Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 marca 2019

Pomoc społeczna

Pracownicy socjalni zapowiadają strajk

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do strajku generalnego w pomocy społecznej. Organizacje wchodzące w skład OKP to m. in. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łodzi, i Komisje Zakładowe Solidarności z placówek MOPS Sopot i MOPS Radomsko.

Pracownicy socjalni domagają się zmian w ustawie o pomocy społecznej, co zagwarantuje im poprawę warunków pracy i zapewni godziwe wynagrodzenie. Ponieważ ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie padają konkretne propozycje, OKP zapowiada rozpoczęcie przygotowań do strajku.

Do tej pory w ramach protestu odbyła się pikieta pracowników socjalnych pod siedzibą MRPiPS w Warszawie oraz akcje: ?Czarny tydzień w pomocy społecznej? i ?Pomoc społeczna się wykrwawia?. Ta ostatnia, która miała miejsce 25 stycznia br., polegała na tym, że przedstawiciele tej grupy zawodowej oddawali honorowo krew (w związku, z czym korzystali z dnia wolnego od pracy).

----------------------------------------------------------

PLL LOT

Walczyli nieustępliwie ? jest sukces

Przed główną siedzibą LOT-u w Warszawie 23 lutego odbyła się pikieta pracowników przedsiębiorstwa pod hasłem: ?Dość złej woli zarządu LOTU?. Wzięło w niej udział ponad sto osób. Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, ogłosiła zebranym, że zarząd LOT-u ugiął się przed determinacją walczących o swoje prawa pracowników i w wieczór poprzedzający pikietę zgodził się na zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie nowego regulaminu wynagrodzeń.

Przemawiający na pikiecie Piotr Szumlewicz, przewodniczący struktur mazowieckich OPZZ, powiedział, że podpisane porozumienie nie rozwiązuje wszystkich palących problemów np. zatrudniania na podstawie umów niestandardowych. Powinny być one zlikwidowane w trybie natychmiastowym.

Wypowiedź Szumlewicza, który od początku bardzo mocno angażował się i wpierał protest lotowców, została bardzo ciepło przyjęta przez zebranych. Uważają oni, że skandalem jest, że na początku lutego szefowie OPZZ ogłosili usunięcie Szumlewicza zarówno z funkcji przewodniczącego Rady Mazowieckiej, jak i z samego OPZZ. Szumlewicz nie uznaje tej decyzji związkowych liderów.

Na pikiecie obecni byli też związkowcy i związkowczynie z innych lini lotniczych ? m. in. Ryanair, Aer Lingus, British Airways, Iberii, Icelandair, Air France. Ich uczestnictwo zorganizowała Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF). Mówili oni o konieczności walki z obniżaniem standardów zatrudnienia w firmach lotniczych i o solidarności pracowniczej. Podkreślali, jak ważny dla pracowników w innych firmach lotniczych jest sukces pracowników LOT-u jako przykład i motywacja do walki o swoje prawa.

----------------------------------------------------------

WZDZ ? Opole

Pikieta w obronie działaczki związkowej

W Opolu 15 lutego przed siedzibą Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakładowa organizacja związkowa przy wsparciu Rady OPZZ Województwa Opolskiego, zorganizowała pikietę mającą na celu zwrócenie uwagi na łamanie przez kierownictwo firmy praw pracowniczych i związkowych. Obecni na pikiecie mówili, że w zakładzie nieprzestrzegane są zarówno przepisy BHP, jak i prawo pracy. Pracownicy czują się mobbingowani i zastraszani przez pracodawcę. Doszło też do złamania praw związkowych, gdy dyrekcja bezzasadnie zwolniła z pracy działaczkę związkową.

W pikiecie solidarnościowo uczestniczyli też związkowcy z innych zakładów pracy w regionie.

----------------------------------------------------------

Hutchinson Poland ? Żywiec

Związkowcy oflagowali zakład

Od 29 stycznia na bramach spółki wiszą związkowe flagi i transparenty. To kolejny etap walki zakładowej ?Solidarności? o podwyżki płac dla załogi.

Na początku roku Solidarność przedstawiła dyrekcji postulat podwyżek wynagrodzeń. Dyrekcja ze swej strony zaproponowała dużo mniejsze podwyżki, zupełnie niespełniające oczekiwań załogi. W tej sytuacji 16 stycznia związek wszczął procedurę sporu zbiorowego i zdecydował o oflagowaniu zakładu.

Obecnie związkowcy oczekują na podjęcie przez pracodawcę bardziej efektywnych rozmów i przedstawienie nowych propozycji, satysfakcjonujących załogę.

