Czym jest faszyzm?

| 1 października 2016
Dwóch z dowódców tzw. Marszu Niepodległości

Dwóch z dowódców
tzw. Marszu Niepodległości

* Celem faszyzmu jest zniszczenie wszelkiej demokracji i zmiażdżenie ruchu pracowniczego.

* Inaczej niż inne partie polityczne, działa dwutorowo. Organizacje faszystowskie kandydują w wyborach demokratycznych, ale także tworzą bojówki uliczne, by budzić strach wśród przeciwników.

* Faszyści nigdy nie osiągnęli władzy jedynie własnymi siłami lub tylko w wyborach ? musieli zdobyć akceptację klasy rządzącej. Tak było we Włoszech w 1922 roku i w Niemczech 1933 r.

* Rosyjski rewolucjonista Trocki był trafnym analitykiem faszyzmu ? porównał faszyzm do brzytwy w rękach wroga klasy pracowniczej. Określał faszyzm jako ruch kontrrewolucyjnej rozpaczy w przeciwieństwie do ruchu rewolucyjnej nadziei socjalistów oddolnych.

* Bazą społeczna faszystów jest drobnomieszczaństwo ? ludzie, którzy nie mają ani bogactw wielkiego biznesu ani siły społecznej pracowników, która wyraża się w strajkach. PiS ma tę samą bazę społeczną, co tłumaczy pobłażliwość tej partii wobec faszystów.  PiS nie jest jednak faszystowską partią – m. in. nie posiada bojówek.

* Po doświadczeniach drugiej wojny światowej faszyści z reguły nie chcą się otwarcie przyznać do swojego faszyzmu lub nazizmu ? wśród zadań antyfaszystów jest ich zdemaskowanie.

* Główny nurt polityczny często daje faszystom cele dla ich nienawiści. W Polsce od lat głównym celem ataku faszystów byli geje ? dziś są to muzułmanie, uchodźcy i migranci.

* Faszyzm jest próbą ratowania kapitalizmu w kryzysie kosztem większości społeczeństwa przy uży- waniu najbrutalniejszych metod. Faszyzm mobilizuje stosunkowo niezamożnych ludzi. Chcąc go ostatecznie pokonać, trzeba pokazać, że kryzys można przezwyciężyć jedynie walcząc o najpełniejszą społeczną i ekonomiczną demokrację.

* Będziemy musieli podważać i osłabiać ruch faszystowski na ile się da, dopóki kapitalistyczny system, który go spłodził, nie zostanie obalony i zastąpiony.

Tags:

Category: Gazeta ? październik 2016

Comments are closed.