumaczył Jacek Szymański

Tags:

Category: Gazeta - kwiecień 2020, Gazeta - kwiecień 2020 - cd.

Comments are closed.