----------------------------------------------------------

Biedronka

Referendum strajkowe

Wśród pracowników sieci handlowej cały czas trwa referendum strajkowe. Zaczęło się 15 stycznia i potrwa do końca kwietnia. Solidarność oraz pozostałe związki zawodowe, które pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagają się wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Pracownikami placówek handlowych Biedronki są głównie kobiety, to często dla nich praca ponad siły. Choć nominalnie zatrudnione są jako kasjerki, to na zmianie muszą robić wszystko; od zamiatania parkingu po rozładunek TIR-ów z towarem.

----------------------------------------------------------

ZE PAK ? Konin

Protesty przed spółką ? taczki dla zarządu

6 lutego i 11 lutego przez budynkiem zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) protestowali pracownicy firmy. Protestujący przygotowali taczki dla szefów firmy, by pokazać, co myślą o ich pomysłach. Chodzi tu o ogłoszoną 5 lutego zapowiedź zarządu spółki o zawieszeniu do odwołania wypłaty comiesięcznych premii dla pracowników. Według zarządu jest to spowodowane trudną sytuacją finansową ZE PAK.

Dla działających w grupie związków zawodowych takie tłumaczenia są nie do przyjęcia. Zarzucają obecnemu i poprzednim zarządom spółki próbę ratowania firmy kosztem pracowników, na co oczywiście nie będzie zgody związków. Związki zapowiadają podjęcie działań mających na celu obronę praw pracowniczych i powstrzymanie wszelkich niekorzystnych dla pracowników rozwiązań.

----------------------------------------------------------

Ratownictwo medyczne ? Aleksandrów Kujawski

Spór zbiorowy

Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim weszła w spór zbiorowy z zarządem szpitala. Główne postulaty ratowników to żądania płacowe. Ratownik medyczny zatrudniony w tym szpitalu dostaje średnio 1, 7-2 tysiące złotych na rękę, dlatego ratownicy domagają się zarobków na poziomie 3 tys. złotych brutto plus 1200 zł, gwarantowanych przez ministerstwo. Chcą również, by stawka za godzinę pracy na kontrakcie wzrosła do 30 zł. Kolejny postulat to przeniesienie na szpital kosztów zakupu odzieży roboczej, a jest to wydatek rzędu 2 tys. złotych,

----------------------------------------------------------

Fiat Chrysler Automobiles Poland ? Tychy

Wiec protestacyjny ? zjednoczona załoga żąda podwyżek

Fiat Chrysler - Tychy. Wiec pracowników.

Przed bramą główną tyskiego zakładu FCA Poland 21 lutego odbył się wiec protestacyjny pracowników domagających się rozpoczęcia negocjacji płacowych w sprawie podwyżek płac zasadniczych.

Załoga ma dość ignorowania przez zarząd spółki zgłaszanych od lat przez związki zawodowe postulatów dotyczących wzrostu wynagrodzeń, blokowania sporów zbiorowych i niewywiązywania się z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy.

W przedsiębiorstwie, mimo dobrych wyników ekonomicznych, w ciągu ostatnich 8 lat przeprowadzono tylko jedną podwyżkę stawek zasadniczych i to w wysokości zaledwie 110 zł. Dlatego wszystkie organizacje związkowe działające w FCA Poland złożyły wspólne żądanie podwyżki płacy zasadniczej dla każdego pracownika o 5 zł brutto za godzinę pracy ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

----------------------------------------------------------

TRW Polska ? Częstochowa

Referendum strajkowe

W dniach 4-15 lutego w zakładzie odbyło się referendum strajkowe. Wzięło w nim udział ponad 72 proc. etatowych pracowników, z tego 97, 85 proc. opowiedziało się za strajkiem.

Zakładowa Solidarność ? organizator referendum ? domaga się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 400 zł brutto do stawki bazowej dla każdego pracownika. Odbyły się już dwa spotkania mediacyjne z dyrekcją, jednak propozycje przez nią wysuwane są daleko niewystarczające. Proponowana wysokość kwoty bazowej podwyżki jest dużo jest poniżej oczekiwań pracowników.

Wysoka frekwencja i znakomita większość opowiadająca się za strajkiem (z 3303 osób głosujących tylko 41 było przeciwko strajkowi) pokazuje, że załoga ma dość istniejącej sytuacji w zakładzie. I nie chodzi tylko o wynagrodzenia, pracownicy narzekają też na złe warunki pracy, wyśrubowane normy i nepotyzm.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2019, Gazeta - marzec 2019 - cd.

Comments are closed.