Odezwa odważnych

| 1 kwietnia 2018

Oto odezwa wystosowana przez Żydowską Organizacje Bojową (ŻOB) do ludności polskiej w piątym dniu powstania w getcie warszawskim.  W skład ŻOB wchodzili członkowie antysyjonistycznej żydowskiej partii socjalistycznej Bund, socjaliści-syjoniści i komuniści. Powstanie trwało 4 tygodnie, od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. Historycy szacują, że podczas likwidacji getta 7 tys. schwytanych Żydów hitlerowcy rozstrzelali na miejscu, 7 tys. wywieźli na śmierć do Treblinki, a 36 tys. deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie. Jednocześnie po „aryjskiej stronie” naziści zintensyfikowali akcję poszukiwania ukrywających się Żydów, oferując za ich ujęcie nagrody pieniężne. Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

Odezwa Żydowskiej Organizacji Bojowej

Warszawa, ghetto 23 kwietnia 1943 r.

Polacy, Obywatele, Żołnierze Wolności!

Wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, to mieszkań naszych matek, dzieci i żon;

Wśród terkotu karabinów maszynowych, które zdobywamy w walce na tchórzliwych żandarmach i S.S-owcach

Wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego ghetta Warszawy – my – więźniowie ghetta, ślemy Wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem.

Lecz wiedzcie, że każdy próg getta, jak dotychczas, tak i nadal będzie twierdzą; że może wszyscy zginiemy w tej walce, lecz nie poddamy się; że dyszymy, jak i Wy, żądzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga!

Toczy się walka o Waszą i naszą Wolność !

O Wasz i nasz – ludzki, społeczny, narodowy – honor i godność!

Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, Bełżca, Majdanka!

Niech żyje braterstwo broni i krwi Walczącej Polski!

Niech żyje Wolność !

Śmierć katom i oprawcom !

Niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem !

ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA

(Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. Pisownia i interpunkcja zgodne z oryginałem.)

Category: Gazeta - kwiecień 2018

Comments are closed.