Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 września 2019

Stora Enso ? Ostrołęka
Trzy dni strajkowali o podwyżki

Pracownicy Stora Enso w Ostrołęce domagają się podwyżek. Po referendum strajkowym, w którym wzięło udział 56 procent zatrudnionych, Związek Zawodowy ?Celuloza?, który to referendum przeprowadził, ogłosił rozpoczęcie strajku 15 lipca. Do strajku przystąpiła tylko część załogi, ponieważ drugi działający w firmie związek, NSZZ ?Solidarność? doszedł do porozumienia z pracodawcą i zgodził się na ustępstwa w żądaniach płacowych.

Po trzech dniach strajku Związek Zawodowy ?Celuloza? też zawarł porozumienie z zarządem firmy i zakończył strajk. Zostało podpisane porozumienie płacowe na 2020 rok. Niestety nie udało się osiągnąć podwyżek w takiej wysokości, jakiej żądali związkowcy.


Tauron Wydobycie ? Jaworzno
Górnicy odrzucają umowę ? szykują się na strajk

Górnicy z dwóch kopalni Spółki Tauron Wydobycie z Libiąża i Brzeszcz domagają się co najmniej tysiąca złotych podwyżki. W siedzibie spółki 15. lipca odbyły negocjacje w tej sprawie, porozumienia jednak wtedy nie osiągnięto. W tym samym czasie na zewnątrz ponad 200 górników pikietowało, czekając na wyniki rozmów i grożąc strajkiem, jeśli nie dojdzie do porozumienia.

Porozumienie to zostało w końcu podpisane, jednak w innym terminie i tylko z częścią związków zawodowych, w tajemnicy przed pozostałymi związkami. Ponadto porozumienie mówi o jednorazowej wypłacie w wysokości 1 tys. zł, a nie stałej podwyżce wynagrodzenia o tysiąc złotych. To oburzyło górników, którzy wspierani przez Wolny Związek Zawodowy ?Sierpień 80? 19 lipca pikietowali przed bramami Zakładów Górniczych, zapowiadając walkę o godne zarobki.


Polska Grupa Górnicza ? Katowice
Górnicy pikietują, żądając podwyżki płac

Górnicy pracujący w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) 2. sierpnia zorganizowali pikietę, w której domagali się podwyżek płac i poprawy warunków pracy.


Opel, Tychy
Strajk wisi w powietrzu

Od 11 kwietnia trwa spór zbiorowy w tyskim zakładzie Opel Manufacturing Poland. Związkowcy skarżą się na nierówności płacowe, nierealne cele produkcyjne i łamanie praw pracowniczych. Obecnie strony sporu czekają na wyznaczenie mediatora. Już teraz jednak związki zapowiadają, że jeśli mediacje się nie powiodą, są gotowe przeprowadzić referendum strajkowe i rozpocząć strajk.


Amazon
Pracownicy decydują o strajku

Dwa związki zawodowe działające w Amazonie, NSZZ Solidarność i Inicjatywa Pracownicza, chcą zmusić kierownictwo koncernu do przeprowadzenia podwyżek płac i poprawy warunków pracy.

Mediacje, jakie od maja były prowadzone w tej sprawie, zostały zerwane na początku lipca przez pracodawcę. Dlatego związki postanowiły przeprowadzić wśród pracowników referendum strajkowe. Referendum ma charakter rotacyjny; urny są ustawiane pod różnymi zakładami Amazona. Zbieranie głosów połączone jest z pikietami związkowymi często z udziałem związkowców z innych zakładów pracy.

Pracownicy bardzo entuzjastycznie podchodzą do referendum strajkowego. W ciągu pierwszych dwóch dni głos oddało ok. 2 tys. osób. Aby referendum było ważne, frekwencja musi przekroczyć 50 proc. Oznacza to, że głosy w referendum musi oddać ponad 7 tys. pracowników. Referendum potrwa prawdopodobnie do września.

Związki zawodowe w Amazonie domagają się podniesienia stawek godzinowych szeregowych pracowników do poziomu 25 zł netto, poprawy warunków pracy, a w szczególności złagodzenia wyśrubowanych do granic możliwości norm wydajnościowych. Związkowcy żądają również większej stabilności zatrudnienia i zastąpienia umów na czas określony stałymi umowami o pracę, a także zaprzestania zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy.


BNP Paribas
Pracownicy banku przeciw cięciom płacowym

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług ?Dialog 2005? wszczął 9. lipca spór zbiorowy w BNP Paribas. Przyczyną jest nowy regulamin premiowania, w którym wprowadzono wygórowane poziomy minimalne sprzedaży. W znaczący sposób pogorszy to sytuację finansową pracowników.


