Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 listopada 2018

Szpital w Sanoku
Są podwyżki po proteście pielęgniarek
Pielęgniarki w sanockim szpitalu wywalczyły podwyżki po 10-dniowym proteście głodowym.
W proteście uczestniczyło 20 osób ? zorganizowano rotacyjną głodówkę. Zaczął się on 17 października, początkowo miało brać w nim udział 5 osób, ale szybko dołączały następne. Protest poparły wszystkie pielęgniarki i położne zatrudnione w sanockim szpitalu. Gotowość dołączenia do głodówki wyraziło 60 z nich.

Pielęgniarki były zdeterminowane ? ich trudna sytuacja w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku trwa od kilku lat. Od końca 2014 r. są one w sporze zbiorowym z pracodawcą. Początkowe postulaty dotyczyły podwyżki na poziomie 500 zł. Po negocjacjach dyrekcja placówki przystała na wzrost wynagrodzenia w kwocie 300 zł.

?Jesteśmy zadowolone. Będzie podwyżka płac, będzie nowy system wynagradzania uwzględniający kwalifikacje i staż pracy? Podwyżka będzie w dwóch transzach, ale mimo tego jesteśmy zadowolone? ? mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Sanoku.

 

Szpital w Rybniku
Strajkiem wywalczyli podwyżki, ale walka trwa

Strajkujące pielęgniarki
Związki zawodowe i dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku podpisały 24 października porozumienie kończące tygodniowy strajk. Personel placówki wywalczył podwyżkę o 400 złotych brutto na etat (najmniej zarabiający dostaną najwięcej). Będzie też dodatkowa obsada pielęgniarska na oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjnym.

Sami związkowcy przyznają, że jest to kompromis (początkowo domagano się podwyżki o 1200 złotych brutto), dlatego nie kończą trwającego od maja sporu zbiorowego. Do dalszych negocjacji płacowych ma dojść w lutym przyszłego roku.

W strajku, który zaczął się 18 października, wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Natomiast w dniu poprzedzającym przed szpitalem odbyła się demonstracja połączona z przemarszem ulicami Rybnika. W proteście uczestniczyło około 700 osób.

 

Szpital Kopernika w Łodzi
Pracownicy żądają podwyżek
17 października w placówce ogłoszono pogotowie strajkowe. Pięć związków zawodowych: lekarze, pielęgniarki i położne, technicy farmaceutyczni oraz ZZ Pracowników i KM NSZZ ?Solidarność? domaga się podwyżek. W referendum strajkowym większość pracowników szpitala (96 proc. głosujących) opowiedziała się za przeprowadzeniem w placówce strajku.

 

Szpital powiatowy w Jarocinie
Strajk ostrzegawczy
W szpitalu powiatowym w Jarocinie pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Protest, zorganizowany przez OZZPiP, trwał pół godziny i miał pokazać dyrekcji determinację personelu w walce o godne zarobki. Pracownicom nie podoba się zapowiedziany przez dyrekcję sposób realizacji rozporządzenia ministra zdrowia z września tego roku o podwyżkach dla pielęgniarek, ponieważ zanim ich pensje zostaną uzupełnione o dodatki, najpierw mają być obniżone. W szpitalu cały czas trwa spór zbiorowy na tle płacowym, więc OZZPiP zapowiada dalsze akcje.

 

PGE – Warszawa
Pikieta przeciw dyskryminacji związkowców
Kilkuset związkowców z Solidarności protestowało 5 października przed centralą Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie i Ministerstwem Energii. Protestujący zarzucają zarządowi PGE pozorowanie dialogu społecznego, dyskryminację związkowców i utrudnianie działalności związkowej.

 

PKS ? Kwidzyn
Pikietujący: żądamy poprawy warunków pracy
Kilkunastoosobowa grupa działaczy ?Solidarności? pikietowała 15 października siedzibę Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej w Kwidzynie. Uczestnicy pikiety protestowali przeciwko warunkom pracy w firmie i antypracowniczym działaniom zarządu. Szefostwo firmy nie wykazuje woli prowadzenia dialogu z załogą ? mówili protestujący.

