Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 grudnia 2019

Castorama
Protesty przeciwko bezprawnemu zwalnianiu związkowców

W całej Polsce, 25 listopada, pod sklepami Castoramy odbyły się pikiety przeciwko bezprawnemu zwolnieniu związkowców. Zarząd firmy zwolnił dyscyplinarnie dziewięciu z dziesięciu członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w firmie Castorama Polska za rzekome działanie na szkodę firmy. Polegało ono na publikowaniu na portalach społecznościowych wpisów o łamaniu przepisów BHP i prawa pracy w sklepach Castoramy. Solidarność uważa, że zwolnienia to ewidentne szykanowanie za działalność związkową i murem stoi za związkowcami.

W Warszawie protest zgromadził ponad tysiąc osób, pikiety połączone z rozdawaniem ulotek prowadzone też były pod innymi sklepami w Polsce.

Kolejny raz szefowie firm próbują szykanami i groźbami sparaliżować działanie związków zawodowych na terenie zakładów pracy. Pracownicy i związkowcy powinni temu stanowczo się przeciwstawiać. Pikiety i ulotkowanie są dobrym posunięciem, ale jeszcze skuteczniejszym argumentem jest strajk. Pracownicza solidarność jest najlepszą bronią w walce o prawa pracownicze. Tak jak wtedy, gdy w 2018 roku personel pokładowy w PLL LOT strajkiem wymusił przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionej Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.


Radkom ? Radom
Wywalczyli podwyżki po strajku ostrzegawczym

Związek zawodowy działający w miejskiej spółce Radkom, odpowiedzialnej za odbiór i utylizację śmieci, domagał się podwyżek płac o 800 zł dla pracowników wykwalifikowanych oraz o 600 zł dla pracowników niewykwalifikowanych. Po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, który odbył się 21 listopada, doszło do porozumienia między dyrekcją przedsiębiorstwa a związkowcami.


Oświata ? ZNP
Kraków miesięcznica ZNP pod hasłem ?8 kwietnia, pamiętamy!?

08.11.19 Kraków. Demonstracja ZNP

W Krakowie 8 listopada kilkaset osób wzięło udział w pierwszej manifestacji-miesięcznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Takie pikiety mają się odbywać każdego ósmego dnia miesiąca w różnych miastach i są wyrazem dezaprobaty wobec fatalnej polityki edukacyjnej rządu. Mają także przypominać o strajku nauczycieli z wiosny tego roku, który był najdłuższym w historii strajkiem w edukacji. Rozpoczął się on 8 kwietnia i trwał do 27 kwietnia. Brało w nim udział kilkaset tys. nauczycieli i pracowników oświaty, prawie 10 tys. placówek z całego kraju.

Protestujący mieli tablice z postulatami środowiska nauczycielskiego: wzrost nakładów na edukację, odchudzenie podstawy programowej (w tym lekki tornister), kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej, wzrost wynagrodzeń w oświacie, zmniejszenie biurokracji, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli.

Kolejne manifestacje są zaplanowane na 8 grudnia w Gdańsku i 8 stycznia ? w Katowicach.


Polska Grupa Górnicza
Związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy

Związki działające w Polskiej Grupie Górniczej żądają 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku oraz włączenia gwarantowanych dopłat do dniówek do sumy, na podstawie której naliczane są nagrody barbórkowa i czternasta pensja. Po fiasku negocjacji z zarządem związki wszczęły spór zbiorowy. Związkowcy dali czas zarządowi do 26 listopada na realizację postulatów i zapowiedzieli, że po tym terminie podejmą dalsze działania zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co oznacza, że może dojść do strajku w przedsiębiorstwie.

W Polskiej Grupie Górniczej pracuje około 42 tysiące osób, działa tam 13 związków zawodowych.


ArcelorMittal Poland
Protest w obronie miejsc pracy

18.11.19. Demonstracja związkowców przed krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland.

Pod Bramą Główną krakowskiej huty 18 listopada odbył się protest przeciwko decyzji o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, czyli zaprzestaniu produkcji stali. Mimo że jeszcze w lecie zarząd AMP zapewniał o wycofaniu się z tej decyzji, oba wydziały stanęły 23 listopada.

Protest został zorganizowany przez działające w koncernie związki zawodowe i zgromadził kilkaset osób. Polegał na blokowaniu bramy huty i przemarszu ulicami. Przemawiający przedstawiciele związków zawodowych podkreślali katastrofalne skutki, jakie wywoła decyzja zarządu nie tylko dla pracowników samego AMP, ale również dla pracowników innych branż, np. górnictwa. Dlatego w proteście uczestniczyły także delegacje zakładów pracy z innych części Małopolski i Śląska.

Kolejny protest został zorganizowany 21 listopada przed siedzibą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej.


Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pracownicy oflagowali obiekty sportowe

Pracownicy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mają dość niskich wynagrodzeń. Od 9 lat w jednostce nie było podwyżek, dlatego domagają się podniesienia wynagrodzeń o 500 złotych netto. Obecnie trwa akcja protestacyjna polegająca na oflagowaniu obiektów, Solidarność, prowadząca protest, czeka na wyznaczenie mediatora przez wojewodę śląskiego. Planowany jest strajk ostrzegawczy i referendum strajkowe. Scenariusz strajkowy jest bardzo prawdopodobny, ponieważ władze miasta nie mają pieniędzy w budżecie na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek. Oznacza to paraliż obiektów sportowych administrowanych przez BBOSiR.


Kaufland
Spór zbiorowy ? pracownicy żądają podwyżek

Międzyzakładowa Organizacja Wolnego Związku Zawodowego ?Jedność Pracownicza? jeszcze we wrześniu wysunęła żądanie wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika sieci. Z powodu braku pozytywnej odpowiedzi zarządu na ten postulat, związek wszedł w spór zbiorowy. W listopadzie odbyły się mediacje z zarządem, niestety, pracodawca nie przedstawił żadnej propozycji, która spełniałaby oczekiwania związku. Kolejne mediacje wyznaczono na 16 grudnia.


ZPOW Agros Nova w Łowiczu
Pracownicy wywalczyli podwyżki

Sukcesem związków zakończył się spór zbiorowy między związkowcami NSZZ ?Solidarność? ze spółki ZPOW Agros Nova w Łowiczu a pracodawcą. Pracownicy dostaną podwyżki. Jak informuje Teresa Kowalska-Suchecka, przewodnicząca zakładowej Solidarności, do płacy podstawowej włączona zostanie 8-procentowa regulaminowa premia, a operatorzy maszyn i urządzeń, którzy będą pracować w nowej hali produkcyjnej, otrzymają kilkusetzłotowe podwyżki.


Elbest ? Eletrownia Bełchatów
Związkowcy chcą rozmów i grożą strajkiem

Trzy związki zawodowe: MZZ ?Odkrywka? i ?Sierpień 80? z kopalni Bełchatów oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Bełchatów wszczęły spór zbiorowy w spółce Elbest. Związkowcy domagają się podwyżek dla załogi Elbestu, w wysokości 250 zł do stawki zasadniczej.

Organizacje związkowe dały zarządowi spółki 7 dni na podjęcie rokowań, w innym wypadku związkowcy zapowiadają, że wdrożą odpowiednie procedury wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ze strajkiem włącznie.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - grudzień 2019, Gazeta - grudzień 2019 - cd.

Comments are closed.