Alior Bank
Pracownicy żądają podwyżek

Związki zawodowe działające w Alior Banku rozpoczęły spór zbiorowy z pracodawcą. Domagają się podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Solaris ? Bolechowo
Pikieta przeciw ignorowaniu związku

Przed fabryką Solaris w Bolechowie 7 sierpnia odbyła się pikieta pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej OPZZ ?Konfederacja Pracy?. Związkowcy w ten sposób manifestowali swoje niezadowolenie związane z polityką płacową w firmie i przeciwko temu, że zarząd prowadzi negocjacje płacowe tylko z jednym partnerem społecznym, pomijając OPZZ ?Konfederacja Pracy?.


Huta Pokój ? Ruda Śląska
Pikieta w obronie zakładu pracy

Około 300 osób uczestniczyło w pikiecie, która odbyła się 30 lipca przed siedzibą Grupy Kapitałowej Węglokoks w Katowicach. Akcję zorganizowały związki zawodowe działające w należącej do Grupy Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Wsparli ją przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Protestujący domagali się gwarancji dotyczących utrzymania produkcji w hucie.


ArcelorMittal ? Dąbrowa Górnicza
Demonstracja przyniosła efekty

 24.08.19 Pikieta przed siedzibą ArcelorMittal.

Przed siedzibą zarządu ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej 24 sierpnia odbyła się demonstracja licząca około tysiąc osób. Zebrani żądali, by zarząd AMP wycofał się z decyzji o zaplanowanym na wrzesień czasowym wyłączeniu wielkiego pieca oraz stalowni w krakowskiej hucie należącej do koncernu. AMP uzasadniał to osłabieniem popytu na stal i rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Determinacja pracowników przyniosła efekty. Dzień po demonstracji związków zawodowych spółka poinformowała o odłożeniu w czasie planowanego wygaszenia części surowcowej krakowskiej huty.


Ruch Chorzów
Pracownicy żądają wypłacenia zaległych pensji

17 lipca grupa ponad 20 pracowników Ruchu Chorzów, legendarnego polskiego klubu, rozpoczęła strajk. Przestała działać księgowość, marketing i sekretariat. Przyczyną strajku są zaległości w wypłatach wynagrodzeń pracowników sięgające kilku miesięcy.


Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, Gdańsk
Strajk ostrzegawczy

Związek zawodowy Konfederacja Pracy reprezentujący średni personel medyczny placówki domaga się podwyżek płac w wysokości 800 zł brutto. Spór zbiorowy z zarządem trwa od kwietnia 2018 roku.

9 lipca rano około 30 osób (asystentki, higienistki, pomoce stomatologiczne i pracownice rejestracji) przeprowadziło strajk ostrzegawczy.


Uniwersytet Wrocławski
Pracownicy domagają się wyższych pensji

Pięć związków zawodowych z wrocławskiej uczelni weszło w lipcu w spór zbiorowy z władzami uczelni. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń m.in. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jak podają, obecnie pensje tych pracowników stanowią mniej niż połowę średniego wynagrodzenia krajowego.


Tenneco ? Rybnik
Związkowcy domagają się podwyżek

Solidarność działająca w zakładach Tenneco w Rybniku i w Stanowicach domaga się podwyżek wynagrodzeń oraz wprowadzenia zmian do regulaminów wynagradzania i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W obydwu firmach związek prowadzi spory zbiorowe z pracodawcą.


Muzeum Narodowe
Pikieta Solidarności

Związek domaga się odwołania dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie Jerzego Miziołka. Związkowcy zarzucają dyrektorowi nieumiejętne zarządzanie placówką, chaotyczną politykę programową i zastraszanie pracowników. Od momentu powołania dyrektora z Muzeum odeszło ponad 50 pracowników. Ostatnio, za krytykowanie działań kierownictwa placówki, dyscyplinarnie został zwolniony doświadczony muzealnik profesor Ziemba.

24 lipca przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się pikieta, na której żądano odwołania dyrektora i przywrócenia profesora do pracy. Pikietujących wspierali pracownicy placówek muzealnych z Warszawy i innych miast Polski. Do wytrwałej walki o swoje prawa i godność zachęcali też protestujących obecni na pikiecie pracownicy sądów i prokuratur, którzy niedawno wygrali walkę o podwyżki.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - wrzesień 2019

Comments are closed.