Oświadczenie pierwszego ?zgromadzenia zgromadzeń? ruchu ?żółtych kamizelek?

| 1 lutego 2019
?Zgromadzenie zgromadzeń? w Commercy.
?Zgromadzenie zgromadzeń? w Commercy.
My, ?żółte kamizelki? ze skrzyżowań, parkingów, blokad, zgromadzeń i demonstracji, spotykamy się w dniach 26 i 27 stycznia 2019 r. podczas ?Zgromadzenia zgromadzeń?, czyli kongresu 26 delegacji, zwołanego na wezwanie ?żółtych kamizelek? z miejscowości Commercy.

Od 17 listopada w całym kraju ? od najmniejszych wiosek po największe miasta ? występujemy przeciwko okrutnej, niesprawiedliwej i nieznośnej organizacji społeczeństwa, z jaką mamy obecnie do czynienia. Mamy dość!

Będziemy walczyć z wszechobecnym brakiem perspektyw i ubóstwem. Dla naszych bliskich, rodzin i dzieci pragniemy godnych warunków życia. Świat, w którym 26 osób posiada tyle co połowa ludzkości, jest nie do przyjęcia.

Dzielmy się bogactwem, a nie nędzą! Skończmy z nierównościami społecznymi! Domagamy się natychmiastowego wzrostu płac, bezpieczeństwa socjalnego, zasiłków i emerytur, bezwarunkowego prawa do mieszkania i opieki zdrowotnej, edukacji oraz darmowych usług publicznych dla wszystkich.

To o te prawa wychodzimy codziennie na ulice, organizujemy akcje, demonstracje i debaty. Zakładając żółte kamizelki, domagamy się świata, który nigdy nie był naszym udziałem.

Jak zareagował rząd? Represjami, pogardą i oszczerstwami. Kilka osób zginęło, a tysiące zostały rannych. Władze używają broni, która rani fizycznie i psychicznie. Ponad 1000 osób zostało arbitralnie skazanych i osadzonych w więzieniach. Tymczasem szykowana jest nowa ustawa ?przeciwko wandalizmowi?, która ma po prostu na celu zatrzymanie naszych protestów.

Potępiamy przemoc, jakiej dopuszczają się wobec demonstrantów służby państwowe. Nie jest ona w stanie nas powstrzymać! Prawo do protestu to nasze podstawowe prawo. Dość bezkarności służb państwowych! Żądamy amnestii dla wszystkich ofiar represji!

Proponowana wielka debata narodowa to nic innego, jak tylko rządowa kampania reklamowa, a nie rzeczywista oferta uczestnictwa w debacie i współdecydowaniu! Prawdziwa demokracja to ta, którą praktykujemy podczas naszych zgromadzeń i na skrzyżowaniach. Ani debaty telewizyjne, ani organizowane przez Macrona okrągłe stoły nie mają z nią nic wspólnego.

Macron wcześniej nas obrażał i poniżał, a teraz próbuje nas przedstawić jako zionących nienawiścią ksenofobów. Tymczasem jesteśmy tego przeciwieństwem: nie jesteśmy ani rasistami, ani seksistami, ani homofobami. Jesteśmy dumni, że pomimo różnic udaje nam się być razem po to, by budować społeczeństwo oparte na solidarności.

Naszą siłą jest różnorodność. Obecnie kilkaset zgromadzeń wypracowuje i wysuwa własne żądania, domagając się prawdziwej demokracji, sprawiedliwości społecznej i podatkowej, poprawy warunków pracy, sprawiedliwości ekologicznej i klimatycznej oraz zakończenia dyskryminacji.

Do najszerzej omawianych żądań i propozycji strategicznych należą: likwidacja ubóstwa we wszystkich jego przejawach, transformacja instytucji, transformacja ekologiczna (m.in. brak bezpieczeństwa energetycznego, zanieczyszczenia przemysłowe), równość i uwzględnienie potrzeb wszystkich ludzi bez względu na narodowość, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, równość płci, zatrzymanie degradacji dzielnic mieszkaniowych, poprawa życia na wsi.

My, ?żółte kamizelki?, zachęcamy wszystkich do włączenia się na tyle, na ile to możliwe w działania ruchu. Wzywamy do kontynuacji wysiłków (akt XII przeciwko brutalności policji przed posterunkami policji oraz akty XIII, XIV itd.), do dalszej okupacji dróg i blokady gospodarki oraz do masowego uczestniczenia w strajku 5 lutego i strajkach, które będą jego kontynuacją.

Wzywamy do tworzenia komitetów w miejscach pracy, na uczelniach, w szkołach i we wszelkich innych miejscach, tak aby strajk został wzmocniony oddolnie przez samych strajkujących. Weźmy sprawy w swoje ręce. Nie stój obok. Dołącz do nas!

Organizujmy się w demokratyczny, autonomiczny i niezależny sposób. Zgromadzenie ogólne jest ważnym krokiem, który pozwoli nam omówić nasze żądania i sposoby działania. Naszym celem jest transformacja społeczeństwa!

Macron do dymisji!

Władza ludziom, dla ludzi i w ręce ludzi!

Tags:

Category: Gazeta - luty 2019

Comments are closed.