 

Centrum Onkologii, Warszawa
O krok od strajku
W Centrum Onkologii w Warszawie pielęgniarki walczą o wyższe pensje. Mają dwa żądania: podwyżka płac oraz wypłata zaległego dodatku do pensji, czyli tzw. „zembalowego”. Miały go dostać we wrześniu, jednak tak się nie stało. W tym momencie reprezentujący je OZZPiP pozostaje w sporze zbiorowym z dyrekcją placówki i czeka na mediatora. Jednak pielęgniarki już zapowiadają, że jeśli nie będzie sensownego porozumienia, to jedynym wyjściem jest strajk. Na razie dwie trzecie pracujących w centrum pielęgniarek nie podpisało aneksów do umów o pracę.

 

Pracownicy pomocy społecznej
Mają dość niskich płac ? ogólnokrajowa pikieta
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej domaga się podwyżek płac. 12 października w Warszawie przy siedzibie MRPiPS odbyła się Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej, którzy przyjechali, by wyrazić swoje niezadowolenie z powodu ignorowania ich postulatów. Protestujący zwracali też uwagę na fakt, że rząd i samorząd nakłada na pracowników coraz to nowe zadania związane z realizacją rządowych programów, np. 500+, nie idą za tym jednak odpowiednie zmiany organizacyjne i w funduszach płac.

Akcję Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej poparła NSZZ „Solidarność”, a także pracownicy akademiccy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

MOPS ? Częstochowa
Wywalczyli podwyżki
Około 3000 pracowników pomocy społecznej w Częstochowie otrzyma podwyżki średnio o 300 złotych. Walczyli o nie długo ? już rok temu w Domu Pomocy Społecznej był przeprowadzony pięciodniowy strajk. Od miesiąca pracownicy pozostawali w sporze zbiorowym z miastem. 9 września przed UM odbyła się pikieta, w której udział wzięło kilkudziesięciu pracowników częstochowskiej pomocy społecznej, a także Powiatowego Urzędu Pracy.

 

MOPS ? Sosnowiec
?Chcemy godnie zarabiać!?
Pracownicy MOPS-u domagają się podwyżek w wysokości 400 zł brutto i poprawy warunków pracy. Jak sami mówią, ich praca jest źle zorganizowana, przybywa obowiązków, a pensje są głodowe. Zakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS w Sosnowcu i inne związki weszły w spór zbiorowy z dyrekcją. Odbyły się już dwie pikiety pod sosnowieckim magistratem ? 5 i 19 października.

 

MOPS ? Łódź
Blokada ulicy ? ?żądamy równego traktowania?
8 października przez 30 minut pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Domów Pomocy Społecznej chodzili po przejściu dla pieszych. Był to protest przeciwko nierównemu traktowaniu pracowników placówek opieki prowadzonych przez miasto Łódź. Władze miasta przyznały podwyżki tylko wybranym grupom zawodowym tam zatrudnionym.

 

Inspekcja Ruchu Drogowego
Strajk włoski o wyższe płace
Inspektorzy Ruchu Drogowego od 8 października wznawiają protest z powodu braku reakcji strony rządowej na ich postulaty. Domagają się oni wyższych wynagrodzeń, uznania ITD za formację mundurową z odpowiednimi uprawnieniami emerytalnymi, przywrócenia dobrego wizerunku ITD i poprawy bezpieczeństwa inspektorów przy podejmowaniu czynności kontrolnych.

Protest ma formę strajku włoskiego, czyli wyjątkowo skrupulatnego wykonywania swoich obowiązków np. przy kontrolowaniu ciężarówek. Związkowcy z ITD nie wykluczają zaostrzenia formy protestu

 

Kolejarze
Pikieta przed ministerstwem
Około 1,5 tys. osób pikietowało 16 października przed siedzibą MSWiA w Warszawie domagając się wznowienia prac nad projektem ustawy o Straży Kolejowej. Prace nad projektem ustawy są wstrzymane od 2016 roku z powodu braku środków w budżecie. Kolejarze chcą, żeby Straż Ochrony Kolei została przekształcona w Straż Kolejową, która zaliczałaby się do służb mundurowych i miała uprawnienia podobne do uprawnień policji.

 

Geodeci ? Otwock
Pikieta w obronie pracownicy
8 października przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Otwocku odbyła się pikieta protestacyjna zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów. Protest skierowany był przeciwko nieprawidłowościom mającym miejsce w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i w obronie pracującej tam geodetki.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - listopad 2018, Gazeta - listopad 2018 - cd.

Comments are closed.